Etikettarkiv: SEB företagarpanel

Ledningens engagemang viktigast för företagens samhällsansvar

Här kommer ett axplock av slutsatser som dragits från SEBs undersökning av 1390 små- och medelstora företagare i Sverige:

Internet är den viktigaste källan till kunskap om miljö och socialt ansvarstagande för företag, följt av dagstidningar. Medelstora företag tror till 83 % att det är viktigt eller mycket viktigt för företaget att engagera sig i miljö och socialt ansvarstagande inom en femårsperiod. Handelsföretagen står ut ur mängden som de med högst andel som tror att dessa frågor är viktiga eller mycket viktiga. Det är inte konstigt att siffrorna är höga då medelstora företag till 55 % anser att kunder ställer nya krav på deras produkter och tjänster i fråga om miljö och socialt ansvarstagande.

Ju mindre företag, desto mindre anser sig företagen samarbeta med kunder och leverantörer i dessa frågor. Ju mindre företag, ju viktigare är det att företagets ledning har ett engagemang i miljö och socialt ansvarstagande. Medelstora företag har starkast önskemål från personalen att jobba med dessa frågor jämfört med små företag och ett stärkt varumärke är en starkare drivkraft än hos mindre företag.

Lagar och regler kommer på andraplats när företagen rankar vilket statligt styrmedel som är mest effektivt för att minska företagens miljöpåverkan. Miljösubventioner (för t ex miljövänligare teknik) ligger på förstaplatsen.

Läs mer här!

/Carl Höjman