Etikettarkiv: miljömål

Miljötillstånd och mål för ett hållbarare Skåne – Medlemsträff hos Länsstyrelsen

Förra veckan var det återigen dags för en träff för medlemmarna i våra nätverk. Länsstyrelsen Skåne i Malmö var värdar och stod under eftermiddagen för många intressanta föreläsningar om dagens tema – Miljötillstånd och mål för ett hållbarare Skåne.

Som bakgrundsmaterial hade alla deltagare fått ut Länsstyrelsens förslag på ett åtgärdsprogram för att nå de nationella miljömålen och var därför väl förberedda inför dagens diskussioner. Miljömålen är tänkta att involvera alla aktörer i ett hållbarhetsarbete men vad innebär det här för oss i Skåne? Och hur kan myndigheter och näringsliv arbeta tillsammans på ett effektivt sätt?

Hanna Savola inledde träffen med information om Länsstyrelsen och hur de jobbar där. Hanna arbetar idag som tillväxtstrateg men en gång i tiden har hon faktiskt jobbat hos oss på TEM, så det var extra roligt att få höra henne! På Länsstyrelsen arbetar hon och hennes kollegor med flera olika frågor, bland annat regional tillväxt, miljö & vatten och samhällsplanering.

IMG_20160302_131703

Hanna Savola: ”Vi skapar samhällsnytta i Skåne”

Sedan fortsatte Hannas kollega, miljöstrateg Tommy Persson att berätta mer i detalj om tillståndet i Skånes miljö. Han fokuserade bland annat på hur Länsstyrelsen arbetar med de nationella miljömålen och vad de egentligen innebär för oss här nere i Skåne. Många av målen är svåra för oss att uppnå här nere i Skåne på grund av våra förutsättningar. Vi har bland annat hög trafik och mycket jordbruk som försvårar. Men det står helt klart att vårt arbete gör skillnad. För tillfället har Länsstyrelsen lämnat det nya åtgärdsprogrammet som beskriver det framtida miljöarbetet i regionen på remiss.

IMG_20160302_150224

Intressanta diskussioner kring Länsstyrelsens åtgärdsprogram

Träffens första del avslutades med en diskussion om en av åtgärderna, förebyggande av avfall, och om hur företagen ville se offentligt stöd i detta arbete. Även resten av den regionala åtgärdsplanen diskuterades allmänt. Vi fick höra flera intressanta inlägg från våra medlemmar och Länsstyrelsen kunde ta med sig flera värdefulla synpunkter från dialogen.

IMG_20160302_132701

Tommy Persson, miljöstrateg

Efter fikan var det dags att diskutera ett helt annat sorts tillstånd: tillståndsprövningar. Vi fick lyssna på talare från båda sidor om tillståsansökan: advokatbyrån Mannheimer Swartling presenterade hur det fungerar när man arbetar med miljötillstånd och Länsstyrelsen berättade om vad myndigheten vill ha för information från företagen.

Therese Strömshed och Martin Johansson från Mannheimer Swartling inledde dagens andra pass med att diskutera svårigheterna med tillståndsprövningar och vilka aspekter som komplicerar dem. Ett exempel som Therese nämnde var: om verksamheten skapar miljönytta globalt, är det då acceptabelt att den försämrar sin närmiljö? En fråga som inte är helt lätt att svara på! Martin pratade sedan om ansvaret för kunskapsunderlaget till prövningen. Idag ligger i stort sett allt ansvar på verksamhetsutövaren men frågan är om det är rimligt? För ett mindre företag kan det vara svårt att ha tillgång till den senaste topp-forskningen men samtidigt är det ju viktigt att företaget är ordentligt informerat om effekten på miljön.

IMG_20160302_150212

Mannheimer Swartlings Therese Strömshed och Martin Johansson

Länsstyrelsens miljöjurist Margareta Svenning fyllde sedan i med myndighetens syn på saken. Hon menade på att många företag till en början lämnar allt för lite information i sin ansökan. Därför tryckte hon på att företaget ska utnyttja samrådet. Där har företaget möjlighet att föra en dialog med myndigheten och så ta reda på exakt vad som krävs för att på undvika kompletteringskrav och förlängda handläggningstider.

IMG_20160302_153323

Länsstyrelsens miljöjurist Margareta Svenning

Vi tackar alla deltagare för den trevliga eftermiddagen och ser fram emot vår nästa medlemsträff på Sony Mobile Communications den 31 mars med temat Eco-design – vi ses väl där?

31-3

/Linnea Turnstedt

Rapporter varnar för tillståndet i miljön inför Rio+20

Inför Rio+20 mötet om någon vecka har rapporterna om tillståndet i miljön i världen duggat tätt och det är ingen upplyftande läsning direkt.

Enligt en ny rapport publicerad i Nature är jordens ekosystem på väg mot en kollaps. 22 forskare varnar där för att vi står inför radikala skiften i ekosystemen när den mänskliga påverkan ökar, vilket kan ha en betydande negativ inverkan på levnadsförhållandena på jorden. Idag är 43% av jordens landyta omvandlad till jordbruks- och stadslandskap och man vet sedan tidigare att när mellan 50-90% av ett landskap förändrats drabbas även de kvarvarande resterna av opåverkad natur.

Nyligen kom även en varning i en FN-rapport att man endast sett framsteg för 4 av de 90 viktigaste uppsatta internationella miljömålen. De mål det gått bäst för är avskaffandet av ämnen som bryter ned ozonskiktet, avvecklandet av bly i bränsle, och målet att ge fler människor tillgång till rent vatten samt att stärka forskningen för att minska föroreningen av havsmiljön. Däremot går utvecklingen bakåt på många andra områden.

I UNEP:s rapport poängteras att man måste fokusera på de stora bakomliggande faktorerna som påverkar många av målen nämligen befolkningsökningen, urbaniseringen, ohållbara konsumtionsmönster och den fossilbaserade energianvändningen.

I floden av alla nattsvarta skildringar kommer även enstaka rapporter om positiva initiativ. Att jobba med miljöpåverkan har på senare tid fått flera dimensioner för företag. Fler och fler tittar på sin ekosystempåverkan och hur man kan minimera riskerna och dra nytta av de möjligheter som finns. Företagen Anglo American, PepsiCo, Vale, och Walmart m.fl. har t.ex. gått samman för att utveckla affärsstrategier för att skydda de ekosystem som de påverkar genom sina verksamheter i Brasilien.

För att komma vidare måste politiker, företag och allmänhet ta tag i de bakomliggande drivkrafterna och inte bara försöka åtgärda de symptom som uppstår i form av negativ påverkan på vår livsmiljö. Och då kan det t.ex. handla om utbildning, att styra mot hållbar konsumtion och produktion, investera i effektiv och hållbar energiförsörjning, investera i hållbara städer och se till att företag betalar för sin miljöpåverkan. Förhoppningsvis kommer resultatet av Rio+20 att vara mer än pompösa formuleringar utan egentligt innehåll.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Miljömålsarbetet försvagas och försämras

I Sverige har vi 16 miljökvalitetsmål som spänner över det mesta som rör den yttre miljön och som är till för att sätta fokus på och kvantifiera viktiga områden som ”Giftfri miljö” och ”Klimatpåverkan”. Alla vi som jobbar med miljö och har följt miljömålens utveckling vet att det inte går så där väldans bra. Tyvärr.

Som politiker och då speciellt miljöminister är det naturligtvis lite trist att år från år mer, eller mindre ha ansvar för denna kräftgång. Antagligen är det därför som det nu kommer förslag som innebär att bredd och kontinuitet vad gäller målen tas bort. I stället för att som nu regelbundet få ett heltäckande förslag till etappmål och åtgärder vill Carlgren att det ska vara mer ad hoc. Åtgärdsförslag ska endast tas fram på de områden som regeringen prioriterar. Det ska göras av en parlamentarisk beredning i samverkan med myndigheter. Detta gör att systemet blir mer tungrott, osäkert och oöverskådligt. I stället för att man ska uppnå ett visst tillstånd i miljön till ett visst årtal ska det räcka det med att man till det årtalet har fattat beslut som regeringen själv bedömer ska leda till att miljötillståndet ska uppnås.. någon gång….

Tja, det lättaste sättet att komma närmare sina mål är ju att sänka dem…  Blåslampan på regeringen försvinner nu och de kan tillfälligt pusta ut. Hur vi ska komma till rätta med alla miljöproblem är däremot mera osäkert.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Tyck till om klimatmålen

klimatmal_skaneNu finns det en möjlighet att påverka hur klimatmålen för Skåne ska se ut. Länsstyrelsen har ett förlag för klimatmålen utformning på remiss och synpunkter från allmänheten tas också emot fram till den 30 sep. 2009. Läs mer på Länsstyrelsen i Skånes hemsida.

Markus Paulsson

Frukostmöte om interna klimatmål på TEM 26 maj

frukostmöteFrukostmöten har visat sig vara ett mycket uppskattat sätt att träffas och diskutera aktuella miljöfrågor. Vårt senaste frukostmöte i februari handlade om hållbarhetsredovisning och vårt konferensrum var knökfullt av intresserade personer. Bland annat kom det upp frågor om hur man motiverar sin ekonomiavdelning att bli delaktiga i hållbarhetsredovisningen, om nackdelar och fördelar med att det bara finns en uppsättning riktlinjer (GRI:s) som är allmänt vedertagna, om det verkligen finns marknadsmässiga vinster med att redovisa sitt hållbarhetsarbete och mycket mer.

Vårt nästa frukostmöte på TEM handlar om att sätta interna mål för klimatarbetet, en viktig och aktuell fråga. Inte minst COP 15 i höst kommer att sätta allt mer fokus på klimatarbete i alla slags organisationer. Att göra rätt prioriteringar i klimatarbetet är viktigt för att nå resultat. Genom att arbeta med väl genomtänkta mål kan ni minska er klimatpåverkan på bästa sätt.Men vad menas egentligen med konkreta och mätbara mål? Och hur prioriterar man när klimatmålen krockar med andra miljömål som man ställt upp och som också är viktiga? Bland annat kommer vi att få höra hur en kommun, ett fastighetsbolag och ett energibolag resonerar i frågan.

Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost.

Plats: Stiftelsen TEM, Klostergatan 12 i Lund
Datum: Tisdagen den 26 maj
Tid: 08.00-09.30
Anmälan: Anmäler sig gör man till daniel.eriksson@tem.lu.se eller 046-16 58 50 och det är först till kvarn som gäller.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Tyvärr finns det även andra miljöhot än bara klimatuppvärmning

Imorse på tåget  från Malmö till Lund  läste jag artikeln ”Tiden rinner ut för Skånes 15 miljömål”  i Sydsvenskan. Det som slog mig var att det var länge sedan att man läste någonting om miljömålen i massmedierna. De flesta människor vet nog inte ens om att sådana finns.

Det var på tiden att massmedierna tar upp problemet med måluppfyllelsen när det gäller miljömålen. Det som skrivs mycket om är klimatuppvärmningen. Vid det här laget lär det nog inte finnas många människor som inte, åtminstone någon gång, har hört talas om växthuseffekten, vilket är väldigt positivt. Men även andra miljömål som giftfri miljö, ingen övergödning, frisk luft, levande skogar, hav i balans mm. är väldigt viktiga att uppmärksamma.

Tyvärr har det varit väldigt tyst om dessa miljömål i medierna vilket kan väcka intrycket att tidens miljöhot endast utgörs av klimathotet. Därför gäller det att skapa opinion även kring dessa miljöfrågor.

Läser man i miljömålsrådets utvärdering av miljömålen från 2008 så inser man att vi inte har råd med att försumma de andra miljöfrågorna förutom klimatfrågan. Utvärderingen pekar ut 4 faktorer som ansvariga för att arbetet med miljömålen har gått snett. Dessa är:

  • mål som  är för ambitiöst formulerade,
  • måls vars uppfyllelse Sverige inte kan påverka själv hela vägen ,
  • naturens återhämtningsförmåga som inte är lika omfattande som man har trott från början.
  • många åtgärdsförslag har inte genomförts pga. brist på pengar och mätbarhet.

I sin utvärdering föreslår miljömålsrådet åtgärdsstrategier inom områdena effektivare energianvändning och transporter (EET), giftfria och resurssnåla kretslopp (GRK) och hushållning med mark, vatten och bebyggt miljö (HUM).  Med tanke på alla röda, ledsna ansikten framför miljömålen borde det vara uppenbart att det är bråttom att agera.  Ett sätt att göra detta på är att skapa opinion kring dessa frågor bland annat genom att skriva om dem i tidningar och andra forum. Detta ökar pressen på politikerna att agera.  Tack Sydsvenskan för en bra artikel!

Läs mer:

/Iris Rehnström

Miljömålsnytt

För alla som är intresserade av miljö och för de som vill veta hur arbetet med miljömålen fortskrider vill jag tipsa om ett nytt nyhetsbrev. Det ges ut av Länstyrelsen i Skåne med det fyndiga namnet ”Miljömålsnytt” och det första numret kom ut nyligen. Nyheterna är blandade, både stora målsättningar, små lokala projekt och administrativa frågor tas upp. För att få reda på vad där står är det ändå bästa att läsa själv.

/Markus Paulsson

Så ska vi nå Sveriges miljömål

Sverige har som bekant 16 miljömål som spänner från till Frisk luft till Säker strålmiljö. Naturvårdsverket har i ett antal rapporter och utredningar kommit med förbättringsförslag och förändringar i de miljömål som faller under dem.

Det krävs en rad styrmedel och åtgärder för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås till 2020. Många delmål behöver förändras och nya behöver tas fram, anser Naturvårdsverket. Det framgår av Naturvårdsverkets underlag till Miljömålsrådet

Massor av intressant läsning för den som har tid:

/Daniel Eriksson