Etikettarkiv: lönsamhet

Företagets ansvarstagande – värdeskapande för företaget och samhället

Vikten av att företag tar ansvar för sin påverkan på samhället och miljön och att  bidra till en positiv samhällsutveckling har diskuterats livligt under flera år både i medierna, på universiteten och i företgens ledningar. Alltfler företag känner pressen på sig att adressera frågan. Alltflera etiketter såsom Corporate social responsibility (CSR), Corporate responsibility (CR), Responsibility, ansvar, Sustainability och Creating shared value (CSV) dyker upp. Oavsett vad man kallar det för handlar arbetet om att skapa värde, både för företaget och för samhället. Detta till skillnad från den gamla läran som under alla år har progagerat renodlad shareholder value dvs. att generera avkastning till ägare och att betala skatter, som företagets enda ändamål.

Företagets arbete med sitt ansvarstagande skall alltså vara värdeskapande för samhället som företaget verka i samtidigt som det skall öka företagets långsiktiga lönsamhet och säkra dess överlevnad. Låter detta som en omöjlig ekvation? Läs gärna Michael E. Porters och Mark E. Kramers artikel ”The big idea. Creating Shared Value” i Harvard Business Review . Denna artikel har några år på nacken men reprintades i början av 2011. Då som nu inspirerande! Trevlig läsning.

/Iris Rehnström

Ekosystemtjänster är business

Det blir mer och mer uppmärksammat hur betydelsefulla ekosystemtjänster är för företags lönsamhet och i slutändan fortlevnad. Som vanligt är det de stora ”jättarna” som går i täten för utvecklingen och det är ju inte för sin godhets skull de gör det.

Kemikalieföretaget Dow har nyligen inlett ett samarbete med Nature Conservancy (TNC) värt 10 miljoner dollar under en 5-års period. Målet är att räkna ut ekosystemkostnaderna för varje affärsbeslut. Miljöfaktorer kommer att bli en viktig del av företagets intäkter och utgifter i framtiden. Det slutliga målet är att låta ekosystemtjänster utgöra en självklar del i företagets affärsmodell.

”Protecting nature can be a profitable corporate priority and a smart global business strategy.”
Dow CEO Andrew Liveris

Ett annat företag som satsar inom detta område är Coca Cola. De har investerat 30 miljoner dollar i restaurering av flodområden och det finns fler exempel.

Än så länge handlar de flesta satsningar om vatten. Det är svårare att prissätta t.ex. biodiversitet. Och många företag kommer förstås att fortsätta att motsätta sig naturskyddande åtgärder som inskränker på deras verksamhet.

Samtidigt finns det undersökningar som visar på att företag tjänar på att visa miljömässig och social hänsyn. En rapport från Goldman Sachs som kom 2007 visade t.ex. denna typ av företag låg bättre än snittet vad gäller lönsamhet.

“It’s not a choice to play a zero-sum game anymore, the economy and the environment are interdependent.  And they’re united by one color: green.” Dow CEO Andrew Liveris

Läs mer:

/Marie Pettersson