Etikettarkiv: livsmedelstransporter

Seminaium om hållbara livsmedelstransporter på väg

I fredags var jag på ett mycket intressant seminarium på Business Region Helsingborg, anordnat av Sustainable Business Hub. Seminariet handlade om hur man kan skapa hållbara transporter av livsmedel på väg. På TEM kommer vi ofta i kontakt med företag som tillverkar eller transporterar livsmedel eller livsmedelsförpackningar och vi ser att transporterna ofta utgör en stor del av företagens miljöpåverkan. De lösningar som presenterades på seminariet är mycket välkomna, om de kan omsättas i praktiken och bli kommersiellt gångbara.

Vi fick bland annat höra om utvecklingen av dual-fuel-lastbilar. Antalet tankställen för flytande biogas som komplement för diesel växer och några fordon har tagits i bruk. Men det finns också andra varianter på gång när det gäller förnybara bränslen till tunga fordon, t ex biodiesel och etanol.

Även när det gäller kylsystem i kyl- och frysbilar sker en positiv utveckling. Istället för dieselaggregat finns nu alternativ med flytande kväve eller flytande koldioxid, som inte bara minskar klimatpåverkan utan även håller kyltemperaturen betydligt bättre.

I dagsläget är merkostnaden för t ex Dual-fuel-bilar fortfarande hög och svår att spara in i form av billigare drift inom rimlig tid. Jag tror dock att priserna kommer att sjunka på sikt. Organisationer som köper in dessa fordon kan dock ha en stor marknadsföringsvinst att göra redan nu. Det finns även mer lågt hängande frukter för företagen att plocka när det gäller effektivisering av transporter och det finns alltså all anledning att se över dessa.

/Elin Dalaryd