Etikettarkiv: OECD Guidelines for multinational enterprises

EU:s nya strategi för CSR 2011-2014

Äntligen har EU antagit sin nya ”Strategi for CSR”. Det har vi väntat på sedan i början av året.

EU poängterar vikten av arbetet för Europas konkurrenskraft, samtidigt som företagens ansvar att skapa ”shared value” dvs. värde för både organisationen och samhället, tydliggörs.

Dokumentet nämner även standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000, Global Compacts 10 ansvarsprinciper, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de internationella uppförandenormer som bas för allt arbete med företagets ansvarstagande.

I sin nya strategi har EU även uppdaterat sin definition av CSR. EU definitionen är numera mer uttömmande och säger bl.a. följande:

”To fully meet their  corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human  rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders, with the aim of:
– maximising the creation of shared value for their owners/shareholders and for their other stakeholders and society at large;
– identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts.

Läs mer: EU strategi  for CSR 2011-2014  

/Iris Rehnström