Etikettarkiv: samhällsentreprenörskap

Veckans begrepp: Samhällsentreprenörskap/Social entrepreneurship

Samhällsentreprenörskap är ett uttryck som fått luft under vingarna och nu flyger rundor i media. Man pratar om entreprenörer som löser  samhällsproblem.

Definitionen blir tydligare när man jämför med definitionen av en konventionell
entreprenör. Entreprenören identifierar en brist eller något som saknas, och använder innovation och affärsmässighet för att skapa en ekonomisk tjänst som fyller tomrummet eller levererar en vara eller tjänst som utkonkurrerar befintliga marknadsalternativ. Entreprenörens intresse ligger i att generera ekonomisk vinst till sig själv och sina ägare.

Samhällsentreprenörer gör exakt samma sak, men ser däremot ekonomisk
framgång som ett medel för att nå sociala och miljömässiga mål i samhället, snarare än som ett mål i sig. Samhällsentreprenören är alltså ingen filantrop, utan en sann affärsmässig aktör som värderar sin framgång i förmågan att lösa det samhällsproblem som affärsidéen bottnar i så länge som det är ekonomiskt gångbart.

På engelska heter det social entrepreneurship, vilket ibland har felöversatts till
socialt entreprenörskap, då det engelska ordet social egentligen syftar på samhället.

Publicerad i Miljöledaren vecka 25

Goda idéer spökar på Ulriksdals slott nästa helg

Tio finalister har nu en knapp vecka kvar att samla röster från folket till årets smartaste tävling för samhällsentreprenörer – Pioneer of the Year. Nästa helg skall entreprenörerna inkvarteras på Ulriksdals slott utanför Stockholm för att ge en sista polerande finish på sina respektive affärsidéer. Till sin hjälp glider några av Sveriges främsta etablerade samhällsentreprenörer omkring på slottet och coachar finalisterna. Slutet på den intensiva helgen är la grande finale, då juryn tillslut utnämner det tre bästa samhällsentreprenörerna.

Via tävlingens hemsida gick jag vidare och kollade in finalisternas affärsidéer lite närmare. Många idéer är spännande, några oerhört ambitiösa och storartade, och ett par känns fluffiga och svåra att begripa utifrån den information som ges på entreprenörernas Facebook-sidor (där man röstar genom ”like”…). Jag sponsrade Daniel Losinski som kommit på ett smart och konkret sätt att dra in cash genom att hjälpa hyresgäster att få tillbaka pengar från tveksamma och dyra hyreskontrakt. Jag erkänner dock att han jag inte kunde annat än att vara en aning subjektiv då Daniel studerar entreprenörsprogrammet i Lund, som hålls i samma lokaler som jag själv håller till om dagarna.

Samtidigt som jag önskar alla finalisterna lycka till i tävlingen, så passar jag på att ge dem ett litet tips: För att bli framgångsrik som nyföretagare i dagens och framtidens marknad krävs att ens verksamhet bygger på CSV – Creating Shared Value. I det senaste numret av Harvard Business Review är huvudtemat ”CSR och CSV”. Den senare förkortningen är mindre familjär, men förtydligas av Michael Porter, en guru inom företagsekonomi och marknadsföring, och Mark Kramer i en ny artikel som lyfter upp CSV som den nya formen av kapitalism. Jag skulle vilja kalla det för ’den fungerande kapitalismen’. CSR är nog så viktigt som CSV, men i ett nyfött företag är det CSV som måste komma först, som bör lägga grunden för verksamheten och följa med i dess tillväxt. De entreprenörer i Pioneer of the Year som har förstått CSV tror jag kommer att ha försprång till pokalen.

Artikeln: Michael E. Porter och Mark R. Kramer, The Big Idea – Creating Shared Value, Harvard Business Review, Vol 89, nummer 1/2 Jan/Feb 2011.

/Carl Höjman