Etikettarkiv: miljöprövning

ESS i Lund – en kamel i miljösammanhang

Efter många vändor verkar det nu som om det mer eller mindre är klart att ESS hamnar i Lund. Spännande att en så stor forskningssatsning hamnar här kan jag som Lundabo tycka. Samtidigt innebär denna anläggning en hel del problematik ur miljösynpunkt. Målstationen kommer att innehålla tiotals ton av någon, eller några skadliga tungmetaller som bly, kvicksilver eller vismut och dessutom kommer målmaterialet att bli radioaktivt och måste därför slutförvaras i 3000 år innan strålningen klingat av tillräckligt. Anläggningen ska ligga på riksintressant jordbruksmark och kommer även att leda till ökade transporter lokalt och globalt när forskare ska ta sig hit.

ESS

ESS, bild Sweco

ESS ska naturligtvis genomgå en ordentlig miljöprövning enligt svensk miljölagstiftning. I dagens Sydvenska behandlas detta ämne i en debattartikel signerad av Mikael Karlsson och Linda Birkedal, båda från Naturskyddsföreningen. De vill få till stånd en opartisk prövning av ESS och ställer indirekt frågan om detta är möjligt.

Regeringen har drivit ESS-satsningen hårt och har aviserat att den förbehåller sig rätten att besluta i frågan. Den spelar alltså egentligen ingen roll vad miljöprövningen kommer fram till. Anläggningen kommer att byggas hur många miljöprinciper och lagar den än strider emot. Även om detta är ett extremt exempel tycker jag att det sätter fingret på en stor svaghet när det gäller miljölagstiftningen nämligen att den alltid kan sättas ur spel om andra tillräckligt starka intressen finns. Det är ett problem inte minst för trovärdigheten. Man kan ju undra varför Pelle Karlsson på Kemi AB ska känna sig motiverad att bry sig om ett par läckande tunnor när några ton kvicksilver slinker igenom.

Svensk miljölagstiftning får inte bli synonym med att ”sila myggor och svälja kameler”. Ska bli intressant att se om miljöprövningen av ESS blir något mer än ett nödvändigt spel för galleriet.

Läs mer:
”Pröva ESS opartiskt” Sydsvenskan

/Marie Pettersson

Klimatfokus i tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Vet ni om att man kan tolka hänsynsreglerna och verksamhetsutövarens egenkontroll så att ett företag måste kartlägga sin klimatpåverkan från energi och transporter och aktivt jobba med att minska denna? Så tolkar i alla fall miljöinspektörer i Skåne lagstiftningen och jag tycker de har helt rätt, fokus på denna frågan behövs och alla har ett ansvar att agera medvetet. Deta är ett fokusområde i årets tillsyn baserat på ett projektmaterial som togs fram under förra året i samverkan med TEM på transportområdet och Energikontoret Skåne för energi. Här finns informationsmaterial till såväl företag som handläggarna och exempel på en ”grön transportplan” mm som företagen kan behöva ta fram.

Läs mer och ladda hem materialet i delar från Miljösamverkans hemsida

En annan intressant utveckling kring miljöfarlig verksamhet är själva processen att söka om tillstånd. Här har transportfrågan börjat dyka upp men prejudikaten spretar och bra praxis saknas. Om man lyfter blicken till frågan om vad som ska prövas över huvud taget, hur och varför så vill jag tipsa om en bra rapport från Nutek. Uppenbart för alla inblandade är i alla fall att tillsynsprocessen mår bra av att utvecklas och ifrågasättas då kunskap och verklighet förändras, det är inte lika ofta som det farligaste med en verksamhet kommer från avloppsrör och skorstenar som den en gång var.

/Annika Balgård