Etikettarkiv: miljögiftiga tungmetaller

Kvicksilver kommer att förbjudas, först i Sverige men sedan även internationellt

Regeringen beslutade i mitten av januari att förbjuda användningen av kvicksilver i Sverige fr. o. m. juni 2009. Förutom att kvicksilver inte får ingå i produkter längre behöver även industrin och tandvården hitta ersättningsmaterial. Industrin får tid på sig fram till 2013.

Undantag från förbudet finns för ljusrör. Belysning och ljuskällor omfattas nämligen av RoHS-direktivet (direktiv 2002/95/EC om elektriska och elektroniska produkter), och berörs därmed inte av det svenska förbudet mot kvicksilver. Direktivet har generella gränsvärdena för ämnen reglerade genom direktivet.

Efter det svenska beslutet om förbud har nu också den internationella politiska arenan reagerat och kommit överens om att avveckla användningen av kvicksilver. FN:s miljöorgan UNEP har vid ett möte i Nairobi förra veckan enats om att ett rättsligt bindande avtal skall vara på plats senast 2013.

Kvicksilver är en av de miljöfarligaste tungmetallerna som inte bryts ner i naturen och som anrikas i näringskedjan.

Läs mer:

/Iris Rehnström