Etikettarkiv: pris

Internationella dagen för biologisk mångfald 2012

Idag, 22 maj, är det den biologiska mångfaldens dag. I år är temat marin biologisk mångfald. Fortfarande saknas mycket kunskap om den biologiska mångfalden i havet. Därför har 2700 forskare från 80 länder genomfört 540 expeditioner mellan år 2000 och 2010 världen över för att studera allt från det marina livet vid ytan till de organismer som gömmer sig i de mörka djuphavsgravarna. Resultatet av dessa insatser är att man upptäckt 1 200 tidigare okända arter. inte illa! Detta är dock bara en droppe i havet då man tror att det kan finnas upp mot en miljon okända arter i våra världshav, och då har man inte räknat med mikrobiella livsformer som t.ex. virus.

Men vi får förstås inte glömma den biologiska mångfalden ovan ytan. För inte så länge sedan kom WWF:s Living Planet Report 2012 som bl.a. beskriver hur den biologiska mångfalden fortsätter att minska i ett skrämmande tempo i olika ekosystem. Fast som vanligt förlamas världens handlingskraft av ekonomiska och politiska intressen, och trots att vi borde gjort något senast igår sitter de flesta med armarna i kors. Medvetenheten om att biologisk mångfald även kan kopplas till ekonomiska intressen blir dock större allt eftersom. Att kunna sätta prislappar på saker och ting för att motivera varför de ska bevaras är tyvärr avgörande för att insatser ska komma till stånd. Etiska och estetiska värden har i dessa sammanhang inte mycket tyngd annat än på pappret.

Läs mer:

/Marie Pettersson