Etikettarkiv: sjöfart

Utsläppshandel för sjöfart fortsatt trögt

Utsläppshandel för transportnäringen har länge varit på tal men nu verkar det röra lite på sig, ny utredning ska tillsättas. Den fasta industrin vill inte hamna i samma handelsbubbla då man anser att transportsektorn har en betydligt större betalningsförmåga vilket nog är helt rätt. Utsläppshandel för flyget kommer till 2012 för alla plan som landar/startar inom EU och nästa steg är sjöfarten. Ur ett isolerat sjöfartsperspektiv är SO2 och NOx betydligt intressantare då utsläppen är stora och förbättringspotentialen enorm. INte heller utsläppen av CO2 är försumbara, de fartyg som bunkrar i svenska hamnar släpper ut koldioxid motsvarande 15 % av Sveriges totala utsläpp på land.

Fasta anläggningar är lägga att beskatta, kortsiktigt ligger de i alla fall där de ligger. Sjöfarten flaggar ut om vi skapar svenska system utan här är sannolikt bästa sättet att, liksom för flyget, beskatta hamnanlöpet. Hoppas detta kommer upp på agendan i Köpenhamn 2009 då den globala agendan efter Kyoto ska sättas för sjöfarten är transportsektins glömda del. Man har glidit undan regleringar och uppmärksamhet pga internationella regler och att sjöfartens omfattning inte är lika uppenbar för allmänheten då den inte syns lika mycket som alla lastbilar på våra motorvägar. Det är dags att sätta en tuff global och långsiktig politiska agendan för denna bransch och kanske ska man inte utreda och utvattna förslaget så pass att ingen protesterar för då har vi sannolikt ett läge som inte är så långt ifrån dagsläget och det är väl inte det som är målet, eller?

/Annika Balgård

Sjöfart och transporter i framtida klimatpolitik?

Man har länge pratat om att utsläpsphandeln på sikt ska utvidgas till transportsektorn. Flyget står först på tur med beslut om införande 2011 (inom EU och 2012 till/från EU). Sjöfarten har nämnts som nästa steg men i praktiken verkar det gå väldigt långsamt. TEM har drivit projekt tillsammans med sjöfartsfolk från Göteborg sista årtiondet för att bidra till miljöanpassad sjöfart och det är då otroligt tydligt att där ”finns en stor förbättringspotential” miljömässigt, snällt sagt. Man styrs av internationella regler via IMO vilket gör all förändring otroligt seg. Igår kom klimatberedningens sammanfattning och där nämns bla att det är önskvärt att transportsektorn inkluderas i utsläppshandeln och att det ska utredas noggrannt. Låter vagt.

Talade med Per Kågesson före jul och han har gjort omfattande studier på hur sjöfarten skulle kunna omfattas i praktiken, internationella regler till trots. Hans tips är att man inom EU skapar regler där utsläppen ska registreras vid hamnanlöp för att komma bort från var fartygen är flaggade mm. Hittade en blänkare på E24 om en ny rapport som är på gång och som indikerar att sjöfartens utsläpp av växthusgaser är betydligt större än man tidigare trott vilket kanske kan skynda på debatt och beslut.

Redarföreningen ser positivt på utsläppshandel men bara om alla andra transportslag inkluderas samtidigt så att konkurrenssituationen snedvrids. Man anser sjöfarten vara klart konkurrenskraftig miljömässigt och undviker man bara snabbfartygen så är det ett energieffektivt transportsätt som även jag tror på för framtiden. Potentialen för kustnära sjöfart inom Europa är stor men då vill det även till att kunder börjar ställa krav på lågsvavliga oljor och kväverening för där har sjöfarten sina riktiga akilleshälar.

Läs mer:

/Annika Balgård