Etikettarkiv: Rio+20

Rio+20: Framtiden vi vill ha, eller kompromisserna som ingen är nöjd med?

Två årtionden efter det första Riomötet återvänder FN:s konferens om hållbar utveckling återigen till Rio. Sammankomsterna pågår i över en veckas tid och förväntas förena mer än 50,000 deltagare, vilket gör mötet till FN:s största någonsin.  Mötet i sin helhet sträcker sig över en vecka, men den huvudsakliga konferensen pågår mellan den 20 och 22 juni, då cirka 100 världsledare ska fatta beslut om framtida hållbarhetsmål.

Förväntningarna inför mötet är stora och frågan som alla nu ställer sig är givetvis om världens ledare nu ska lyckas fatta de ambitiösa beslut som krävs för att på allvar ändra kurs mot en mer hållbar utveckling.

Att begreppet hållbarhet innefattar en stor mängd komponenter återspeglas i konferensagendan, som tar upp en stor mängd olika hållbarhets- och utvecklingsfrågor. Sju centrala teman berör sysselsättning, energi, städer, matsäkerhet, vatten, hav och naturkatastrofer.  Från svenskt håll avser regeringen att särskilt lyfta fyra centrala frågor; integration av hållbarhetsmål i ekonomiska styrmedel, urbanisering och välfärd, hållbar innovation och konsumtion samt lösningar på energi- och vattenresursproblem.

Experter från hela världen har förberett förhandlingstexten som regeringscheferna har att ta ställning till. Men på huvudkonferensens första dag är känslorna över det framlagda dokumentet blandade; medan den brasilianska utrikesministern Antonio Patriota förhåller sig positivt, har EU’s klimatkommissionär Connie Hedegaard uttryckt sitt missnöje över textens ambitionsnivå och hävdar att ingen av dem som antog texten egentligen var nöjd med den. Lasse Gustavsson, chef för WWF’s internationella delegation i Rio menar att texten ”inte är i närheten av vad världen behöver” och lägger sitt hopp till att världsledarna nu lyckas vända om skutan under de kommande förhandlingsdagarna.

Det återstår att se om midsommarafton, konferensens sista dag, bjuder på mer positiva tongångar och konkreta globala målsättningar.

/Erika Olsson

Rapporter varnar för tillståndet i miljön inför Rio+20

Inför Rio+20 mötet om någon vecka har rapporterna om tillståndet i miljön i världen duggat tätt och det är ingen upplyftande läsning direkt.

Enligt en ny rapport publicerad i Nature är jordens ekosystem på väg mot en kollaps. 22 forskare varnar där för att vi står inför radikala skiften i ekosystemen när den mänskliga påverkan ökar, vilket kan ha en betydande negativ inverkan på levnadsförhållandena på jorden. Idag är 43% av jordens landyta omvandlad till jordbruks- och stadslandskap och man vet sedan tidigare att när mellan 50-90% av ett landskap förändrats drabbas även de kvarvarande resterna av opåverkad natur.

Nyligen kom även en varning i en FN-rapport att man endast sett framsteg för 4 av de 90 viktigaste uppsatta internationella miljömålen. De mål det gått bäst för är avskaffandet av ämnen som bryter ned ozonskiktet, avvecklandet av bly i bränsle, och målet att ge fler människor tillgång till rent vatten samt att stärka forskningen för att minska föroreningen av havsmiljön. Däremot går utvecklingen bakåt på många andra områden.

I UNEP:s rapport poängteras att man måste fokusera på de stora bakomliggande faktorerna som påverkar många av målen nämligen befolkningsökningen, urbaniseringen, ohållbara konsumtionsmönster och den fossilbaserade energianvändningen.

I floden av alla nattsvarta skildringar kommer även enstaka rapporter om positiva initiativ. Att jobba med miljöpåverkan har på senare tid fått flera dimensioner för företag. Fler och fler tittar på sin ekosystempåverkan och hur man kan minimera riskerna och dra nytta av de möjligheter som finns. Företagen Anglo American, PepsiCo, Vale, och Walmart m.fl. har t.ex. gått samman för att utveckla affärsstrategier för att skydda de ekosystem som de påverkar genom sina verksamheter i Brasilien.

För att komma vidare måste politiker, företag och allmänhet ta tag i de bakomliggande drivkrafterna och inte bara försöka åtgärda de symptom som uppstår i form av negativ påverkan på vår livsmiljö. Och då kan det t.ex. handla om utbildning, att styra mot hållbar konsumtion och produktion, investera i effektiv och hållbar energiförsörjning, investera i hållbara städer och se till att företag betalar för sin miljöpåverkan. Förhoppningsvis kommer resultatet av Rio+20 att vara mer än pompösa formuleringar utan egentligt innehåll.

Läs mer:

/Marie Pettersson