Etikettarkiv: permafrost

Permafrosten som tinande broccoli…

Upp till två tredjedelar av den djupfrysta tundran på jorden kommer troligen att smälta bort inom 200 år på grund av det allt varmare klimatet, varnar forskare i USA i en ny studie som gjort av Nationella snö- och isdatacentret (NSIDC). De liknar det organiska materialet i tundran vid tinande broccoli, som så klart bryt ner och blir till koldioxid och metan när den tinar.

Det är ju ingen nyhet att permafrosten kommer att tina, men studien tycks vara den första som kvantifierat mängden kol som kommer att släppas ut. Studien uppskattar mängden kol som kommer att frigöras till 190 miljarder ton, det mesta redan inom 100 år. Det motsvarar runt en femtedel av det kol som finns i atmosfären i dag och hälften av det kol som släppts ut i atmosfären sedan industrialismens genombrott. Alltså en ytterligare förstärkning av växthuseffekten.

Skrämmande siffror som visar på hur lätt olika mekanismer i klimatsystemet kan triggas igång och förstärkas och på hur bråttom det är för världens ledare att nå en uppgörelse i klimatfrågan.

Läs mer: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/jorden-varms-mer-nar-tundran-tinar

/Elin Dalaryd

Klimathotet – ännu allvarligare än förväntat?

Enligt dagens Sydsvenska (Expert varnar för snabb ökning av växthusgashalter) varnar IPPC arbetsgrupps- ordförande Chris Fields för att utsläppen av växthusgaser accelererar fortare än vad man har trott. Detta beror delvis på att länder som China och Indien har ökat sina CO2-utsläpp kraftigare än beräknat samtidigt som tidigare kolsänkande ekosystem såsom ekosystem inom permafrostområdet har börjat ge extratillskott CO2 till atmosfären. Speciellt avsmältningen i Arktis kommer enligt Fields frilägga stora områden som under permafrosten har lagrat ca 1000 miljarder ton kol i marken! 

För att förklara och sätta dessa siffror i sitt sammanhang gör Fields en kuslig jämförelse. Sedan den industriella revolutionen har vi genom förbränning av fossila bränslen ”bara” släppt ut sammenlagt 350 miljarder ton!!! Enligt Fields måste IPPC:s prognoser justeras uppåt både ang. utsläpp växthusgaser och dess effekter!

Känns verkligen dags för livstilsförändringar! Skall ta mig själv i kragen och sluta shoppa alla dessa onödiga prylar som man inbillar sig att man absolut måste ha. Vad har egentligen hänt med Marrakesh – processen? Man har inte hört talas om hållbar konsumtion på länge.

/Iris Rehnström