Etikettarkiv: miljölagar

Lagar – intention och verklighet

Det finns många lagar i vårt land. Alla har ett syfte att påverka människor och samhälle i någon riktning som lagstiftarna önskar. Jag hoppas och tror att det är med goda föresatser som lagarna stiftas. Men även med de bästa intentioner blir det inte alltid som tänkt.

Ett exempel gäller lagstiftningen kring köldmedia. Köldmedia är den gas som får kylskåp, AC och annan kylutrustning att fungera. Tidigare innehöll de ofta freoner som var skadliga för ozonlagret, men freonerna har man lyckats få bort genom att förbjuda dem. Så långt allt väl. Ersättningen till freonerna är olika s.k. fluorerade växthusgaser med olika handelsbeteckningar som t.ex. R407 och R410. Som namnet antyder så är de starka växthusgaser med en klimateffekt som är ca 1000-5000 gånger starkare än koldioxid, d.v.s. släpper man ut 1 kg köldmedium så motsvarar det utsläpp av 1000-5000 kg koldioxid.

Eftersom det snabbt blir stora klimateffekter av utsläppen av köldmedian finns det lagar som kräver att man som ägare eller brukare varje år ska kolla sina kylapparater om de läcker gas. Det gäller bara om de innehåller mer än 3 kg köldmedium. De flesta privatpersoner behöver alltså inte bry sig detta eftersom kylskåp, värmepumpar och AC i bilarna var för sig har mindre än 3 kg köldmedium. Däremot måste många företag och offentliga förvaltningar varje år kontrollera om deras apparater läckt köldmedium.

Värmepumpar och AC i bilarna har blivit mycket populärt så i dagsläget misstänker jag att mängden köldmedium i dessa små apparater sammanlagt är mycket större än mängden som finns i stora apparater i industrier och större fastigheter. Trots detta så är det bara de stora apparaterna som kontrolleras. (Min gissning är att det är av praktiska skäl, det är antagligen svårt att kontrollera en stor mängd små apparater. )

Kylskåp och värmepumpar har en ganska lång livslängd och det är oftast inte för att de läcker gas som byts ut. För AC i bilar är det däremot en annan sak. Många är de bilägare som varit med om att kylan i bilen slutat fungera efter bara något år eftersom köldmediet läckt ut. Kvaliteten är helt enkelt för dålig för att de skall klara den skakiga miljön i en bil.

De stora apparaterna är viktiga att kontrollera men om lagens intention är att minska läckaget av fluorerade växthusgaser måste även bilarnas kylanläggningar granskas. Verkligheten blir att man silar kameler men missar den stora mängden mygg. Ett sätt att kontrollera bilarnas utrustning skulle kunna vara att göra det samtidigt som allt annat kontrolleras, d.v.s. vid den vanliga bilbesiktningen. Sedan får vi även hoppas att biltillverkarna tar sitt klimatarbete på allvar och förbättrar kvaliteten på sina AC-produkter.

Markus Paulsson