Etikettarkiv: naturgas

Regeringen öppnar för gasen

gas-nsr1Den stora uppgörelsen inom regeringsalliansen kan inte ha undgått många. Något som däremot få är medvetna om är att den inte bara handlade om kärnkraft. Stora delar handlar också om förnyelsebara bränslen. Men man öppnar också för en utbyggnad av naturgasen som ett sätt att introducera biogasen. Ett i min mening helt riktigt beslut.

Idag klarar inte biogasen att ensamt att bära de investeringar som krävs för att bygga ut infrastrukturen i en större skala. Kan man låta naturgasen bekostar utbyggnad av infrastrukturen är det en fördel även för biogasen. Samma ledningar kan användas för att transportera båda gaserna eftersom de (efter uppgradering av biogasen) kemiskt sett är lika. Målsättningen måste sedan vara att ersätta naturgasen med biogas. Idag sker det med biogas från rötning av avfall m.m. och så småningom kan det även komma från förgasning av trärester.

I överenskommelsen finns det även ett antal mål uppsatta och jag kan bara hålla med Anders Mathiasson om att ambitionen för förnyelsebara drivmedel är alldeles för låg. Att vi bara skall nå 10% år 2020 är fegt. Låginblandningen av etanol i bensinen och RME i dieseln står redan idag för nästan hälften av detta. Alla ekonomiska incitament talar för att man skall köra gasbil, vilket antagligen fler kommer att utnyttja när antalet tankstationer ökar. Etanolbilarna står idag för en tredjedel av nybilsförsäljningen (även om de flesta idag inte kör på E85). Enligt ett seminarium om framtidens transporter som jag besökte nyligen så kommer elbilar och laddhybrider att lanserar i större skala 2011-2012. Allt detta talar för att vi med råge kommer att uppnå 10%-målet långt innan 2020. Faran med ett för lågt satt mål är att vi uppnår mindre än vad vi annars skulle kunna göra. Målet borde höjas rejält!

Markus Paulsson

Fossilgasen från Ryssland – ett miljö och säkerhetspolitiskt problem

Gaskrisen i Europa har den senaste tiden seglat upp som ”andranyhet” efter konflikten i Gaza. Är själv inte det minsta förvånad. Jag menar, hur dum får man vara om man kopplar sin energiförsörjning till godtycket hos en av världens större skendemokratier. Nu kanske det här handlar om Ukrainas betalningsvillighet, men det kunde lika gärna handla om en, eller annan form av utpressning mot ett antal länder i Europa. Gazprom lär ju inte direkt vara ett från staten oberoende energibolag, hur mycket ryssarna än vill betyga detta. Varför riskera att landet energiförsörjning blir tagen ”gisslan” och används som ett politiskt påtryckningsmedel?

Det finns dessutom en annan aspekt på det hela. Fossilgas, mera känt under det bättre klingande namnet ”naturgas” är ju inte direkt ett förnyelsebart bränsle, även om många verkar blunda för detta faktum. På sikt bör vi byta ut fossilgasen mot ett miljömässigt bättre alternativ. Bäst vore förstås att inte bygga in sig i den här typen av dåliga lösningar från början.

Och så har vi den lilla nätta gasledningen som ska dras genom Östersjön. Den kommer utan tvivel att ha en betydande påverkan på närmiljön i detta redan tungt belastade hav. Vill vi verkligen hamna i denna miljö- och säkerhetspolitiska fälla?

Läs mer:

/Marie Pettersson