Etikettarkiv: Practice Greenhealth

Mycket på gång inom hållbar sjukvård i världen

Hållbar sjukvård är ett område som växer allt eftersom medvetenheten om sjukvårdens inverkan på miljön blir större. Få sektorer förbrukar så mycket resurser i form av elektricitet, kemikalier och mat som sjukvårdssektorn. Och eftersom kunskapen om miljöns inverkan på en mängd sjukdomar ökar så ökar även trycket på sjukvården att minska sin påverkan för att på så sätt leva upp till sin mission att göra människor friska, inte sjuka genom negativ inverkan på miljön.

I USA har ledande sjukvårdsorganisationer motsvarande 500 sjukhus gått med i Healthier Hospitals Initiative (HHI) ett nätverk som skaptas av Practice Greenhealth, Health Care Without Harm (HCWH) och Center for Health Design. De sjukhus som gått med i HHI har förbundit sig att under tre år förbättra hälsan hos patienterna och personalen genom att använda sig av den stegvisa HHI-guiden. Verksamheterna ska så långt som möjligt leva upp till nedanstående punkter för att minska sin miljöpåverkan:

  • Verka för ett engagerat ledarskap vad gäller hållbarhetsfrågor
  • Servera mat som är bra ur hälso- och miljöperspektiv
  • Minska energiförbrukning
  • Minska mängden avfall och öka återvinningen
  • Använda säkra kemikalier
  • Göra ”gröna” inköp

De kommande tre åren kommer HHI att samla information från de deltagande sjukhusen för att visa på vilken inverkan de olika åtgärderna haft på verksamheten, kostnader samt patienter och personals hälsa m.m.

Nyligen lanserades också Global Green and Healthy Hospitals Network (GGHHN) som är ett liknande nätverk fast på global nivå.  I likhet med HHI är målet med GGHHN att minska sjukvårdssektorns ekologiska fotavtryck och förbättra folkhälsan. Meningen är att sjukvårdsorganisationer ska samarbeta kring miljö- och hållbarhetsfrågor över gränserna för att öka genomslaget. De deltagande organisationerna kommer även att sätta mål på allt från hur de bygger till, vilka produkter de använder till hur de hanterar sitt avfall.

Och så får vi inte glömma de två stora konferenserna inom hållbar sjukvård som äger rum i år, CleanMed i Denver nu i april/maj samt CleanMed Europe i Malmö 26:e till 28:e september. Det är här man ska medverka om man vill få en överblick över de smartaste lösningarna och grönaste idéerna på området.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Utvecklingen av hållbar sjukvård i USA

Mycket har hänt inom hållbar sjukvård de senaste decennierna. Läste just en artikel i Healthcare Design om utvecklingen vad gäller miljö- och hållbarhetsarbetet inom sjukvården i USA. Här är ett axplock av händelser som påverkat arbetet där:

1987 – Negativ publicitet i medierna och oro hos allmänheten efter att sjukhusavfall spolats upp på stränder på östkusten.

1992—Läkare för Social Hållbarhet utökar sitt uppdrag till att även inkludera miljöns inverkan, t.ex. klimatförändringars och giftiga föroreningars inverkan på hälsan.

1993—The American Hospital Association’s (AHA) publicerar: “Waste Reduction Strategies for Health Care Facilities”.

1994 — Amerikanska Naturvårdsverket slår i en undersökning fast att förbränning av PVC vid sjukhus leder till utsläpp av giftiga dioxiner.

1996—Health Care Without Harm (HCWH), en organisation som verkar för minskad miljöpåverkan I sjukvården, bildas.

2001—Den första CleanMed konferensen om hållbar sjukvård hålls i USA.

2002— Green Guide for Health Care etableras.

2003—Första sjukhuset i USA blir LEED certifierat.

2006—U.S. National Toxicology Program Expert Panel slår fast att ftalater och DEHP har en negative inverkan på fosterutveckling och fertilitet.

2008—Hospitals for a Healthy Environment övergår till medlemsorganisationen Practice Greenhealth

2010—HCWH lanserar “Healthier Hospital Initiative”.

2011—HCWH lanserar Global Green and Healthy Hospitals Agenda, ett omfattande ramverk för att miljöanpassa sjukvården over hela världen.

2011—HCWH är tillsammans med stora sjukvårdsorganisationer från hela världen med som organisatör till det första “Global Climate & Health Summit” i samband med FN:s klimatförhandlingar i Durban.

Den fullständiga listan finns här.

/Marie Pettersson

Every Day is an Earth Day

Måste dela med mig av den här tokroliga videon som visar att hållbar sjukvård inte bara handlar om tungrodda ledningssystem och trist avfalls- och kemikaliehantering. Med rätt inställning kan det vara hur roligt som helst!

Bon Secours St. Francis Health System is recognized with Practice Greenhealth’s highest award by being admitted to the Environmental Leadership Circle, which honors facilities that exemplify environmental excellence and are setting the highest standards for environmental practices in health care.

Jag och min kollega Daniel avnjöt videon för första gången i Valley of the Sun Ballroom på Sheraton i Phoenix under CleanMed 2011. En riktig stämningshöjare. Let´s make every day an earth day!

/Marie Pettersson