Etikettarkiv: peak oil

Dags för ”peak car”

På senare år har det talats om ”peak oil”, när oljeproduktionen ska nå sin topp och även ”peak soil”, som anknyter till långsiktig brist på jordbruksmark. Nyligen läste jag om ”peak car” i en artikel i New scientist av Fred Pearce.

På sina håll i världen så har faktiskt peak car redan nåtts. Försäljningen av nya bilar i USA har halverats från 11 miljoner 1985 till 5.5 miljoner 2009. Peak car har även uppnåtts när det gäller ägande av bilar i USA och det samma gäller för bilresande per-capita. Tittar man på Japan så hade de sin ”biltopp” redan på 90-talet. Ser man på väst som helhet så var ”tipping point” 2004. Det året såg förutom USA, även UK, Tyskland, Frankrike och Sverige början på en trend av minskat bilresande per person och den trenden fortsätter idag.

Vad beror då detta på. Tja ökade bränslekostnader och höjda försäkringspremier är förstås en orsak. Det handlar också om urbaniseringen. När fler och fler människor bor i staden blir det opraktiskt och klumpigt att ta sig fram med bil där. En annan orsak är demografi. I t.ex. Japan ökar mängden äldre personer i befolkningen och dessa kör bil i mindre utsträckning än andra. Men i USA återfinns den största minskningen hos personer under 35. Man tror här att det beror på att det blivit hippt att bo inne i stan, man vill inte bo i förorten och många sociala möten sker på nätet vilket minskar behovet av bilen. Dessutom vill man i denna grupp spendera sina pengar på annat än att underhålla en dyr bil.

Tittar man på det stora hela så kan det vara så att vi närmar oss ett ”peak travel” överhuvudtaget. Någonstans går gränsen för hur mycket vi vill och behöver röra på oss.

Naturligtvis är inte alla trender miljömässigt positiva. Som exempel ökar andelen stora bilar och antalet personer som reser i varje bil minskar. Och så har vi förstås Kina och Indien där inga toppar är i sikte… Men inga ökningar pågår för evigt och toppen för bilresande kommer även att nås i dessa länder. Och som det så fint formulerades i artikel: ”And at least the west is falling out of love with the car.” Och så småningom kommer resten av världen att följa efter.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Peak Oil – och ingen bryr sig?

I förra veckan hörde jag på Klotet i P1 att Internationella Energiorganet (IEA) nu säger att 2006 var det år då det producerades mest råolja i världen och att det sannolikt aldrig någonsin kommer att produceras lika mycket råolja. Denna stora nyhet verkar helt ha gått förbi de flesta och debatten efteråt har varit obefintlig. Vad beror det på? Beror det på okunskap, ointresse eller på att det inte är så viktigt?

Om vi börjar från början så är Peak Oil, eller oljeproduktionstoppen, den tidpunkten när det produceras som mest olja i världen för att sedan minska igen. Tidpunkten när detta sker är beroende av en stor mängd faktorer varav mängden uppumpad olja, efterfrågan, mängden oljereserver, mängden nya oljefynd och hastigheten för hur snabbt man kan pumpa upp oljan är de viktigaste parametrarna. Det är alltså en blandning av tillgång, efterfråga och tekniska/fysiska möjligheter som avgör när oljeproduktionstoppen inträffar. När detta skulle ske har länge debatterats men innan den debatten avslutats har toppen alltså redan varit!

Vad innebär då detta? Det kommer att leda till att tillgången på råolja kommer att minska. Samtidigt finns det många växande ekonomier som efterfrågar mer olja. Resultatet blir att oljan blir dyrare. Att IEA nu erkänner att produktionstoppen var redan 2006 innebär att det nu är definitivt slut på eran med billig olja. Konsekvenserna kommer att bli flera (vilket jag var med om att beskriva i en rapport redan 2007) och den mest uppenbara är att energipriset går upp. Detta leder till stor påverkan på ekonomin men också till att nya affärsmöjligheter öppnar sig. Alla former av alternativa energikällor kommer att bli mer konkurrenskraftiga. I Sverige tänker vi då huvudsakligen på bioenergi, men i stora delen av världen tänker man i stället kol och tjärsand. Att använda kol och tjärsand som energikällor är mycket värre för miljön än att använda olja. Att IEA inte är så oroliga för energisituationen nu när oljan minkar beror just på möjligheten till dessa energikällor att hålla upp energiproduktionen.

Den mest troliga utvecklingen nu är alltså att vi kommer att få dyrare energi och en ännu smutsigare energiproduktion i världen. I Sverige borde vi satsa på att exportera vårt kunnande i fossilfri energiproduktion, både för att utnyttja affärsmöjligheterna och för att medverka till en renare framtid.

Om vi återgår till den ursprungliga frågan: vad beror avsaknaden av debatt på? Till stor del tror jag att det beror på okunskap men också på att IEA har varit så lugnande med att energiproduktionen kommer att kunna hållas uppe med andra bränslen och därmed har man missat hur viktig denna fråga är.

Jag tycker det var bra att Klotet lyfte fram frågan om Peak Oil och jag hoppas att den svenska debatten tar fart så att vi får belyst vad detta kommer att innebära för ekonomin, för världen och för miljön.

/Markus Paulsson

Peak Oil kan komma redan 2012 enligt amerikanska försvaret

Enligt en rapport från amerikanska försvaret kan Peak Oil komma redan 2012.

Redan 2012 kan den outnyttjade kapaciteten att producera olja som finns idag ha försvunnit. Och 2015 kan efterfrågan på olja vara tio miljoner fat högre per dag än vad som kan produceras, varnar det amerikanska försvaret. SvD

Det är med andra ord hög tid att storsatsa på alternativa energikällor och energieffektivisering, inte bara ur ett klimatperspektiv utan även ur ett resursperspektiv. Brist på olja leder till våghalsigare oljeutvinning av svårtillgängliga fyndigheter och olyckor som den nu i mexikanska golfen kan bli vanligare.

Läs mer

/Daniel Eriksson

Peak Coal tidigare än väntat?

Att peak oil ligger nära i tiden är ganska många överrens om. Vissa har till och med hävdat att oljekonsumtionen är ett relativt marginellt hot mot klimatet i jämförelse med de enorma koltillgångar man antagit finns i världen. Nu hävdar dock några forskare att Peak Coal kan komma så tidigt som 2025 och att mängden kol i världen är kraftigt överdriven.

The research is based on actual coal production patterns in the world’s five greatest coal regions compared to what governments have self-reported to be their maximum extractable coal. The researchers have found that minable coal reserves have been overestimated by at least four times what is actually minable. /EcoGeek

Läs mer:

/Daniel Eriksson

/Daniel Eriksson

Bara att vänja sig vid högt bensinpris

Bensinen är över 14 kr litern för första gången och det är bara att vänja sig. Oljeproduktionen kan inte öka så värst mycket och frågan är när vi når peak oil. En del hävdar till och med att vi redan passerat den. Ökad efterfrågan framförallt i länder som Kina och Indien, men även i väst har lett till en stor konkurrens om oljan. Så det är bara att vänja sig. Ur ett klimatperspektiv är dessutom oljan fortfarande för billig.

Visst är det tråkigt när människor får ökade kostnader för att pendla, men det är å andra sidan ingen mänsklig rättighet att pendla 20 mil om dagen med sin V 70. Det finns många alternativ, åk kollektivt, samåk, köp en snålare bil, kör miljöbil, arbeta hemma någon dag i veckan och går inte det får man får flytta närmare sitt arbete, det har människor gjort i alla tider. Höjningen är dessutom inte större att man kan tjäna in den med en kurs i sparsam körning eller eco driving som det också kallas. Jag läste precis om en arbetsplats där man lyckades minska bensinförbrukningen med 13 % bara genom att köra förnuftigare. 13 % minskning på 14 kr/liter ger faktiskt ett motsvarande literpris på 12,18.

Läs mer:

Tidigare poster på TEM-fnderingar:

/Daniel Eriksson