Etikettarkiv: myndigheter

Staten ska följa upp sitt miljöarbete

Den offentliga sektorn bör vara ett föredömme i Sveriges miljö- och klimatarbete. Om det privata näringslivet och privatpersoner ska ta sitt ansvar vill det till att den skattefinansierade offentliga sektorn ligger i framkant och visar vägen. Nu har det väl varit lite si och så med det, med några undantag. Det är i alla fall glädjande att myndigheternas miljöledningsarbete nu ska följas upp. Naturvårdsverket har kommit med ett förslag som innebär att myndigheternas miljöarbete ska följas upp och redovisas inom föjande områden:

– Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (totalt, per anställd)
– Energiförbrukning (totalt, per anställd, per m2)
– Andel miljökrav i upphandling

Något som saknas, och tyvärr är svårt att mäta, är om, och i så fall hur, miljöhänsyn tas i myndigheternas beslut (utöver miljökrav i upphandlingar). Det borde rimligtvis vara här deras största miljöpåverkan i de flesta fall är.

Vilka blir miljökonsekvenserna av myndigheternas beslut och handlingar i andra samhällssektorer?

/Daniel Eriksson