Etikettarkiv: Poznan

Brasiliens nye miljöminister kommer till Poznan med ambitiös målsättning

Brasiliens miljöminister Carlos Minc, som har ett långt förflutet inom landets miljöpartiet, kommer att resa till klimatkonferensen i Polen för att presentera Brasiliens ambitiösa målsättning när det gäller minskning av koldioxidutsläpp. Brasilien utlovar att skövlingen av den brasilianska regnskogen skall minska med 72% fram till 2017. Denna minskning innebär en utsläppsreduktion av koldioxid på 4,8 miljarder ton. Detta mål är mer långtgående än något åtagande inom ramen för Kyotoprotokollet.

Vad är då Brasiliens handlingsplan för att uppnå målet? För det första har man rensat upp med korruptionen i det statliga naturskyddsverket. För det andra stoppas timmerleveranser från regnskogsområdena via vägspärrar. Målet är att alla lastbilar med timmer skall stoppas så att ingen kan transportera timmer längre.

Ett annat initiativ för att stoppa avskogningen är Amazonasfonden. Tanken är att bönder som har rätt till avskogning skall kompenseras ekonomiskt för att låta bli. Norge har redan skänkt pengar till fonden, Sverige, Tyskland och Schweiz lovade att bidra till fonden. Ytterligare ett sätt att komma tillrätta med avskogningen är att ge de fattiga i Brasilien incitament att bruka regnskogen i stället för att avskoga. Den brasilianska regeringen har etablerat fasta priser för produkter som utvinns av regnskogen såsom gummi, kastanjer mm.

Slutligen skall skövlad regnskog återplanteras.

När jag läste om allt det här i Sydsvenskan i går söndag stannade jag upp. Någonting var annorlunda men jag förstod inte direkt var det var som var annorlunda. Just det,  positiva nyheter i en tidning med överlag negativa nyheter om bl. a. finanskrisen och alla uppsägningar mm. Jag hoppas verkligen att Brasilien kommer att få uppbackning i Poznan för sina ambitiösa planer, inte bara för Brasiliens skull utan för allas vår skull.

Läs mer om problematiken med skogsskövlingen:

/Iris Rehnström

REDD – ett sätt att minska avskogningen i världen

Avskogningen i världen, speciellt i de tropiska länderna, bidrar idag till en femtedel av utsläppen av koldioxid som vi ser idag. Och förutom klimatpåverkan så leder den även till minskad biologisk mångfald, förstöring av oersättliga miljöer och en försämrad livsmiljö för människor i dessa länder.

Detta är något man tagit fasta på under klimatmötet i Poznan. REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) är en idé som kan minska utsläppen av koldioxid från skogsskövling i tropiska länder. Det kan bli en viktig del i FN:s nya klimatavtal som ska ersätta Kyotoprotokollet när det löper ut 2012. I Kyotoavtalet fanns det inget som reglerade avskogningen, den har bara fortsatt år efter år.

För att komma till rätta med problemen krävs mycket hjälp och bistånd utifrån; mätningar, skogspolitik, styrmedel. I slutändan är ”Den lille mannen med motorsågen” ofta knuten till ”Den store mannen med bankkontot”.

Läs mer:

/Marie Pettersson