Etikettarkiv: öresund

TEM:s utflykt i vackra Öresund

Igår körde TEM höstens första nätverksaktivitet – ett studiebesök med forskningsfartyget Sabella som var lika lärorik som båtresan i juni. Det vackra hösthavet bjöd på vind och även lite regn, men stämningen var härlig och djuren som marinbiologen Kristina tog upp från vattnet var spännande att se – att ett så varierat och rikt djurliv finns så nära oss är fascinerande!

20140909_13134820140909_13333120140909_134348

Härlig stämning under den lärorika båtresan

20140909_14211420140909_13463520140909_142158

Rika bottenprover med varierande djurarter: i mitten – islandsmussla, jordens äldsta djur som kan bli 400 år gammalt; till höger – hästmusslor med sjöstjärnor och koralldjur

20140909_14270120140909_14245320140909_133552

Öresunds olika sjöstjärnor och det vackra hösthavet

 

 

 

   

Green Health Care Öresund nominerat till European Regional Champions Awards 2008

Projektet Green Health Care Öresund som undertecknad varit delaktig i har blivit nominerat till European Regional Champions Awards 2008. 250 olika projekt var nominerade i de 10 olika kategorierna och 30 är kvar, 3 i varje kategori. Projektet är nominerat i kategorin Environment Champion. Nomineringstexten är som följer:

Green Health Care Öresund, Öresund, Denmark, Sweden

”A green hospital is a hospital where environmental considerations are incorporated in daily routines and development. The Interreg III A Oresund project “Green Health Care Oresund” has evoked interest and shared experiences in green hospital management in the Oresund region. The Danish–Swedish interregional project has created an inspirational and fruitful exchange of ideas on how to move towards greener hospitals. The project has developed criteria and models for a sustainable ward, as well as an energy saving scheme that includes monitoring of energy consumption and training of staff.

With a small dedicated team, highly transparent working method, and efficient information strategies, the project has managed to involve the hospital personnel to a level far beyond expectations. Concrete hands-on examples and visual displays that are easily approached by non-experts have successfully been embraced by the hearts and minds of the hospital personnel, despite their busy schedules. For the larger audience the project has gathered written and visual testimonies on an attractive homepage (www.greenhealthcare.eu). The project is a good example of how an initiative can create momentum on the practitioners’ level and seed a greener thinking in the energy intense social services that hospital provides.”

Grattis till Universitetssjukhuset MAS, Gentofte Hospital, Regionfastigheter, Region Huvedstaden och Region Skåne som alla var med i projektet.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

TEM på båttur med forskningsbåten Sabella

I tisdags var vi på Stiftelsen TEM tillsammans med lite kunder och partners ute med forskningsbåten Sabella i Öresund. En mycket lyckad utflykt som varmt kan rekommenderas. Med hjälp av marinbiologen Stina gjorde vi en skrapning på hård botten och en på mjuk botten. Öresund har ett oväntat rikt djurliv och vi fick upp bla sjöstjärnor, eremitkräftor, sjöborrar och massor av andra intressant djur. Det rika djurlivet beror bla på att Öresund är stratifierat, det innebär att bräckt vatten från Östersjön flyter ovanpå saltvatten från Kattegatt. 10 meter ner är det alltså salthav med ett rikt marint liv med koraller och sjöstjärnor, något man aldrig ser i strandkanten.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Kort film om hållbar sjukvård

Kort film (6 min) om miljöprojektet Green Health Care Öresund som personal på TEM är lite inblandat i. Projektet är ett Interreg-projekt finansierat av EU.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Green Health Care Öresund – hållbar sjukvård

Har under de senaste åren haft förmånen att vara delaktig i EU-projektet Green Health Care Öresund. Projektet är ett Skånsk-Danskt Interreg-projekt som syftar till att bland annat sprida goda exempel och öka förutsättningarna för hållbar sjukvård i Öresundsregionen. Projektet har bland annat mynnat ut i en modell för det hållbara vårdrummet där vårdpersonal tillsammans med arkitekter skissat på framtidens hållbara vårdrum där hänsyn tas till patienten, personalen och miljön. Jämförande studier inom energiområdet har också gjorts. Dessutom har ett stor antal seminarier och studiebesök genomförts som resulterat i olika miljöförbättrande åtgärder på sjukhusen. Det finns helt enkelt mycket att hämta genom att lära av varandra, istället för att hela tiden uppfinna hjulet på nytt på varsin sida om sundet.

Massor av nytt material finns nu utlagt på projektets hemsida för den som är intresserad av frågan. Det finns även en samling med goda miljöexempel från den skånska och den danska sjukvården.

Varför ska då sjukvården bry sig om miljöfrågan? Sjukvården har i kraft av sin storlek en betydande miljöpåverkan. I Sverige är hälso- och sjukvården cirka 9 % av BNP. Dessutom finns ett antal ganska allvarliga sjukvårdsspecifika miljöfrågor som lustgas, läkemedel i miljön, laboratoriekemikalier, desinfektion, ökning av engångsmaterial, smittförande avfall m.m. Sjukvården har också närmast ett moraliskt ansvar att arbeta med miljöfrågor, eftersom sjukvårdens miljöpåverkan i förlängningen bidrar till ökad ohälsa.

Som tur var har både den Svenska och den Danska sjukvården kommit långt i sitt miljöarbete och det pågår massor av intressanta projekt och åtgärder. Tyvärr ser det, som inom så många andra områden, inte likadant ut i andra delar av världen.

Läs mer:


PowerPoint-bilder från Slutseminariet den 28 februari

Nedan finns PowerPoint-bilder och annat material från slutseminariet i pdf-format. Tyvärr har vi inte fått tillåtelse av alla föreläsare att lägga ut deras bilder.

Mer material finns på www.greenhealthcare.eu
/Daniel Eriksson

Seminarium om hållbar sjukvård

Den 28 februari har EU-projektet Green Health Care Öresund slutseminarium på Savoy i Malmö. Seminariet är öppet för alla med ett intresse i hållbar/miljövänligare hälso- och sjukvård. Bland annat kommer resultat från projektet att redovisas och intressanta föreläsare som Alan Atkisson från Atkisson Group och Bruno Klausbruckner från Vienna Hospital Association kommer att föreläsa. Mer information om projektet hittar du på hemsidan www.greenhealthcare.eu och där finns även en inbjudan med mer information om seminariet och hur du anmäler dig.

/Daniel Eriksson