Etikettarkiv: regeringen

Ekosystemtjänster på regeringsnivå

Nu ger regeringen Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att sammanställa information om Sveriges ekosystem och ekosystemtjänster. Kul att man äntligen även på denna nivå insett att detta är något väl värt att satsa på. Sammanställningen ska vara klar till oktober och innebär att man får ett bättre kunskapsunderlag än vad man har idag.

Steg ett blir att synliggöra ekosystemtjänsterna och deras värde för samhället. Det fortsatta arbetet kommer sedan att fokusera på hur beroende vi är av dessa tjänster för vår välfärd och vad som händer om de upphör att fungera.

När en resurs är gratis riskerar den alltid att överutnyttjas. Därför är det viktigt att det blir tydligt vad ekosystemtjänsterna betyder för vår välfärd så att vi kan ta hand om dem bättre, miljöminister Lena Ek.

Ekosystemtjänsternas värde ska sammanställas och synliggöras   Pressmeddelande Miljödepartementet

/Marie Pettersson

Klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska utredas

Nu har regeringen kommit fram till att man ska satsa på att utreda det förändrade klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Åtgärder behöver komma till stånd för att begränsa de negativa effekterna. Mot den bakgrunden ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med en rad andra myndigheter och institutioner göra en förstudie kring hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

– Att säkra den biologiska mångfalden är avgörande för framtiden. Vi vill nu kartlägga hur markanvändning, skötsel, restaurering och skydd av naturmiljön och biologisk mångfald bör förändras med hänsyn till klimatförändringarna. Det kommer vara ett viktigt steg i att utveckla tillräckliga åtgärder för att säkerställa arters livsmiljöer och ekosystem,

säger miljöminister Andreas Carlgren.

Bra att man uppmärksammar det här och tar tag i problemet. Sedan är frågan hur mycket vi kan påverka det hela. Men kanske kan vi mildra de negativa effekterna om inte annat.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Blandade klimatnyheter

– På Antarktis håller ett stort isflak på att lossna. Enligt forskarna beror detta troligtvis på klimatpåverkan från oss människor. Detta är ett av alla de problem som klimatpåverkan orsakar och som bland annat IPCC varnade för rätt tidigt.

– Svarta sotpartiklar från vedeldning och liknande värmer atmosfären dubbelt så mycket som man tidigare befarat. Svarta sotpartiklar drar åt sig värme precis som en varm tröja på sommaren. (Vita partiklar gör tvärtom, de reflekterar solljuset.)

– Regeringen vill ha en klimatdialog med företag och organisationer och har därför bjudit in cirka 200 dylika till just en dialog.

-Vi vill ha en dialog med alla parter i vårt samhälle hur vi ska nå de klimatmål som EU enats om och som vi åtagit oss, säger näringsminister Maud Olofsson (c). Hon hoppas att dialogen ska leda till större samsyn. /SVT

Bra initiativ, samverkan och framför allt samsyn kommer att ha avgörande betydelse för om vi ska kunna nå våra klimatmål

/Daniel Eriksson

Läs mer: