Etikettarkiv: miljö- och hälsorisker

Partiklarna sänker dieseln

Bilar som drivs med diesel släpper ut upp till 100 gånger mer partiklar än motsvarande bensinbil, vilket i sin tur är 10 gånger mer än en gasbil. Även utsläppen av kväveoxider är mycket högre i en dieselbil jämfört med en bensinbil, vilket även det är ännu lägre för en gasbil.

Det har nu visat sig att dieselbilarnas utsläpp av partiklar är ännu mer hälsofarliga än man tidigare trott. I en avhandling från Umeå Universitet har man kommit fram till att diesel-partiklarna är så små att de går igenom bilarnas partikelfilter, genom våra lungor och ut i våra blodkärl. Väl där orsakar de bland annat att blodkärlen blir styvare och att antalet blodproppar ökar.

Små dieselbilar har blivit populära som miljöbilar och de utgjorde 41% av de nyregistrerade miljöbilarna 2009. Fördelen med diesel ur miljösynpunkt är att bilisten släpper ut mindre koldioxid jämfört med bensin. På alla andra punkter är den sämre och i partiklarnas fall rejält mycket sämre. Av dessa anledningar har jag svårt att förstå den nuvarande vurmen för diesel. Att välja energieffektiva bilar är bra men det är ännu bättre om de också drivs med förnybara drivmedel och där platsar inte diesel.

Markus Paulsson

Nya rapporter om förorenade områden

Det har kommit en ny rapport från Naturvårdsverket; ”Att välja efterbehandlingsåtgärd”. Den beskriver utredningsprocessen för ett förorenat område och syftet är att ge en översikt när det gäller hur man kan ta fram ett bra beslutsunderlag för val av åtgärd.

Dessutom kan man nu få en vägledning i att bedöma miljö- och hälsorisker; ”Riskbedömning av förorenade områden”. Målet är vägleda kring vilka risker som finns, hur stora de är och vad som kan vara acceptabelt idag och i framtiden.

”Att välja efterbehandlingsåtgärd”

”Riskbedömning av förorenade områden”

/Veronika Franzén