Etikettarkiv: Region Skåne

Goda exempel från Skåne

TEM fyller 30 år i hållbarhetsbranschen 2014.

Under dessa år har vi jobbat med en mängd spännande projekt och har skaffat många goda vänner. Och detta firade vi den 9 december med en spännande nätverksträff och ett trevligt 30-årskalas!

Träffen den 9 december var årets sista och största nätverksaktivitet som vi anordnade för medlemmar i våra nätverk, CSR Skåne och Miljönätverket, men även för andra gäster och nya organisationer. Träffens tema var ”Goda exempel från Skåne”. Det var fullsatt med över 50 deltagare som kom för att inspireras av goda exempel från Skånes ledande verksamheter!

20141209_150351_resized

Träffens första talare var Rosman Jahja som jobbar med hållbarhetskommunikation på Trelleborg AB, ett av Skånes och Sveriges ledande industriföretag. Han berättade om digitala trender inom hållbarhetskommunikation, så som webbsidor med mindre text och mer video och interaktion, sociala medier och andra digitala verktyg. Hållbarhetskommunikation ska vara intressant och engagerande på individnivå, både för externa och interna intressenter. Dessutom är det viktigt att vara kreativ utan att glömma kopplingen till verksamheten: till exempel, Trelleborg AB skapar specialiserade appar som gör det smidigare för ingenjörer att genomföra olika kalkyl. Dessa appar fungerar även som ett utmärkt marknadsföringsverktyg.

20141209_150153_resizedRosman Jahja, CR Communications and Internal Communications Manager på Trelleborg AB

Nästa talare fortsatte inom det digitala temat: Jenny Berg Nilsson, Senior Vibe Manager och ansvarig för CSR-grupp på Massive Entertainment, presenterade CSR-arbete på ett av världens största dataspelbolag, det Skåne-baserade Massive. Branschen är ny och dynamisk, och där finns en enorm potential för CSR-arbete – både uppströms (leverantörskedjan, IT-lösningar) och nedströms (påverkan av dataspel på användare och tillverkares ansvar).

Evelina Jönsson, legitimerad arbetsterapeut och projektledare på Furuboda Arbetsmarknad, pratade om en hållbar och inkluderande arbetsmarknad. Furuboda är en ideell förening med över 4000 medlemmar och med säte i Skåne. En av dess verksamheter, Furuboda Arbetsmarknad jobbar stenhårt för att hjälpa både funktionshindrade människor komma ut på arbetsmarknad OCH företag att handleda anställda med särskilda behov. Evelina berättade om ett värdefullt och intressant projekt där Furuboda Arbetsmarknad samarbetar med Region Skåne och försöker göra den skånska arbetsmarknaden bättre och öppnare.

20141209_154741_resizedEvelina Jönsson, legitimerad arbetsterapeut och projektledare på Furuboda Arbetsmarknad

Det går inte att prata om goda exempel från Skåne utan att Region Skåne är med i diskussionen! Mikael Stamming, Region Skånes utvecklingsdirektör, presenterade Skånes utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. “Vad trevligt med så mycket positivt om Skåne!”, som en av våra gäster sa. Mikael Stamming gick igenom de fem prioriterade ställningstagandena och berättade om några spännande projekt som planeras i den närmaste framtiden, som till exempel höghastighetsbanor som ska länka Malmö/Köpenhamn med Göteborg och Oslo. Att göra Skåne till internationellt föredöme är ett övergripande mål för Region Skånes utvecklingsstrategi!

20141209_160521
Mikael Stamming, Region Skånes utvecklingsdirektör

Kristina de Geer, Region Skånes miljösamordnare, gav en bra inblick i Region Skånes miljöarbete. Hon gick igenom Regionens alla miljömål och sedan fokuserade på två – Fossilbränslefri och klimatneutral verksamhet och Hållbar resursanvändning. Enligt Kristina, går utvecklingen av miljöarbete i en positiv riktning: just nu byggs 6 vindkraftverk åt Region Skåne som kommer att motsvara c:a 40 procent av Regionens elbehov. Om 5 år ska Skåne vara fossilbränslefritt och fungera i enlighet med ett nytt hållbart konsumtionsmönster med minskad mängd avfall.

Efter en kort avslutning av TEM:s Marie Pettersson som berättade varför TEM också är ett gott exempel från Skåne fortsatt kvällen med en 30-årsfest hos oss på TEM. Tack alla ni som kom att fira med oss!

Vi välkomnar även nya medlemmar i CSR Skåne: Furuboda Arbetsmarknad, Stena Fastigheter och Massive Entertainment!

Nätverksträff den 9 december: program

Den 9 december träffas medlemmar i TEM:s nätverk på Scandic Stortorget i Malmö för årets sista och största nätverksträff med tema Goda exempel från Skåne.

programTräffen börjar kl. 14:30 med en kort inledning från TEM:s Daniel Eriksson som ska presentera TEM:s nya tjänster och utbildningar.

Efter Daniel ska Rosman Jahja, CR Communications and Internal Communications Manager på Trelleborg AB, berätta om digitala trender i hållbarhetskommunikation.

Vi fortsätter med det digitala temat i nästa presentation. Jenny Berg Nilsson, Senior Vibe Manager och ansvarig för CSR-grupp på Massive Enternainment, ska presentera CSR-arbete på ett av landets största dataspelbolag.

Sedan lämnar vi ord till Evelina Jönsson, legitimerad arbetsterapeut och projektledare på Furuboda Arbetsmarknad, som ska berätta om hur man skapar en hållbar och inkluderande arbetsmarknad.

Efter en kort paus ska träffens nästa talare, Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming presentera den regionala utvecklingsstrategin.

Kristina de Geer, Region Skånes miljösamordnare, kommer att berätta om det interna miljöarbete på Region Skåne.

Marie Pettersson, TEM, avslutar träffen med en kort resumé av TEM:s första 30 år i hållbarhetsbranschen.

Vi ser fram emot en spännande och intressant träff!

______________________________________________________________________________

Om din organisation vill gå med i TEM:s nätverk eller om du vill veta mer om våra aktiviteter, läs mer här eller kontakta oss.

______________________________________________________________________________

CSR Skånes nätverksträff 26 februari

logo_CSR_staendeDen 26 februari samlades CSR Skånes medlemmar och gäster på TEM i Malmö att diskutera praktiska exempel av CSR arbete: runt 25 deltagare och åtta intressanta presentationer, alla inom CSR-området fast från olika perspektiv och verksamheter, från näringslivet och offentliga sektorn. Med sina korta men informativa presentationer har talarna skapat en utmärk överblick över sitt CSR-prestanda.

Träffen började med en presentation från APL. Zeljko Tucak, hållbarhetschef på APL, berättade om hur en genomtänkt CSR-struktur kan generera värde och ge resultat i verksamheten. Bland annat berättade han om nya lösningar som APL utvecklar för hantering av läkemedel med kort utgångsdatum: även om företaget får betalt för produkterna, är det inte hållbart att kassera läkemedel som skulle kunna användas med en längre lagerhållningstid. Och det är det som CSR handlar om: att göra mer än lagen kräver och hitta nya sätt att skapa värde.

Orkla

Eva Berglie, presschef på Orkla Foods Sverige, lyfte upp Orklas hantering av den rödlistade fiskarten tonggol. WWF har rödlistat fiskarten i början på året och därigenom avråder konsumenter från att handla tonggol. Men istället för att backa ut ur marknaden och lämna fiskare i Thailand utan arbete, försöker Orkla lösa problemet på ett alternativt sätt. Genom forskning och aktivt arbete med fiskare vill Orkla bevisa att det går att fiska tonggol på ett hållbarare sätt. Enligt Orkla, ska man göra det rätta i alla situationer.

Leverantörer och deras CSR-prestanda sitter högt på tapeten hos Region Skåne. Presentation av Annette Karlegärd, strategisk inköpare från Region Skåne, handlade just om det: hur Regionen arbetar med uppförandekod och vilka krav som ställs på leverantörer i upphandlingar. En uppförandekod har tagits fram och ska accepteras av Region Skånes leverantörer. Den är gemensam för alla landsting och regioner i Sverige. Uppförandekoden täcker alla huvudområden av CSR med grunden i de internationella riktlinjerna och ramverken (FNs allmänna förklaring av mänskliga rättigheter, ILOs konventioner osv). Region Skåne har även skapat en nätbaserad uppföljningsportal där alla leverantörer kan lämna in sina uppgifter för framtida referenser. Ett ambitiöst och så viktigt projekt!

Det stora och omfattande arbetet inom socialt ansvar som Helsingborg Stad gör sedan flera år tillbaka var i fokus av Maria Jönsson, ansvarig yrkesmentor från Helsingborg Stad. Maria berättade om den hjälp som arbetssökande i Helsingborg kan få genom Utvecklingsnämndens förvaltning med matchning, yrkesmentor, praktik och andra arrangemang som kan leda till ett jobb. Med så mycket på gång arbetar Helsingborg Stad aktivt med att sprida kunskaper om socialt ansvarstagande bland företag som de samarbetar med, inte minst under upphandlingar.

Jonas Svennberg, VD på Zenit Design, berättade om ett spännande CSR projekt som företaget är involverat i – en hållbar vedspis för ett afrikanskt land som inte bara värmer upp husen, men har en positiv inverkan på hälsan av de boende och ger barnen en möjlighet att gå i skolan istället för att spendera dagarna i skogen med att samla ved. Projektet är ett utmärkt exempel av CSR i business: spisen kommer att säljas för ett rimligt pris och vinsten av producenterna ska komponeras av försäljningspriset och carbon credits – ersättning för klimatkompenserande effekter av varje spis som säljs.

Pro bono arbete är självklarhet för många advokatbyråer, precis som för Mannheimer Swartling. Genom sitt samarbete med ett antal organisationer hjälper byrån att främja mänskliga och andra sociala rättigheter. Finns Stenström, Simon Ottosson och Martin Ågren från Mannheimer Swartling har berättat om gemensamt projekt med SOS Barnbyar där Mannheimer Swartling genom en rad aktiviteter som ekonomiskt bidrag och juridisk rådgivning hjälper utsatta barn till ett bättre liv.

Skåne StadsmissionEmma Fredriksson, marknads- och kommunikationschef på Skånes Stadsmission, pratade om CSR och PSR –personal social responsibility, eller ansvar på en individuell nivå som en person kan ta genom att engagera sig i de goda projekt som Stadsmission driver. Det kan variera mellan penninggåvor, volontärinsatser, events och andra sätt att hjälpa och skapa värde för sina medmänniskor. En del företag väljer att kombinera olika sätt att stödja Stadsmissionens projekt vilket ger positiva resultat för båda företagen och samhället. ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” – klocka ord från Emma!

Dagen avslutades med en rolig presentation från Erik Edling och Janusz Lipinski från Individuell Människohjälp som berättade om sitt samarbete med ICA Malmborg. Efter att ha vunnit ICAs tävling för en bärkasse,  lanserade Individuell Människohjälp produktion av hållbara kassar av jute som säljs på ICA Malmborgs och är väldigt populära bland kunderna. Tillverkning av kassorna försörjer en grupp arbetare i Indien där Individuell Människohjälps partner kontrollerar arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Hållbart, snyggt och lönsamt!

Ett sådant upplägg av träffen fungerade utmärkt och CSR Skånes nästa träff den 7 maj kommer att ha en liknande format: korta informativa praktiska exempel som visar hur företag arbetar med sitt ansvar, och diskussion som kan ge fler tips och idéer kring CSR-arbete.

Tack alla för en givande dag!

Presentations and photos from CleanMed Europe 2012 in Malmö

The presentatations and photos from CleanMed Europe in Malmö a couple of weeks ago is now available for download.

The presentations from the parallel sessions are available via Dropbox. Several plenary presentations are also available. Some presentations will be added later, so keep an eye on the dropbox folder ig you are missing a presentation.  Find the presentations by clicking HERE>>.

Pictures from the conference are available here:
Wednesday>>   Thursday 1>>   Thursday 2>>   Friday>>.

/Daniel Eriksson

Download the preliminary program for CleanMed Europe 2012

The preliminary program for CleanMed Europe 2012 is now available for download. CleanMed Europe 2012 is the leading conference focusing on sustainable health care in Europe. The conference will be held in Malmö/Sweden September 26-28th 2012. Health Care Without Harm is the main organiser, Region Skåne the local host and we at TEM are the executing agency. Sustainable Business Hub in Malmö will organise green tech visits during the conference week. We are planning for 500-600 participants from all over the world.

Some of the issues that the conference is going to cover are:

 • Pharmaceuticals in the Environment
 • Leadership and management in health care
 • Sustainable reporting and responsibility in health care.
 • Supply chain management in health care
 • Training, motivating and engaging in health care.
 • Sustainable health care buildings
 • Energy efficency in health care
 • The sustainable hospital of the future
 • Chemical management in health care
 • Waste management in health care

Read more:

/Daniel Eriksson

Konferensen CleanMed Europe i Malmö 2012

Den 26-28 september 2012 arrangeras CleanMed Europe på Slagthuset i Malmö. Det är tredje gången CleanMed arrangeras i Europa. 2004 arrangerades konferensen i Wien och 2006 i Stockholm. Vi räknar med runt 600 deltagare från hela världen som ska förkovra sig i hållbar sjukvård eller sjukvårdens miljö- och hållbarhetsfrågor om man så vill. Bakom konferensen står organisationen Health Care Without Harm (HCWH) och lokal värd är Region Skåne.

Mer information kommer att komma på konferensens hemsida på www.cleanmedeurope.org, men under tiden den uppdateras kan du läsa mer i den flyer som tagits fram. Nedan länkas även till CleanMed i USA som arrangeras årligen. På CleanMed.org hittar du även information om de tidigare konferenserna i Europa.

Har du frågor kring sponsring, att ställa ut, talare, önskemål på delseminarier etc. maila info@cleanmedeurope.org eller kontakta oss på TEM.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Sverige ett föregångsland inom hållbar sjukvård – intryck från CleanMed 2011

Ett rättesnöre inom läkaretiken är ”First do no harm”, något som får en vidare betydelse i perspektivet hållbar sjukvård. Att sjukvården ska göra människor friska och inte sjuka är en självklarhet som inte alltid fungerar i praktiken då denna sektor står för en betydande miljöpåverkan som i förlängningen går ut över människors hälsa.

Sjukvården en sektor med stor miljöpåverkan
Sjukvårdssektorn i Sverige står för 8 % av BNP medan motsvarande siffra i USA är svindlande 17 %. Jämfört med industrisektorn kanske detta inte är en sektor som primärt kopplas ihop med påverkan på miljö och hållbarhet i stort, men påverkan är betydande och problemen påminner om de som finns i samhället i övrigt. Dessutom finns här en mängd specifika problem som är unika för denna sektor. Med detta i åtanke kommer jag fylld av förväntningar på att få ta del av inspirerande lösningar och nya kreativa idéer till den största konferensen på området, CleanMed 2011 i Phoenix Arizona där ca 730 deltagare samlats. Som arrangör står organisationen Health Care Without Harm vars vision är att skapa en sjukvård som både bidrar till bättre hälsa och miljö.

På konferensen som har underrubriken ”Creating Healing Environments” märks tydligt hur omfattande hållbarhetsfrågorna i denna sektor är, samt att det är något man behöver jobba med på alla nivåer i verksamheten. Scoopet rymmer allt från hur viktigt gott ledarskap är för hållbarhetsarbetet i sjukvården till hur man utför operationer på ett hållbart sätt.

Strukturerat hållbarhetsarbete i Sverige jämfört med USA
Att arbetet inom hållbar sjukvård i USA håller en mycket mera ojämn kvalitet än i Sverige blir uppenbart under konferensens. Här finns allt från riktigt framstående exempel på högteknologiska lösningar till exempel där man valt att greppa en sådan liten del av sin påverkan att det i det stora hela blir försumbart, t.ex. gör man vid ett tillfälle en stor sak av att man återvinner materialet i en sprutnål.

Medan vi i Sverige ofta arbetar inom ramen för miljöledningssystem och därmed identifierar de viktigaste områdena att jobba med, verkar det som valet av angreppsområde sker mera slumpmässigt och godtyckligt i USA. Pratar med flera sjukhusdirektörer och andra initierade som blir djupt imponerade över att vi i Sverige använder oss av ett så systematiskt och strukturerat arbetssätt. De revisioner som vi regelmässigt utför av miljön- och arbetsmiljön här ser de som något extraordinärt.

GRI och LEED intressanta verktyg för hållbar sjukvård
Förutom ledningssystem så är hållbarhetsredovisning enligt GRI ett intressant verktyg att använda inom sjukvården. Lyssnar på ett föredrag av GRI:s USA- chef och inser att det här finns en hel del framtida utvecklingspotential. Hållbarhetsredovisning är fortfarande tämligen ovanligt inom sjukvården och i USA är det bara sjukvårdssystemet Kaiser Permanente som rapporterar enligt GRI. Något supplement för denna sektor verkar heller inte vara på gång eftersom man inte kan komma överens om vilka aktörer som i så fall skulle ingå i sektorn. Global Compact förefaller däremot vara något som man i större utsträckning jobbar med.

En icke försumbar del av sjukvårdens miljöpåverkan kan härledas till byggnader och till en viss del byggande. Därför är det intressant att lyssna på sessionen om LEED for Health Care som är en purfärsk variant av LEED. LEED är ju en amerikansk byggstandard som bland annat Skanska använder sig av även i Europa. Det har nu kommit ett tillägg för hälso- och sjukvård där hänsyn tas till de speciella förutsättningar som finns i sjukvården. Exempelvis blir kraven på låg energi- och vattenförbrukning något mildare än originalstandarden då förutsättningarna i sjukvården helt enkelt innebär att dessa resurser används i högre grad i en sjukvårdsbyggnad. Här handlar det även om hur viktigt ”the business case” är. Du måste kunna visa på ekonomiska vinster med att bygga hållbart för att kunna sälja in det till sjukhusledningen.

Flera skillnader mellan Sverige och USA
En slående skillnad mellan svensk och amerikansk sjukvård är att det i USA förekommer s.k. non profit sjukhus som inte betalar skatt. Istället måste de bidra till det lokala samhället med en insats som motsvarar skatten de annars skulle betalat. Detta öppnar därmed för en typ av socialt ansvarstagande som till stor del handlar om ”uncompensated care” men som även kan innebära rena miljöåtgärder kopplade till sjukhuset. Låter först väldigt positivt och kan nog vara det med tanke på de förutsättningar som finns i USA, men vid närmare eftertanke slås man av att detta (förhoppningsvis) inte behövs i Sverige.

En annan specifik skillnad mellan Sverige och USA är att man i USA är stolta över att man övergått från att bränna sjukvårdsavfallet i små ineffektiva förbränningsanläggningar nära sjukhusen med ohälsosamma utsläpp som följd, till att deponera dem. I Sverige har vi gått steget längre från deponering till förbränning i stora effektiva anläggningar med hög reningskapacitet, ett koncept som dock än så länge är svårsålt i USA.

Sverige ett föregångsland
Miljö- och hållbarhetsarbetet i svensk sjukvård lyfts ofta upp som ett bra exempel på sessionerna. Och som representant från Sverige kan man sträcka på sig och med gott samvete säga att även om vi i Sverige kanske inte är bäst inom något område så har vi lyckats anamma ett holistiskt synsätt och håller en unikt hög nivå generellt sätt. Detta gör att vi och andra identifierar oss som ett föregångsland.

Hamnar under en lunch vid samma bord som en ansvarig för byggandet av ett stort amerikanskt militärsjukhus i Tyskland. Intresset för de svenska hållbara lösningar inom sjukvården och svenska företag som tillhandahåller dessa är slående. Ett av de viktigaste budskapen att ta med sig hem är därför att och det finns många som vill lära sig av oss. Detta är något vi bör dra nytta av för att t.ex. gynna export av svensk miljöteknik. Här är green tech visits en viktig komponent för att visa upp vad vi kan.

Under de tre dagarna i Phoenix blir det tydligt att det mest betydelsefulla kanske inte är de många föreläsningarna och sessionerna på konferensen utan de formella och informella möten som den ger upphov till. Vid flera tillfällen när vi sitter i gigantiska Valley of the Sun Ballroom på Sheraton gapar borden reserverade för VIP-personer tomma. Det viktigaste händer någon annan stans. Kontakter knyts, idéer utbyts och embryon till samarbeten inleds, i många fall med målet att stärka hållbarhetsarbetet inom sjukvården. Konferensen blir på så sätt en jättelik nätverksträff för folk i branschen.

Med en mix av olika intryck är det nu dags att börja fundera på hur en konferens av detta snitt på bästa sätt översätts till svenska och europeiska förhållanden. Nästa år behöver man nämligen inte åka runt halva jordklotet för att lära sig mer om hållbar sjukvård och utbyta erfarenheter. Region Skåne står som värd för CleanMed Europe 2012 och TEM kommer att fungera som Executing agency. Evenemanget går av stapeln i Malmö/Köpenhamn 26-28 september 2012. Väl mött där!

Tidigare publicerad i CSR i Praktiken.

/Marie Pettersson

Region Skånes intryck från CSRsyd 2011

I en artikel på Region Skånes hemsida sammanfattar Anna Teresia Berg intrycken från konferensen CSRsyd.

Vi på TEM ser verkligen fram emot att arrangera ännu en lyckad konferens den 15 mars 2012. Efter att ha läst utvärderingen av konferensens deltagare (se tidigare bloginlägg) så har vi goda utsikter att skapa stort mervärde för de som deltar nästa år. Vi tar löpande in idéer och tips på talare inför nästa år, så hör gärna av er till oss med input!

/Carl Höjman

Delta som publik på Testbed mellan CLIRE och SHC 12 maj i Malmö

Det finns fortfarande möjlighet att delta som publik på den så kallade Testbed som genomförs på Ekocentrum i Malmö den 12 maj mellan CLIRE och SHC. CLIRE är ett EU life + projekt kring klimatsmart vård som drivs av Malmö Stad och Region Skåne. Sustainable Health Care är ett Tillväxtverket-projekt som samlar miljöteknikföretag med lösningar inom hållbar sjukvård. Projektpartners är bland annat Sustainable Business Hub, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Hälsoteknikalliansen och Sustainable Sweden Southeast.

/Daniel Eriksson

Missa inte CSR syd 2011 den 9:e mars

Den 9:e mars 2011 arrangerar vi på Stiftelsen TEM i samarbete med vårt CSR-nätverk CSR Skåne, våra mijönätverk samt Region Skåne och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren en heldagskonferens om CSR, dvs. Corporate Social Responsbility – företagens samhällsansvar. Konferensen CSR syd 2011 riktar sig främst till dig, som arbetar, eller vill börja arbeta, med dessa frågor inom näringsliv, frivilligorganisationer, offentlig sektor och forskningsinstitutioner.

Syftet med dagen är att förmedla kunskap, ge inspiration och utmana alla deltagande organisationer att höja ribban i sitt CSR-arbete! Vi kommer att överlåta scenen åt experter som berättar hur de driver dessa frågor i små och stora företag, i den finansiella sektorn, universitet, på regeringsnivå mm.

Vi avslutar dagen med att bjuda in kända profiler till CSR-soffan och låta dem diskutera dagens hetaste CSR-frågor med varandra och publiken. Efter kl. 17 fortsätter vi diskussionen i ett mer informellt sammanhang, i form av Green Drinks.

Vi är oerhört nöjda med programmet som spänner över hela CSR-området. Arbetar du med dessa frågor kan du inte missa denna dag! Vi räknar med minst 250 deltagare och hoppas att du är en av dem!

/Daniel Eriksson

Några platser kvar på konferensen CSR syd den 18 maj på Hilton i Malmö

Det finns fortfarande några platser kvar på CSR-syd som är en seminariedag kring CSR, dvs organisationers samhällsansvar, som TEM arrangerar tillsammans med Region Skåne och CSR Skåne . Ett 100-tal av Skånes ledande företag och offentliga organisationer har redan anmält sitt deltagare.

Det finns  även 2 utställningsbord kvar och där är det först till kvarn som gäller. Ring 046-16 58 50 om du är intresserad!

Vi är mycket stolta över programmet och bland programpunkterna finns:

 • Creating Shared Value – företagets DNA – Marie-Louise Elmgren från Nestlé
 • Korruption – ett stort hinder för hållbar utveckling – Iver Drabaek från Global Advice Network
 • Så tar E.ON sitt ansvar – Katarina Skalare från E.ON Nordic
 • ”Vem behöver en vakthund? Swedwatch granskar för hållbar handel.” – Viveka Risberg från SwedWatch
 • Ikeas arbete med miljö och socialt ansvar – Karin Wingren från Ikea
 • Region Skånes uppförandekod och dess implementering – Maria Mera från Region Skåne
 • Ansvarstagande i leverantörskedjan – Beatrice Kogg från Internationella Miljöinstitutet
 • ISO 26000 ur ett annorlunda perspektiv, standardens recept för att integrera arbetet med CSR frågor i organisationen – Iris Rehnström från Stiftelsen TEM
 • Moomsteatern uppträder med monologen ”Det måste vara nåt som inte är fel”
 • Social hållbar utveckling ur ett lokalt perspektiv – Eva Hall från Svenska Röda Korset
 • Paneldebatt med ledande regionpolitiker i Skåne.

”På CSR syd 2010 ges en inblick i hur världsledande företag arbetar med CSR, vad politikerna har på agendan, vad frivilligorganisationerna gör, vad konsulterna tar betalt för och vad forskarna tänker. Allt med ett tydligt regionalt sydsvenskt fokus.”

Seminariet kommer att vara på Hilton i Malmö den 18 maj mellan 08.00 och 17.00. Naturligtvis kommer allt som serveras under dagen i så stor utsträckning som möjligt att vara ekologiskt, fairtrade och/eller närproducerat. Direkt efter seminariet kommer vi att tillsammans med Hållbart Event att anordna Green Drinks mellan 17.00 och 21.00, ett informellt mötesforum för alla oss som är intresserade av hållbarhetsfrågor, trevligt sällskap och ekologiska dryckesvaror i kombination.

CSR syd är tänkt att bli ett årligt återkommande arrangemang i Öresundsregionen. Så boka in en första heldag i Malmö den 18 maj!

Obs! Sista anmälningsdag 16 maj!

Arrangörer:

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Skåne bra på klimatarbete

Miljöaktuellt skriver att Skåne är bra på klimatarbetet. Enligt Länsstyrelsen i Skåne har utsläppen av växthusgaser minskat med 25 % sedan 1990, jämfört med 9 % i resten av landet.

Bland annat har utsläppen från uppvärmningen minskat med över 75 procent. Bakom den siffran ligger över 6000 ansökningar om att byta ut oljepannan till mer miljöanpassad uppvärmning. /Miljöaktuellt

Som boende i Skåne är siffrorna naturligtvis mycket glädjande och det låter ju väldigt bra, nästan för bra. Har Skåne verkligen lyckats minska med 25 % så ger det naturligtvis ett ordentligt hopp för framtiden.

Läs mer:

/Daniel Eriksson