Etikettarkiv: Mångfaldsarbete

Social hållbarhet- allt högre upp på företagens agenda

Trots att det inte finns en enhetlig definition för social hållbarhet är man i vårt samhälle ganska överens om att det sociala perspektivet (inom ramen för hållbar utveckling) är mycket viktigt och behöver adresseras både inom offentlig och privat sektor.

Företagen har inom ramen för sitt CSR-arbete (utöver det som lagen kräver) fått upp ögonen för det sociala perspektivet. Man arbetar aktivt med att förbättra medarbetarnas trivsel och välmående, man börjar bli alltmer medveten om vikten av en inkluderande arbetsorganisation som präglas av mångfald och icke diskriminering och företagen börjar ställa sociala och etiska krav på sina leverantörer.

En trend kan också ses i att kommuner tar initiativet till ett samarbete med företag kring sociala samhällsfrågor som t.ex. arbetslöshet, diskriminering och utanförskap. Kommuner har ett uppdrag och intresse att minska arbetslösheten och utanförskap och företag kan hjälpa till genom att erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden praktik och/eller anställning. På sådant sätt kan företag rekrytera arbetskraft samtidigt som de bidrar till att lösa ett samhällsproblem. Tanken är att dessa samarbeten utmynnar i en win-win situation där företag får utbildad och lojal personal som på ett värdeskapande sätt kan bidra till att uppnå organisationens mål. En mångfaldig arbetsorganisation har många fördelar såsom information om preferenser som kan bidra till att utveckla företagets produkter och tjänster så att de passar flera kundgrupper, ökad kreativititet genom inhomogent sammansatta arbetsgrupper mm.

På sistone har även ett flertal EU projekt dragits igång som bl.a. genom att involvera och kompetensutveckla företag i CSR och mångfaldsfrågor skall bidra till att minska arbetslöshet och olika former av diskriminering i samhället. Ett sådant projekt är STARK som TEM har förmånen att stå för CSR-kompetensen i. Projektet fokuserar på att få unga som, på grund av olika anledningar under en längre tid, har stått utanför arbetsmarknaden i arbete. För mer information om Stark se http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Sydsverige/STARK—Sakerhet-trygghet-arbete-resurs-och-kompetens/

Avslutningsvis kan konstateras att social hållbarhet står högt upp på agendan både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn och ISO 26000: s (standarden för socialt ansvarstagande) CSR-rekommendationer har gett ytterligare skjuts åt denna spännande utveckling.

/Iris Rehnström

 

 

Arbetsmarknadsdepartementet skriver om Max Hamburgerrestaurangers mångfaldsarbete

Den 9 mars 2011 kommer Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger AB, att hålla ett föredrag på CSR syd – konferensen i Malmö. Hans föredrag heter ”Mångfaldsarbete – att se möjligheter i stället för hinder”. Jag vill passa på och tipsa om en relaterad intervju om Max mångfaldsarbete som Arbetsmarknadsdepartementet publicerat idag.

I intervjun berättar Lars Andersson, funktionshindrad servicevärd vid Max i Piteå, hur hans chef redan från början fokuserade på vad han kunde i stället för det han inte kunde: ”Jag själv, med min dyslexi och ADHD, tycker om att ha fasta rutiner”.

Pär Larshans berättar om Max planer för framtiden: ”Vi har hittills haft 54 övergångar från Samhall sedan vi inledde vårt samarbete. Det börjar med nio veckors anställning med lönebidrag och sedan kan det då bli fråga om övergång till en vanlig anställning. Ambitionen är att sysselsätta 200-250 personer med funktionsnedsättning (från Samhall) fram till 2014.

På CSR syd 2011 får vi höra mer intressanta detaljer om Max Hamburgerrestaurangers mångfaldsarbete och vägen dit från Pär Larshans som är ansvarig för både företagets miljöarbete och mångfaldsarbete.

Väl mött i Malmö den 9 mars 2011!

/Hanna Savola

Scandic ett exempel för lönsamt mångfaldsarbete

Scandic bygger vidare i sitt mångfaldsarbete. Scandic har redan sedan tidigare en tung profil när det gäller mångfaldsarbete. Hotellkedjan är speciellt känd för sitt arbete med anpassning för funktionsnedsättning. För några år sedan bildades inom Scandic en arbetsgrupp som bestod enbart av personer med funktionsnedsättning. Denna arbetsgrupp skulle identifiera speciella behov som personer med funktionsnedsättning har när de tar in på ett hotell, samtidigt som man skulle hitta lösningar som tillgodose behoven. Detta arbete resulterade i en en rad anpassningar på alla Scandic hotell såsom speciella toalettsitsar, hanikappanpassade rum, hörselslingor, glutenfri mat mm.  Denna mångfaldssatsning i företaget har lett till att Scandic har fått en ny kundgrupp och mycket publicitet. Bland annat rekommenderar De Handikappades Riksförbund, förkortat DHR Scandic som det självklara valet till sina medlemmar.

Nu tar Scandic arbetet ett steg längre. Man byggde ett handikappanpassat designhotell i Oslo som med sina designade lösningar skapar en naturlig miljö för både personer med och utan funktionsnedsättning. Hotellet präglas av en lång böljande receptionsdisk, spännande materialmöten och hippa lysdioder, se bilden nedan. En sak är klar. Scandic har lyckats att ta tillvara på personalens olikheter och skapa affärsnytta utifrån de anställdas kunskaper, erfarenheter och olika bakgrund. Affärsnyttan är tydligen så stor att man har bestämt sig att bygga in handikappanpassningen redan i designfasen.

Jag hoppas att detta exempel kommer att öppna ögonen för flera företag när det gäller att bejaka och tillvarata mångfald i arbetslivet och skapa lönsamma affärer.

Visst blir man sugen att ta in på hotell?

/Iris Rehnström