Etikettarkiv: miljökvalitetsmål

Miljö är mer än bara klimat

De senaste åren har klimatfrågan slagits upp stort i alla medier. Världen måste minska sina koldioxidutsläpp och på vägen dit ska företagen bli klimatneutrala och alla Svenssons klimatsmarta. Frågan är förstås viktig och förtjänar stor uppmärksamhet. Men vad händer med alla andra miljöfrågor?

I Sverige har vi 16 miljökvalitetsmål varav bara ett handlar om klimatet. Tyvärr går det inget vidare för merparten av dessa mål. Jag kan erkänna att alla mål kanske inte är lika viktiga, men nog tycker jag att t.ex. en giftfri miljö är minst lika betydelsefull som minskad klimatpåverkan. Någon kommer säker att säga att vi i vår jakt på rätt klimat även kommer att minska andra miljöproblem och det är troligen sant. Det finns dock två problem med denna klimatfokusering, dels att andra problem kommer i skymundan och dels att vi i vår strävan att minska utsläppen av växthusgaser riskerar att generera nya miljöproblem

Jag vill se en balans i miljöpolitiken. Jag menar inte att vi ska minska våra klimatåtgärder, snarare tvärt om. Samtidigt vill jag se ett ökat fokus på andra miljöproblem. Medan vi sitter och rullar tummarna breder döda havsbottnar ut sig, gifter sprids och den biologiska mångfalden minskar etc. Visst, det är problem som i många fall måste lösas internationellt, men någonstans ska arbetet ta sin början.

Och så är frågan vilken miljömässig prislapp vi ska sätta på våra klimatansträngningar. Vilka och hur stora delar av vår naturmiljö ska offras för att odla förnyelsebara bränslen, eller generera energi genom t.ex. vind och vattenkraft? Ett aktuellt exempel är skogspropositionen som kom i våras. Vad innebär egentligen åtgärder som introducerande av nya arter och kommer inte ökad effektivisering av skogsbruket att medföra minskad naturvårdshänsyn?

Jag tycker att vi ska börja se på miljön ur ett helhetsperspektiv. För att slippa oväntade miljömässiga bakslag i våra klimatansträngningar bör vi ställa oss frågan vad som är god miljö, vad som ska bevaras och varför. Endast genom att ta ett helhetsgrepp på de problem vi har kan vi uppnå den hållbara utveckling vi eftersträvar.

Krönika publicerad i Miljö & Utveckling #4:2008

/Marie Pettersson

Ökade utsläpp påverkar vår hälsa

Förorenande utsläpp påverkar oss människor i hög grad. Hörde igår på Rapport att vi har dålig luft i Sverige och att 5000 dör varje år pga. av föroreningar som svaveldioxid, bensen, kväveoxider mm. Har väl förstått att man kan få cancer, men inte att även hjärtinfarkter och slaganfall kan bero på dålig luft. Speciellt dieselavgaser ökar risken för hjärtinfarkt. Och man ska undvika att träna i förorenade miljöer pga. den extra påfrestningen på kroppen, i alla fall om man tillhör en riskgrupp.

Miljökvalitetsmålet om ren luft till 2020 är osannolikt att uppnå tyvärr. Speciellt partikelutsläpp och utsläpp av kvävedioxid och bens(a)pyren är svåra att få bukt med.

Detta beror delvis på utsläpp som kommer från andra delar av Europa, men vi behöver skärpa oss en hel del själva också. En annan nyhet i går var nämligen att utsläppen av koldioxid från trafiken ökade med 14 % mellan 1997 och 2007 pga. lastbilstrafiken. Detta medför såklart även ökade utsläpp av en rad andra föroreningar.

När det gäller partikelutsläpp är dubbdäck en stor bov. Samtidigt är de överlägsna på isiga underlag och personligen är jag inte riktigt beredd att tumma på säkerheten.

För att förbättra läget behöver vi föra över mer av transporterna till järnvägen istället. Kanske borde denna byggas ut för ökad säkerhet och effektivitet.

Nu väntas EU-kommissionen meddela att Sverige ska minska sina koldioxidutsläpp med 17 % jämfört med 1990 års nivå. Då får vi hoppas att vi samtidigt kan minska en hel del andra utsläpp på köpet.

/Marie Pettersson