Etikettarkiv: miljölagstiftning

Kom ihåg att boka in vårens miljö & CSR-kurser i Malmö

TEMs utbildningskatalog vt 2013

Nu är det dags att boka in vårens kurser hos TEM i Malmö om du vill utnyttja boka-tidigt-rabatterna. Boka din utbildning tidigt för rabatt:
– 8 veckor innan kursstart – 30% rabatt
– 4 veckor innan – 15% rabatt.

Läs mer  i TEMs nya och fullmatade utbildningskatalog för våren 2013.

Eftersom vi arbetar med det vi utbildar i så garanterar det verklighetsanpassade utbildningar som direkt går att omsätta i praktiskt arbete.

I vår har vi utbildningarna: 

 • Ny som miljöansvarig (2 dagar)
 • Att engagera i miljöarbetet (1 dag)
 • Miljöarbete i praktiken (1 dag)
 • Miljöledning och ISO 14001 (1 dag)
 • Vad lagen kräver – Miljölagstiftning i praktiken (1 dag)
 • Kemikaliehantering i praktiken (1/2 dag)
 • Avfallshantering i praktiken (1/2 dag)
 • Miljörevision (3 dagar)
 • Corporate Social Responsibility – ansvarstagande i praktiken (2 dagar)
 • Ansvarstagande i leverantörskedjan (1 dag)
 • Hållbarhetsredovisning – vägen dit (1 dag)
 • Arbetsmiljö i praktiken (1 dag)
 • Arbetsmiljöledning med OHSAS (1 dag)

Kurser för hälso- och sjukvårdssektorn

 • Hållbar sjukvård (1 dag)
 • CSR med fokus på hälso- och sjukvården (1 dag)
 • Att revidera i sjukvården (2 dagar)

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill ha någon av kurserna som företagsintern utbildning.

/Daniel Eriksson

Lagar – intention och verklighet

Det finns många lagar i vårt land. Alla har ett syfte att påverka människor och samhälle i någon riktning som lagstiftarna önskar. Jag hoppas och tror att det är med goda föresatser som lagarna stiftas. Men även med de bästa intentioner blir det inte alltid som tänkt.

Ett exempel gäller lagstiftningen kring köldmedia. Köldmedia är den gas som får kylskåp, AC och annan kylutrustning att fungera. Tidigare innehöll de ofta freoner som var skadliga för ozonlagret, men freonerna har man lyckats få bort genom att förbjuda dem. Så långt allt väl. Ersättningen till freonerna är olika s.k. fluorerade växthusgaser med olika handelsbeteckningar som t.ex. R407 och R410. Som namnet antyder så är de starka växthusgaser med en klimateffekt som är ca 1000-5000 gånger starkare än koldioxid, d.v.s. släpper man ut 1 kg köldmedium så motsvarar det utsläpp av 1000-5000 kg koldioxid.

Eftersom det snabbt blir stora klimateffekter av utsläppen av köldmedian finns det lagar som kräver att man som ägare eller brukare varje år ska kolla sina kylapparater om de läcker gas. Det gäller bara om de innehåller mer än 3 kg köldmedium. De flesta privatpersoner behöver alltså inte bry sig detta eftersom kylskåp, värmepumpar och AC i bilarna var för sig har mindre än 3 kg köldmedium. Däremot måste många företag och offentliga förvaltningar varje år kontrollera om deras apparater läckt köldmedium.

Värmepumpar och AC i bilarna har blivit mycket populärt så i dagsläget misstänker jag att mängden köldmedium i dessa små apparater sammanlagt är mycket större än mängden som finns i stora apparater i industrier och större fastigheter. Trots detta så är det bara de stora apparaterna som kontrolleras. (Min gissning är att det är av praktiska skäl, det är antagligen svårt att kontrollera en stor mängd små apparater. )

Kylskåp och värmepumpar har en ganska lång livslängd och det är oftast inte för att de läcker gas som byts ut. För AC i bilar är det däremot en annan sak. Många är de bilägare som varit med om att kylan i bilen slutat fungera efter bara något år eftersom köldmediet läckt ut. Kvaliteten är helt enkelt för dålig för att de skall klara den skakiga miljön i en bil.

De stora apparaterna är viktiga att kontrollera men om lagens intention är att minska läckaget av fluorerade växthusgaser måste även bilarnas kylanläggningar granskas. Verkligheten blir att man silar kameler men missar den stora mängden mygg. Ett sätt att kontrollera bilarnas utrustning skulle kunna vara att göra det samtidigt som allt annat kontrolleras, d.v.s. vid den vanliga bilbesiktningen. Sedan får vi även hoppas att biltillverkarna tar sitt klimatarbete på allvar och förbättrar kvaliteten på sina AC-produkter.

Markus Paulsson

ESS i Lund – en kamel i miljösammanhang

Efter många vändor verkar det nu som om det mer eller mindre är klart att ESS hamnar i Lund. Spännande att en så stor forskningssatsning hamnar här kan jag som Lundabo tycka. Samtidigt innebär denna anläggning en hel del problematik ur miljösynpunkt. Målstationen kommer att innehålla tiotals ton av någon, eller några skadliga tungmetaller som bly, kvicksilver eller vismut och dessutom kommer målmaterialet att bli radioaktivt och måste därför slutförvaras i 3000 år innan strålningen klingat av tillräckligt. Anläggningen ska ligga på riksintressant jordbruksmark och kommer även att leda till ökade transporter lokalt och globalt när forskare ska ta sig hit.

ESS

ESS, bild Sweco

ESS ska naturligtvis genomgå en ordentlig miljöprövning enligt svensk miljölagstiftning. I dagens Sydvenska behandlas detta ämne i en debattartikel signerad av Mikael Karlsson och Linda Birkedal, båda från Naturskyddsföreningen. De vill få till stånd en opartisk prövning av ESS och ställer indirekt frågan om detta är möjligt.

Regeringen har drivit ESS-satsningen hårt och har aviserat att den förbehåller sig rätten att besluta i frågan. Den spelar alltså egentligen ingen roll vad miljöprövningen kommer fram till. Anläggningen kommer att byggas hur många miljöprinciper och lagar den än strider emot. Även om detta är ett extremt exempel tycker jag att det sätter fingret på en stor svaghet när det gäller miljölagstiftningen nämligen att den alltid kan sättas ur spel om andra tillräckligt starka intressen finns. Det är ett problem inte minst för trovärdigheten. Man kan ju undra varför Pelle Karlsson på Kemi AB ska känna sig motiverad att bry sig om ett par läckande tunnor när några ton kvicksilver slinker igenom.

Svensk miljölagstiftning får inte bli synonym med att ”sila myggor och svälja kameler”. Ska bli intressant att se om miljöprövningen av ESS blir något mer än ett nödvändigt spel för galleriet.

Läs mer:
”Pröva ESS opartiskt” Sydsvenskan

/Marie Pettersson

Reklampaus – Miljöutbildningar på TEM våren 2009

Passa på att utbilda dig i vår. Vi erbjuder utbildningar i allt från miljörevision och CSR till  Miljö som konkurrensmedel. Kurserna riktar sig till företag, kommuner, landsting och andra organisationer. Det finns fortfarande platser kvar på de flesta av våra öppna utbildningar i vår.

Kurserna genomförs i våra egna lokaler i centrala Lund. Utbildningarna genomförs i små grupper på 5-10 personer för att ge största möjliga nytta åt deltagarna. Alla kurser har genomförts som företagsinterna kurser med goda vitsord.

Alla kurser går naturligtvis även fortsättningsvis att boka som en skräddarsydd företagsintern utbildning. Kontakta oss i så fall för att få offert.

Har du några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Reklampaus: Miljöutbildningar på TEM våren 2009

skarmklippVårens utbildningsprogram för våra öppna utbildningarna på TEM är nu klart. Kurserna riktar sig till företag, kommuner, landsting och andra organisationer som inte har möjlighet att boka hela utbildningar till sin organisation. Kurserna genomförs i våra egna lokaler i centrala lund. Utbildningarna genomförs i små grupper på 5-10 personer för att ge största möjliga nytta åt deltagarna.

Alla kurser har genomförts som företagsinterna kurser med goda vitsord. Alla kurser går naturligtvis även fortsättningsvis att boka som en företagsintern utbildning. Kontakta oss i så fall för att få offert.

Läs mer:

/Daniel Eriksson