Etikettarkiv: luftföroreningar

Samband mellan luftföroreningar och regn

På miljöaktuellts hemsida kan man läsa om att lätta regnfall har minskat med nästan en fjärdedel under de senaste 50 åren i östra Kina. Forskare från bland annat Sverige kan knyta förändringen till luftföroreningarna!

Riskerna det medför är bland annat torka och mindre skördar. Antalet regndagar per år har minskat med 23 procent på 50 år i vissa områden i östra Kina. Framför allt har de lätta regnfallen, under 10 millimeter, minskat. I hela landet har utsläppen till luften ökat med 800 procent under det senaste århundradet. Nu har en grupp klimatforskare från USA, Kina och Göteborgs universitet lyckats påvisa ett samband mellan det minskande regnet och luftföroreningarna.

 

Enligt forskarna beror det på mängden aerosol i atmosfären. Aerosol består av små partiklar med gas och vatten runt sig som kan binda regndroppar i molnen och i den nya studien har forskarna upptäckt att regndropparna var betydligt mindre där aerosolhalterna var höga. I vissa fall var de bara hälften så stora som normalt.

Mindre regndroppar har svårare att forma sig till moln som kan frigöra regnet och detta är orsaken till minskningen av de lätta regnen i Kina.

Kinas föroreningar ger mindre regn/ Miljöaktuellt

/Veronika Franzén

Luftföroreningar med konsekvenser

Efter julens köprush har nu butikernas reor satt igång. Mycket av det som hamnar i våra shoppingkassar produceras i Asien. Där ökar luft- och markföroreningarna år för år och konsekvenserna av detta är märkbara.

En helt ny undersökning från Nanjing University i Kina visar att en tiondel av alla missbildningar hos nyfödda i den kinesiska provinsen Jiangsu, orsakas av miljöföroreningar. Hälften av resterande fall anser man delvis bero på miljöföroreningar. Detta visar studien som genomförts i 13 städer i provinsen.

Från 2001 till 2006 ökade missbildningar hos nyfödda med 50 %, men ingen lika omfattande undersökning har gjorts tidigare för att ta reda på orsaken till detta. Studien visar att medfött hjärtfel, som har ett nära samband med luftföroreningar, var den vanligaste missbildningen. Näst vanligast var harmynthet som också kan härledas till bland annat luftföroreningar.

Det ökande antalet missbildningar hos barn i Kina har uppmärksammats tidigare, också här i Sverige. I januari 2008 skrev Sydsvenskans Ola Wong en artikel om situationen i en annan provins, Shanxi. Läs mer här:

/Veronika Franzén