Etikettarkiv: miljöpolitik

Kyndiga svenskar slänger mat i onödan

Konsumentföreningen Stockholm har i en ny undersökning visat det som många andra undersökningar tidigare har visat, vi slänger för mycket mat och det är ett stort resurs-, klimat och miljöproblem.

Avfallsanalysen visar att de studerade hushållen slängde 5,6 kg matavfall per hushåll under den vecka som analysen bygger på. Och andelen onödigt matavfall var 57 procent. /Konsumentföreningen Stockholm

En orsak till att vi slänger så mycket mat är bäst-före-datumet. Vi litar inte längre på vårt eget smak och luktsinne utan slänger maten innan den har blivit dålig.

En tredjedel (33%) av Sveriges befolkning instämmer helt i att utgånget bäst före-datum ofta är orsak till att de slänger mat. Ytterligare en fjärdedel (24%) instämmer delvis

En annan orsak måste vara att vi har det för bra. Vi har råd att undvara mat som människor i stora delar av världen skulle se som delikatesser. På gotländska finns ett mycket bra uttryck för dylikt beteende, kyndig. Kyndig betyder Kräsen/Storbjuden enligt gotlandica.info (se ordlista längst ner på sidan) och det är väl precis det man är om man slänger mat som gick ut i går, eller i värsta samma dag, kyndig!

På konsumentföreningens hemsida kan du beställs fina klistermärken som uppmanar dig att inte slänga maten. De har även fina klistermärken du kan klistra på din vattenflaska så du kan stoltsera med att du dricker kranvatten.

Läs mer

/Daniel Eriksson

Regeringen öppnar för gasen

gas-nsr1Den stora uppgörelsen inom regeringsalliansen kan inte ha undgått många. Något som däremot få är medvetna om är att den inte bara handlade om kärnkraft. Stora delar handlar också om förnyelsebara bränslen. Men man öppnar också för en utbyggnad av naturgasen som ett sätt att introducera biogasen. Ett i min mening helt riktigt beslut.

Idag klarar inte biogasen att ensamt att bära de investeringar som krävs för att bygga ut infrastrukturen i en större skala. Kan man låta naturgasen bekostar utbyggnad av infrastrukturen är det en fördel även för biogasen. Samma ledningar kan användas för att transportera båda gaserna eftersom de (efter uppgradering av biogasen) kemiskt sett är lika. Målsättningen måste sedan vara att ersätta naturgasen med biogas. Idag sker det med biogas från rötning av avfall m.m. och så småningom kan det även komma från förgasning av trärester.

I överenskommelsen finns det även ett antal mål uppsatta och jag kan bara hålla med Anders Mathiasson om att ambitionen för förnyelsebara drivmedel är alldeles för låg. Att vi bara skall nå 10% år 2020 är fegt. Låginblandningen av etanol i bensinen och RME i dieseln står redan idag för nästan hälften av detta. Alla ekonomiska incitament talar för att man skall köra gasbil, vilket antagligen fler kommer att utnyttja när antalet tankstationer ökar. Etanolbilarna står idag för en tredjedel av nybilsförsäljningen (även om de flesta idag inte kör på E85). Enligt ett seminarium om framtidens transporter som jag besökte nyligen så kommer elbilar och laddhybrider att lanserar i större skala 2011-2012. Allt detta talar för att vi med råge kommer att uppnå 10%-målet långt innan 2020. Faran med ett för lågt satt mål är att vi uppnår mindre än vad vi annars skulle kunna göra. Målet borde höjas rejält!

Markus Paulsson

Obama satsar på forskning, utbildning, energi och klimat

Nu när Obama vunnit är omvärldens och inte minst Sveriges förhoppningar stora. Både Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin gillar Obamas miljöpolitik, och tror att USA nu kan komma att skriva under ett internationellt klimatavtal. Miljöpartiets spårkrör Maria Wetterstrand är något mer avvaktande till om Obama lyckas förmå amerikanerna att ge upp sin livsstil med stora bensinslukande bilar.

USA:s nye president säger att hans regering kommer att göra allt för att USA ska fortsätta att vara världsledande inom forskning och teknik och det kan ju vara en viktig del i strategin för att hitta lösningar för att minska klimatskadliga utsläpp samt överhuvudtaget minska energiförbrukningen.

Läs mer:

/Marie Pettersson