Etikettarkiv: OHSAS 18001

Veckans begrepp: OHSAS 18001

Allt fler företag tar nu steget vidare från att bara jobba med ledningssystem för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) till att även bygga ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001. Det märker vi inte minst bland TEM:s kunder. Vad innebär då denna standard?

OHSAS står för Occupational Health and Safety Advisory Services. Standardserien OHSAS 18000 innehåller kravstandarden OHSAS 18001 och vägledningsstandarden OHSAS 18002. Standarderna ligger till grund för ledningssystem inom arbetsmiljö. Precis som för miljö och kvalitet hjälper ett ledningssystem för arbetsmiljö till att strukturera uppföljning, utvärdering och redovisning av arbetet. Man kan certifiera sitt arbetsmiljöledningssystem och då är det kravstandarden 18001 som man certifierar sig emot. Fördelarna med att ha ett arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS är bland annat att det blir lättare att kartlägga och minimera arbetsmiljörisker för anställda och man visar även utåt att verksamheten inte tar lättvindigt på arbetsmiljöfrågan. Om arbetsmiljöledningssystemet kan integreras med övriga ledningssystem kan ytterligare fördelar uppnås.

Standarderna för arbetsmiljöarbete togs ursprungligen fram av den brittiska standardiseringsorganisationen BSI (British Standards Institute), i ett samarbete mellan flera standardiseringsorgan, certifieringsföretag och representanter från näringslivet. 2007 hade standarden antagits av drygt 80 länder, däribland Sverige. SIS, Swedish Standards Institute ansvarar för standarderna i Sverige.

/Elin Dalaryd

Frukostmöte om arbetsmiljölagstiftning 21/8

Den 21 augusti anordnar TEM ett frukostmöte med fokus på hur man i praktiken kan hantera lagens krav inom arbetsmiljöområdet.

Träffen riktar sig till dig som jobbar med arbetsmiljöfrågor inom företag eller offentlig förvaltning. För mer information om mötet och anmälan, besök TEMs hemsida:

Frukostmöte, arbetsmiljölagstiftning i praktiken

/Hanna Savola