Etikettarkiv: opinion

Tyvärr finns det även andra miljöhot än bara klimatuppvärmning

Imorse på tåget  från Malmö till Lund  läste jag artikeln ”Tiden rinner ut för Skånes 15 miljömål”  i Sydsvenskan. Det som slog mig var att det var länge sedan att man läste någonting om miljömålen i massmedierna. De flesta människor vet nog inte ens om att sådana finns.

Det var på tiden att massmedierna tar upp problemet med måluppfyllelsen när det gäller miljömålen. Det som skrivs mycket om är klimatuppvärmningen. Vid det här laget lär det nog inte finnas många människor som inte, åtminstone någon gång, har hört talas om växthuseffekten, vilket är väldigt positivt. Men även andra miljömål som giftfri miljö, ingen övergödning, frisk luft, levande skogar, hav i balans mm. är väldigt viktiga att uppmärksamma.

Tyvärr har det varit väldigt tyst om dessa miljömål i medierna vilket kan väcka intrycket att tidens miljöhot endast utgörs av klimathotet. Därför gäller det att skapa opinion även kring dessa miljöfrågor.

Läser man i miljömålsrådets utvärdering av miljömålen från 2008 så inser man att vi inte har råd med att försumma de andra miljöfrågorna förutom klimatfrågan. Utvärderingen pekar ut 4 faktorer som ansvariga för att arbetet med miljömålen har gått snett. Dessa är:

  • mål som  är för ambitiöst formulerade,
  • måls vars uppfyllelse Sverige inte kan påverka själv hela vägen ,
  • naturens återhämtningsförmåga som inte är lika omfattande som man har trott från början.
  • många åtgärdsförslag har inte genomförts pga. brist på pengar och mätbarhet.

I sin utvärdering föreslår miljömålsrådet åtgärdsstrategier inom områdena effektivare energianvändning och transporter (EET), giftfria och resurssnåla kretslopp (GRK) och hushållning med mark, vatten och bebyggt miljö (HUM).  Med tanke på alla röda, ledsna ansikten framför miljömålen borde det vara uppenbart att det är bråttom att agera.  Ett sätt att göra detta på är att skapa opinion kring dessa frågor bland annat genom att skriva om dem i tidningar och andra forum. Detta ökar pressen på politikerna att agera.  Tack Sydsvenskan för en bra artikel!

Läs mer:

/Iris Rehnström