Etikettarkiv: miljöfråga

Ekosystemtjänster nästa stora miljöfråga

Det är så lätt att ta det för givet, det där som finns runt omkring oss hela tiden. Det rena vattnet vi dricker, torsken i havet och skogen som tar upp koldioxid. Allt det här kan med ett finare ord kallas ekosystemtjänster och är en absolut nödvändighet för vår existens här på jorden.

Men trots att det känns så självklart är det något som i själva verket är mycket hotat och som förstörs och försvinner i en allt snabbare takt. I the Millennium Ecosystem Assessment från 2005 slog man fast att ekosystemen på jorden degenererat snabbare och mera utbrett över de 50 senaste åren än under någon jämförbar tidsperiod tidigare.

Egentligen är det väl inte direkt förvånande. Trycket på jordens resurser är idag större än någonsin tidigare. Vi blir hela tiden fler och fler som ska dela på kakan och helst ska vi öka vår levnadsstandard också.

Är detta hållbart? Knappast! Jorden kan inte försörja oss alla om vi ska leva lika gott som t.ex. jag gör idag.

Klimatpåverkan är ett miljöproblem som varit på tapeten länge nu. Nästa stora fråga kommer antagligen att bli vår påverkan på ekosystemtjänsterna med kopplingar till bl.a. biologisk mångfald. I framtiden kommer vi troligen att på påtagliga sätt få uppleva vad som händer när naturen inte längre levererar de tjänster vi är så vana vid. Det vi tar förgivet idag kan vara borta imorgon.

/Marie Pettersson