Etikettarkiv: SEI

Vad är havet värt?

Haven är gigantiska ekosystem vars tjänster är värda oskattbara summor. Men klimatförändringarna leder till att stora värden kommer att gå förlorade. Detta lyfts upp i en ny rapport som samordnats från Stockholm Environment Institute (SEI). Man räknar med att haven kan förlora upp till 2 biljoner US-dollar årligen i värde, år 2100

I studien ”Valuing the Ocean” räknar man på vad det kostar att förstöra haven. Detta är av yttersta vikt eftersom den här typen av kostnader ofta försvinner i de kostnads- och nyttoanalyser som styr dagens politik.

Man tittar på hur kostnaderna i fem olika kategorier kommer att förändras under de kommande 50 till 100 åren. Dessa kategorier är fiske, turism, stigande havsnivåer, ökade stormar och havet som kolsänka. Man har räknat på både ett högt och ett lågt utsläppsscenario.

Men dessa kostnader är inte något som är hugget i sten. Studien ger en indikation på priset för de framtida miljöskador i haven. Skador som fortfarande kan undvikas.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Samband mellan ekosystemtjänster och fattigdom i världen

Det blir mer och mer klart att negativ påverkan på ekosystemtjänster även slår tillbaka direkt på oss människor. I en ny rapport från Stockholm Environmental Institute (SEI) framförs att milleniummålen satta av FN om bl.a. minskning av hungersnöd och fattigdom i världen kommer att bli mycket svåra att nå.

Tillgången till ekosystemtjänster som rent vatten och ren luft, skydd mot översvämningar, pollinering m.m. minskar ständigt i vissa områden i världen, vilket i sin tur bidrar till fattigdom och svält.

Här handlar det alltså om att minskning av negativ miljöpåverkan och fattigdomsbekämpning går hand i hand. Jätteviktigt att se dessa samband och inse att det inte bara handlar om att rädda miljön för miljöns skull utan för vårt eget bästa.

Läs mer:

/Marie Pettersson