Etikettarkiv: resurser

Strategisk resurshantering en nyckelfråga för EU

Det är inte direkt någon nyhet att kampen om jordens resurser ökar betydelsen av att tillvarata och värna om befintliga resurser. Detta är något som EU har uppmärksammat och under 2011 jobbar man med att ta fram policys och strategier inom detta område. Man anser att effektiv resursanvändning eller sk. strategisk resurshantering är en nyckelfråga för Europa 2020 då befolkningen har ökat ytterligare liksom trycket på resurserna.

Man tittar speciellt på områden som miljö- och klimatförändringar, energi, transport, industri, jordbruk, fiskerier och regional utveckling. Målet är att främja investerings och innovationsklimatet och stödja en hållbar tillväxt.

Fördelarna är många. Ökad tillväxt och fler jobb samt nya affärsmöjligheter ska gå hand i hand med en förbättrad resurshantering. Nya jobb kommer framförallt att skapas inom byggsektorn, inom ekosystem och strategisk resurshantering, förnyelsebar energi-sektorn, clean techområdet och återvinningsbranschen.

Andra positiva effekter är att den ekonomiska stabiliteten kommer att öka genom säkrande av resurser. Sektorer som jordbruk, skogsbruk och fiskerier kommer att bli mer hållbara genom ett sundare resursutnyttjande och värnande av den biologiska mångfalden. Ökad användning av förnyelsebar energi och el för transporter m.m. skulle minska skadliga utsläpp från förbränning av fossila bränslen och därmed ge en positiv hälsoeffekt.

EU driver frågan på flera fronter genom olika initiativ som Roadmap to a Low-carbon Economy by 2050, Energy Roadmap 2050, Biodiversity Strategy, Roadmap to a Resource-effi cient Europe. Ska bli intressant att se den konkreta slutprodukten av det hela.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Idag är vi sju miljarder människor på jorden

Och så var vi då sju miljarder människor på jorden… Inget att fira precis. Problemen med att fördela resurser ökar och med det troligen också den negativa påverkan på miljön samt konflikterna i världen. Det är idag Asien med Kina och Indien i spetsen som står för den största befolkningsdelen. Över fyra miljarder människor lever här.

Fortsätter ökningen i den här takten som kommer vi att vara 10 miljarder 2070. Går det då? Tja, inte om alla ska ha den levnadsstandard som vi i västvärlden har idag, då krävs det ett antal jordklot till för att försörja oss alla med mat, kläder, energi m.m.

Tyvärr är det så att befolkningsökningen inte minskat i den takt som man hoppats på. Mycket beror på att man idag i världen halverat sitt bidrag till preventivmedelsrådgivning. Detta i sin tur beror dels på den ekonomiska krisen, men också i stor utsträckning på framgång för politiska och religiösa strömningar som är emot preventivmedel.

Som gammal biolog kan jag krasst säga att vi inte kommer att bli hur många som helst, det kommer naturen att reglera på ett eller annat sätt…

Läs mer:

/Marie Pettersson

Ekosystemtjänster viktiga för Skånes gröna strategiarbete

I början på veckan närvarade jag på kick-offen för strategiarbetet för grön struktur i Skåne tillsammans med representanter från Skånes flesta kommuner samt Region Skåne. Själv höll jag ett föredrag om ekosystemtjänster. Jättekul att få bidra med kunskap om detta viktiga område! Det var dessutom roligt att se att intresset var stort och det kom många frågor efteråt.

Tycker att det är bra att man börjat knyta ekosystemtjänster till ekonomiska värden som kan gå förlorade om vi inte tar ett större ansvar för vår miljö. Kopplingen mellan dessa tjänster och ekonomi förtydligades ju i rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) som kom förra året och det är ett bra dokument att ta avstamp i.

För Skånes del så står vi inför stora utmaningar. Befolkningen ökar hela tiden och det leder ju till ett ökat uttag av olika typer av resurser i form av ekosystemtjänster och naturresurser. Här behövs det en analys av kostnader i form av förlorade ekosystemtjänster beroende på olika ingrepp och sedan strategier för att optimera det vi har. Strategisk resurshantering helt enkelt.

En viktig del i arbetet kommer att bli dialog mellan olika intressentgrupper. Det finns många olika viljor vad gäller Skånes utveckling. Politikerna har förstås sin vision, markägarna vill slå vakt om sina intressen och naturskyddsföreningen vill bevara naturen i så stor utsträckning som möjligt för att ta några exempel. Självklart finns det även synergieffekter att ta vara på. Men på något sätt behöver en samordning ske för att nå ett resultat som så många som möjligt kan vara nöjda med och som bidrar till en hållbar framtid för Skåne.

Ska bli spännande att se hur man väljer att planera Skånes gröna framtid framöver.

Läs mer:

/Marie Pettersson

 

Nya strategier behövs för att få jordens resurser att räcka

”Shop til you drop” har fått en ny innebörd. Om vi fortsätter att shoppa loss i samma takt som vi gör nu så kommer vi att behöva en jord till 2030 för att tillgodose våra behov, och det kan ju bli lite svårt om det inte är en ny Big Bang på gång. 2010 års upplaga av WWFs Living Planet Report avslöjar att vi människor för tillfället utnyttjar 50 procent mer naturresurser än vad planeten klarar och att växt och djurlivet i tropikerna minskar dramatiskt.

En sak som förvånar mig lite i rapporten är att USA kommer först på 6:e plats när det gäller ekologiskt fotavtryck med Förenade Arabemiraten, Qatar, Danmark, Belgien före. Men det är ju ett land med ett ganska ojämnt fördelat välstånd, så förklaringen finns väl där. Sverige kommer på 13:e plats i den här mindre smickrande ligan.

”De som kan skapa högst livskvalitet med minst ekologiskt fotavtryck kommer att bli framtidens vinnare – utan att förstöra för andra”

Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF

De åtgärder som krävs är starkt ledarskap både lokalt och globalt när det gäller dessa frågor samt att vi tar oss ur vårt fossilberoende och börjar äta mera vegetariskt. Inget som vi inte visste tidigare alltså. Men utmaningen ligger förstås i att öka det globala medvetandet om dessa frågor och gå från ord till handling.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Är fler än två barn oansvarigt ur miljösynpunkt?

Ja, det tycker i alla fall Jonathon Porritt, rådgivare i miljöfrågor åt den brittiska regeringen. Därför anser han att regeringen nu ska avsätta resurser till utökad familjeplanering, aborter m.m.

–Jag ber inte om ursäkt för att jag ber människor att ta ansvar för hela det avtryck man gör på jorden, hur man väljer att avla barn och hur många barn de tycker är lämpligt.
– Jag tror att vi kommer att arbeta oss fram till en ståndpunkt som säger att det är oansvarigt att skaffa mer än två barn.

Jonathon Porritt i Daily Mail

Och visst har han rätt, ju fler vi blir desto mer resurser krävs vilket tär på miljön. Skulle alla på jorden leva som vi i västvärlden gör idag skulle det behövas tre jordklot för att tillfredställa våra behov av mat, energi, råvaror m.m. Det finns ju en reell anledning till att kineserna i många fall bara tillåter familjer med ett barn…

Nu kan man undra hur han kommit fram till att just två barn är det optimala antalet. Varför inte ett, eller helst inga alls? Och kanske skulle man som incitamnet få en premie av staten om man väljer att snörpa sig, eller avstår från att skaffa barn fram till en viss ålder.

Ska kanske tillägga att jag själv snart har två miljöovänliga små busfrön…

Läs mer:

/Marie Pettersson