Etikettarkiv: milleniummålen

Samband mellan ekosystemtjänster och fattigdom i världen

Det blir mer och mer klart att negativ påverkan på ekosystemtjänster även slår tillbaka direkt på oss människor. I en ny rapport från Stockholm Environmental Institute (SEI) framförs att milleniummålen satta av FN om bl.a. minskning av hungersnöd och fattigdom i världen kommer att bli mycket svåra att nå.

Tillgången till ekosystemtjänster som rent vatten och ren luft, skydd mot översvämningar, pollinering m.m. minskar ständigt i vissa områden i världen, vilket i sin tur bidrar till fattigdom och svält.

Här handlar det alltså om att minskning av negativ miljöpåverkan och fattigdomsbekämpning går hand i hand. Jätteviktigt att se dessa samband och inse att det inte bara handlar om att rädda miljön för miljöns skull utan för vårt eget bästa.

Läs mer:

/Marie Pettersson