Etikettarkiv: miljöpåverkan

Idag är vi sju miljarder människor på jorden

Och så var vi då sju miljarder människor på jorden… Inget att fira precis. Problemen med att fördela resurser ökar och med det troligen också den negativa påverkan på miljön samt konflikterna i världen. Det är idag Asien med Kina och Indien i spetsen som står för den största befolkningsdelen. Över fyra miljarder människor lever här.

Fortsätter ökningen i den här takten som kommer vi att vara 10 miljarder 2070. Går det då? Tja, inte om alla ska ha den levnadsstandard som vi i västvärlden har idag, då krävs det ett antal jordklot till för att försörja oss alla med mat, kläder, energi m.m.

Tyvärr är det så att befolkningsökningen inte minskat i den takt som man hoppats på. Mycket beror på att man idag i världen halverat sitt bidrag till preventivmedelsrådgivning. Detta i sin tur beror dels på den ekonomiska krisen, men också i stor utsträckning på framgång för politiska och religiösa strömningar som är emot preventivmedel.

Som gammal biolog kan jag krasst säga att vi inte kommer att bli hur många som helst, det kommer naturen att reglera på ett eller annat sätt…

Läs mer:

/Marie Pettersson

Sverige långt framme inom hållbar sjukvård

Jag sitter sedan en tid tillbaka i styrelsen för europadelen av en organisation som heter Health Care Without Harm, HCWH. Knappt 500 sjukhus och andra organsiationer som arbetar med sjukvårdens miljöfrågor är medlemmar i HCWH. Ett drygt 50-tal länder är representerade inom organisationen. Ett antal organisationer i Sverige är medlemmar bla Karolinska, Skånes Universitetssjukhus och vi på TEM. Hållbar sjukvård har de senaste åren blivit ett av TEM:s fokusområden och vi arbetar med ett flertal sjukhus och landsting samtidigt som vi deltar i projekt som www.sustainablehealthcare.se

På HCWH:s styrelsemöte i Bryssel förra veckan blev det ännu tydligare för mig hur oerhört långt framme vi i Sverige ligger när det gäller miljöarbete inom hälso- och sjukvården, även om det naturligtvis finns massor kvar att göra. I många länder i europa är miljöarbetet i sektorn nästan obefintligt och utanför europa är det naturligtvis ännu sämre på många håll. Samtidigt finns det ett flertal intressanta projekt runt om i Europa som syftar till att minska sjukvårdens miljöpåverkan, lokalt, regionalt, nationell och globalt. Här finns med andra ord något vi i Sverige kan hjälpa andra länder med och vara ett mycket bra  exempel på att det går att minska sjukvårdens miljöpåverkan.

I filmerna nedan kan du få en bra presentation av HCWH och miljöfrågorna i sjukvården (ur ett USA-perspektiv, allt är inte applicerbart på Europa och kanske framför allt Skandinavien).

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Mjölken, en klimatbov!

images1

Enligt SIK:s (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) livscykelanalys ger varje liter producerad mjölk upphov till  1 kg växthusgaser. Denna mängd växthusgaser är relativt stor jämfört med vegetabiliska produkter. Jämför man däremot mjölk med nötkött så är mjölkens miljöpåverkan  ändå rätt så liten.

Vad är då slutsatsen som vi konsumenter skall dra ur det hela? Skall vi sluta dricka mjölk? Knappast, i alla fall ur ett hälsoperspektiv. Kanske dags att kompensera de klimatutsläpp, som vårt mjölkdrickande ger upphov till, genom att låta bilen stå hemma ibland. Detta mår alla bra av, både människor och klimat!

Läs mer:

/Iris Rehnström

Så ska koldioxidutsläppen från bilarna sänkas

Det Økologiske Råd i Danmark, Naturskyddsföreningen i Sverige och Naturvernforbundet i Norge har tillsammans med organisationer från Island och Finland genomfört ett projekt om användningen av ekonomiska styrmedel för att begränsa utsläpp av CO2 från bilar i de nordiska länderna.

De konstaterar att ekonomiska styrmedel, använt på rätt sätt, ett av de viktigast verktygen för att sänka koldioxidutsläppen från bilar och därmed minska klimatpåverkan, vilket inte kan vara så chockerande nyheter då ekonomiska incitament brukar var effektiva.

Några andra intressanta slutsatser:

• Sverige, som ikke har nogen registreringsafgift på biler, har flere biler pr. indbygger end de øvrige nordiske lande – dog tæt fulgt af Island.
• Sverige har det højeste CO2-udslip pr. bil, når man ser på salget af nye biler – især efter at Norge, Danmark og Finland har sænket deres gennem at differentiere deres registreringsafgift.
• I modsætning til hvad der ofte hævdes i den offentlige debat, er der ingen sammenhæng mellem at have en høj registreringsafgift og at have en gammel bilpark. Danmark og Norge har den højeste registreringsafgift, mens Finland, som har en meget lav registreringsafgift, har den ældste bilpark.

/Trafikafgifter og klimapåvirkning
Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning?

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Krig och miljö

Håller för tillfället på och läser en alldeles utmärkt bok om Kongo, ”Kung Leopolds vålnad” av Adam Hochschild. Den handlar bl. a. om koloniseringen och exploateringen av landet och därav följande konflikter. Tyvärr är ju detta fortfarande ett land fyllt av oroligheter, kanske till stor del beroende på att det finns så mycket naturresurser att hämta. Även om det inte är något som behandlas i boken så fick den mig att börja fundera över hur länder i krig och konflikt påverkas miljömässigt.

Att miljön i krigförande länder påverkas är inget nytt. Redan 146 F.Kr. saltade romarna marken runt Kartago för att minska matproduktionen och försvaga sin fiende och idag är miljöpåverkan i världens krigshärdar större än någonsin.

Den direkta påverkan av krig kan vara att stora områden förstörs av strider och vattendrag förorenas, samtidigt som produktionen av krigsmaterial leder till nedsmutsning och förbrukning av ändliga resurser.

Här kommer några historiska exempel. Under Gulfkriget i början av 90-talet använde USA ammunition som innehöll utarmat uran och ledde till skadlig strålning. Fast allvarligast var förstås de miljoner fat med olja som hamnade i havet. Och kanske minns ni bilderna på brinnande oljekällor. Giftig rök dödade flyttfåglar och efter släckning bildades petrokemiska sjöar som förgiftade marken.

Ett annat exempel är Vietnamkriget där man använde substansen “Agent Orange” för att avlöva växtligheten och därmed lättare kunna lokalisera fienden. Omkring en tredjedel av hela Vietnam förstördes av Agent Orange. Djur och växtlighet dog och barn föddes missbildade. Listan över olika krigs inverkan på miljön kan naturligtvis göras mycket lång.

Läste i en studie av Jurgen Brauer att militär verksamhet också kan ha en positiv inverkan då stora landområden avsätts och stängs av för allmänheten för övningsändamål eftersom naturen till viss del skyddas då. Nationalparken Yellowstone i USA med sin rika artflora är exempel på ett sådant område.

En annan positiv effekt som Brauer framhåller är att handeln med djur och naturresurser ibland upphör p.g.a. krig. Ett sådant exempel kan ses i Centralamerika där inbördeskrigen härjade på 80-talet och handeln med t.ex. djurskinn och guld så gott som upphörde.

Brauers slutsats är att miljöpåverkan av krig är marginell i förhållande till den påverkan som sker i västvärlden i fredstid med tanke på alla resurser som förbrukas. Kanske har han rätt, men samtidigt lär ju miljöambitionerna i en krigshärd vara lika med noll. Vem orkar tänka det minsta på avloppsrening, skyddsvärd natur, eller utrotningshotade djur när ens by blivit jämnad med marken och man är på flykt på liv och död? Och ett land som tagit sig ur en långvarig konflikt kanske snarare prioriterar snabb än hållbar uppbyggnad. I vilket fall som helst så bör man tänka på att krig leder till mer elände än bara mänskligt lidande.

Tillbaka till Kongo. Skulle gärna åka dit en dag då det känns hyfsat tryggt eftersom det verkar vara ett land med spännande naturområden värda att upptäcka. Hoppas att det finns möjlighet att prioritera bevarande av dessa naturvärden medan tid är.

Läs mer:

/Marie Pettersson