Etikettarkiv: miljöbil

Att leva som man lär…

…är inte alltid det lättaste. Minns en händelse i en vanlig ICA-affär efter jag hållit en tredagars miljöutbildning. En av kursdeltagarna kom springande och visade stolt upp sin kundvagn och beskrev hur inspirerad hon var, vilka ekologiska varor hon hade köpt,vilka varor hon köpt som var fair trade, vilka kemikalier hon undvikit osv. Själv gömde jag min kundkorg bakom ryggen. Den var inte så ekologisk och fair trade just då, vilket naturligtvis var lite genant. Nu har jag alltid i bakhuvudet att man kan stöta på en gammal kursdeltagare när man handlar vilket höjt mitt handlanda till nya ekologiska höjder.

Annars så gör jag mycket rätt, bor i ett lågenergihus i Västra Hamnen med ett mycket litet CO2-avtryck från el och uppvärmning. Mitt avfall sorteras enligt konstens alla regler och mitt organiska avfall går i en avfallskvarn till biogasproduktion. Jag har en bil, dock en miljöbil, men framförallt använder jag den väldigt lite. Till vardags blir det cykel eller buss. I arbetet åker vi så långt det går kollektivt, om inte har alla tillgång till miljöbilar vid behov. Alla kemikalier och rengöringsprodukter jag har är miljömärkta. Maten är ofta ekologisk. I alla fall sånt som kaffe, bananer, äpplen, mjölk, popcorn, vin, smör, juice etc som går att hitta enkelt. Om jag hittar och det är tillräckligt snyggt köper jag helst ekologiska kläder. Även på arbetet har vi ekologiska matvaror, köper vattenkraftverksel och alla kemikalier och kontorsvaror är så långt det går miljömärkta. Jag är medlem i ett par organisationer som jobbar med miljö- och rättvisefrågor och vi har ett fadderbarn i Swaziland.

Men ändå räcker inte det här. Till och med min fyraårige son har ett ekologiskt fotavtryck som vida överstiger vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv, för att inte tala om mig själv. Mitt ekologiska avtryck är fortfarande gigantiskt trots mina ansträngningar. Jag flyger alldeles för mycket, min konsumtion av elektronik och annat onödigt är alldeles för stor. Mina kläder slängs när de är trasiga och lagas inte. Jag följer modet (försöker i alla fall) både på inredning och kläder vilket genererar avfall. Jag älskar kött och äter det alldeles för ofta.

Som enskild kan man göra mycket, men det räcker inte, stora samhällsreformer måste till. Det klimatsmarta och miljövänliga måste vara normen. Allt annat måste kosta mer.  Att felsöka (inte laga) en DVD spelare kostar 3 gånger så mycket som att köpa en ny. Det hjälper verkligen inte mig att fatta rätt beslut i vardagen.

/Daniel Eriksson

Partiklarna sänker dieseln

Bilar som drivs med diesel släpper ut upp till 100 gånger mer partiklar än motsvarande bensinbil, vilket i sin tur är 10 gånger mer än en gasbil. Även utsläppen av kväveoxider är mycket högre i en dieselbil jämfört med en bensinbil, vilket även det är ännu lägre för en gasbil.

Det har nu visat sig att dieselbilarnas utsläpp av partiklar är ännu mer hälsofarliga än man tidigare trott. I en avhandling från Umeå Universitet har man kommit fram till att diesel-partiklarna är så små att de går igenom bilarnas partikelfilter, genom våra lungor och ut i våra blodkärl. Väl där orsakar de bland annat att blodkärlen blir styvare och att antalet blodproppar ökar.

Små dieselbilar har blivit populära som miljöbilar och de utgjorde 41% av de nyregistrerade miljöbilarna 2009. Fördelen med diesel ur miljösynpunkt är att bilisten släpper ut mindre koldioxid jämfört med bensin. På alla andra punkter är den sämre och i partiklarnas fall rejält mycket sämre. Av dessa anledningar har jag svårt att förstå den nuvarande vurmen för diesel. Att välja energieffektiva bilar är bra men det är ännu bättre om de också drivs med förnybara drivmedel och där platsar inte diesel.

Markus Paulsson

Maud och miljöbilarna

Maud Olofsson, med Anders Borg och Andreas Carlgren i hasorna, presenterar regeringens tankar kring den kommande klimatproposition idag i DN. Bland annat vill man stimulera till att fler köper nya miljöbilar:

…nya miljöbilar befrias från fordonsskatt under de första fem åren. Dagens miljöbilspremie ersätts därmed med en långsiktig skattebefrielse. Ändringen bör träda i kraft den 1 januari 2010, men gälla retroaktivt och tillämpas för bilar som tas i bruk från och med den 1 juli 2009. Dagens miljöbilsdefinition gäller.

Om detta slår igenom så innebär det att de som köper miljöbilar redan nu i sommar (efter juli) kan tillgodoräkna sig skattelättnaden. Detta kommer garanterat att få med sig fler på miljöbilståget.

Nu finns det dessutom en hel del att välja på bland miljöbilarna och mer lär det bli. För biltillverkarna pekar regeringen med hela handen. Att inte satsa på miljöbilar idag är verkligen att gräva sin egen grav. Detta har vi ju redan sett många exempel på i och med finanskrisen, som GM, Ford osv.

Klimatpropositionen kommer också att innehålla en del andra förslag för både företag och privatpersoner, så passa på att läs propositionen när den kommer så är ni förberedda på ändringar i lagstiftningen!

Vi höjer nu skatten rejält på koldioxid och diesel/DN 10/3 2009

Nya miljöbilar befrias från fordonsskatt/ Regeringens hemsida

Miljöministern: Det ska kosta att köra fossilt/Miljöaktuellt 10/3 2009

www.miljofordon.se

/Veronika Franzén

Många bilnyheter

Den senaste tiden har det kommit många miljöbilsnyheter. Maud Olofsson tillkännager idag på DN Debatt att Sverige och USA gemensamt ska ta fram en plug in-hybrid. Amerikanarna ska stå för laddstationen och Volvo för bilen. Maud är i Almedalen denna vecka tillsammans med alla andra partiledare och då passar Toyota på att visa upp sin nya plug in-hybrid som redan finns som prototyp och serieproduktionen väntas starta inom två år. Samtidigt som Toyotas plug in-hybrid kommer i seriproduktion 2010 kommer även Mercedes A-klasse att släppas som el-hybrid. Volvo i sin tur har annonserat att V50, S40 och C30 i höst kommer med snålmotorer med utsläpp under 120 gram CO2/km, vilket innebär att de klarar miljöbilsdefinitionen. Även Ferrari siktar på att bli miljövänligare och ska minska koldioxidutsläppen från sina sportbilar med 40 % till 2012, undrar om det räcker för att komma under 120 gram koldioxid per km…

Läs mer:

EU och miljöbilar

EU har som en av de drivande krafterna i världen en agenda för att minska bilarnas utsläpp av klimatgaser. December 2007 lade kommissionen fram ett kompromissförslag att 2012 ska bilarnas utsläpp vara högst 130 g CO2/km (120 g CO2/km om även kraven på däck m.m. inkluderas). Nu ska inte detta användas för varje enskild bil utan det räknas som ett medelvärde av varje biltillverkares försäljning. Om en tillverkare har ett högre medelvärde än 130 på sina sålda bilar får de böta i motsvarande omfattning. Böterna kommer dessutom att öka för varje år.

I Sverige har vi valt en annan väg som mer använder morot än piska (vilket inte mack-ägarna håller med om). Alla nya bilar som säljs till privatpersoner och som uppfyller kriterierna för miljöbil får en rabatt på 10 000 kr av staten. Företag går inte heller lottlösa eftersom tjänstebilar får ett reducerat förmånsvärde (20-40% rabatt). Jag har tidigare skrivit om att jag tycker att den svenska miljöbilsdefinitionen bör nyanseras eller åtminstone kompletteras. Man kan jämföra med EU som strävar efter samma mål som den bränslesnåla delen av den svenska definitionen av miljöbil utan att använda ett så knepigt begrepp som ”miljöbil”.

EU satsar alltså, helt rätt enligt min mening, på en minskning av utsläppen genom effektivisering. Tyvärr visar alla tidigare erfarenheter att besparingarna snabbt äts upp av ökat utnyttjande och därmed uteblir effekten. Hur man ska tackla det problemet har jag inte sett att de funderar på, men attityd och beteendeförändringar behövs för att få framgång (ett högt oljepris kanske också hjälper till).

Ett kompletterande sätt att minska på koldioxidutsläppen är att använda förnyelsebara drivmedel, något som EU inte tar hänsyn till när de räknar på koldioxidutsläppen från bilarna. Detta har EU fått mycket kritik för från framför allt svensk sida. I klimatstrategin ingår också att det ska det införas ett certifieringssystem för biobränslen och låginblandning av biobränslen i bensin respektive diesel. Förutom låginblandningen gör certifieringen det möjligt för varje enskilt medlemsland att införa skatteregler som gynnar biobränslen som garanterat är bättre för klimatet än bensin och diesel. På så sätt kan vi (förhoppningsvis) få en dubbel minskning av koldioxidutsläppen från våra bilar. Sedan kan vi komma ännu längre om vi förändrar vårt beteende också!

/Markus Paulsson

Miljövänliga miljöbilar?

Jag har under en längre tid förundrats över begreppet ”miljöbil”. Förutom att det finns många olika definitioner (av vilka den statliga ser ut att gå vinnande ur striden) så kan man fråga sig om en bil kan vara miljövänlig. Bilar påverkar miljön på ett flertal sätt, t.ex. med buller, spridning av partiklar och giftiga ämnen, förbrukning av ändliga resurser och genom sin klimatpåverkan. Av dessa så riktar sig dagens definition in sig på klimatpåverkan. Men idag ryms både en stor törstig etanolbil och en liten bränslesnål diesel i samma kategori trots att det egentligen inte är bilen som står för klimatpåverkan utan det är bränslet. Därför blir talet om miljöbil missvisande. Jag kan förstå nyttan med att ha ett lätt begripligt system för att öka försäljningen av bilar med mindre miljöbelastande egenskaper, men med bara en lite större pedagogisk insats kunde man ha nått betydligt längre än vad man gör med dagens system.

Förutom att vi har problem med den ständiga höjningen av koldioxidhalten i atmosfären har vi också en begränsad tillgång till energi. Jag tycker därför att man i stället skall införa två kategorier för bilar istället för en miljöbilsdefinition. En för energieffektiva bilar och en för bilar som kan gå på klimatvänliga drivmedel, plus en kombinationskategori. En stor törstig bil som går på biogas skulle då få ett poäng för att den går på förnybart drivmedel, en liten bränslesnål dieselbil skulle få ett poäng och en liten bil som går på biogas skulle få två poäng. Sedan skulle olika förmåner vara kopplade till hur många poäng bilen får.

Detta skulle inte lösa alla problem t.ex. att etanolbilarna tankas med bensin, men det skulle vara bättre än dagens system. Vad tycker du?

/Markus Paulsson