Etikettarkiv: samhällsentreprenörsskap

Skulder kan bero på framtidstro

Gårdagens debattartikel i DN föreslår att regeringen måste satsa på skuldsanering.
 
Kommentarerna tar upp att man måste ta ansvar för sina skulder, att många skulder beror på överdriven eller obetänkt konsumtion. Visst, överskuldsättning är på ett sätt självförvållad, men vi bör ända undvika att fördöma. Skulder är också en naturlig konsekvens av att man investerar i att försöka förbättra den nuvarande situationen och förmågan.

Det är bra om skolans utbildning inkluderar en del privatekonomi, men grundperspektivet bör då lägga stor vikt vid betydelsen av att både individer och företag investerar för framtiden.

Överskuldsättning kan till en del bero på att någon går länge i skolan för att hon vill lära sig mycket och bidra till att åstadkomma en bättre framtid. Skulder kan vara en konsekvens av att ett företag eller en innovatör tidigt börjar försöka ta nytta av en ny teknik och att det sedan visar sig att den aktuella tekniken inte fungerar eller är säljbar. Skulder kan vara en konsekvens av att jag tror på framtiden och satsar pengar på resor för att informera mig om nya möjligheter, bygga nya kontakter eller helt enkelt för att bygga en sådan mental kraft att jag sedan skall orka göra något viktigt på ett bra sätt. Skulder kan vara en konsekvens av något jag gör något för att rehabilitera mig eller flytta på ett sådant sätt att jag sedan inte skall ligga samhället till last. Skulder kan ha en delförklaring i att någon lägger mycket tid på att ta hand om sina gamla föräldrar. Vill vi att människor skall ta den personliga risken att dra på sig sådana skulder?

Vill samhället att människor skall ta risken att inverstera för förnyelse?

Läs mer:

/Reine Karlsson

Samhällsentreprenörskap – What’s in it for me?

Den som engagerar sig som samhällsentreprenör kan vinna viktiga möjligheter till personlig livskvalitet och långsiktig konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Då man startar en kommersiell verksamhet blir huvuddelen av intresset nästan oundvikligen kopplat till att göra så stor (kortsiktig) ekonomisk vinst som möjligt. Verksamhetens egentliga utvecklingsmål och dess sanna vision riskerar därmed att hamna i skymundan och bli mindre tydliga. Då en innovatör däremot försöker starta och utveckla en verksamhet ”enbart” därför att hon/han känner att verksamhetens ambition är verkligt viktig så ger detta en mer markant anknytning till verksamhetens egentliga existensberättigande och även starkare kopplingar till andra individers mer grundläggande intressen för att medverka.

Det finns idag en stor medvetenhet om att samhället behöver innovatörer. För att bli en duktig innovatör måste man träna på innovation. Den som tränar på innovationens centrala mekanismer och fundamentala grund — som är bredare och djupare än att ”bara” tjäna pengar — ökar sin möjlighet att bli mer värdefull som medarbetare i att skapa fler och starkare innovationsprocesser. Efter hand kan sådan träning ge möjlighet att medverka i allt viktigare sammanhang. Därför är det ofta en bra träning att medverka i att driva innovativa processer som inte är allt för inriktade på kortsiktig ekonomisk lönsamhet. Det är givande att träna på att skapa verkligt viktigt engagemang.

För att människor skall bli motiverade att satsa sitt engagemang i ickekommersiellt innovativt arbete är det dock viktigt att de kan lita på att de efter hand kan bli uppskattade (för att de lyckats, och även för att de avgränsat sett har misslyckats och därigenom gjort viktiga lärdomar), så att de efter hand kan få lön för mödan. En nyckel till att skapa och stärka motivationen att engagera sig (och inverstera sin tid) för en hållbar utveckling är att det finns samhällsaktörer visar att de uppskattar den som verkligen försöker göra något.

/Reine Karlsson