Etikettarkiv: Nigeria

Världens största oljesanering

Nigeria är ett av världens mest oljeförorenade länder, skriver UNEP i en ny rapport. De har noggrant kartlagt föroreningarna och kommit fram till att utsläppen varit enorma och konsekvenserna för människa och miljö förödande. Föroreningarna återfinns idag i floder, marker, växter, djur och givetvis då också i människor. Ett exempel visar att invånarna i en by drack vatten från brunnar förorenade med bensen, som är cancerogent, i koncentrationer 900 gånger högre än Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer.

Om en sanering kommer till stånd, så som UNEP vill, kommer det att bli världshistoriens största oljesanering. Bland annat riktar UNEP sig till oljeindustrin för att de ska vara med och bekosta saneringen. En av de största exploatörerna av olja i Nigeria var Shell som hade verksamhet i landet ändå fram till 1990-talet.

Samtidigt som UNEP i förra veckan släppte sin rapport om föroreningarna i Nigeria, kom nyheten att Shell har fått klartecken från olika amerikanska instanser att gå vidare med sina planer på oljeutvinning i Arktis. Ett eventuellt oljespill i Arktis skulle få extra stora konsekvenser. Det kalla klimatet gör att olja bryts ner mer långsamt och detta skulle försvåra en sanering. Arktis är ett unikt området med höga skyddsvärden och många sårbara arter.

Även om man idag givetvis vidtar helt andra säkerhetsåtgärder än man gjorde i Nigeria på 1900-talet, så känns det paradoxalt att rapporten sammanfaller med senaste nyheten om Shells ”senaste framgångar” gällande borrningar i Arktis. Shell brottas med skandaler och utsläpp i det förflutna samtidigt som de blickar framåt mot nya projekt. Det blir en intressant fråga att fortsätta följa, speciellt med tanke på att Sverige ligger nära och också har intressen i området.

Sammanfattning av UNEP:s rapport om oljeföroreningar i Nigeria
Enorma oljeföroreningar i Nigeria
/ DN 110804
Enviro Groups Mull Legal Challenge of Shell’s Arctic Offshore Drilling Plan / New York Post 110805

/Veronika Franzén