Etikettarkiv: sjukvård

Sverige långt framme inom hållbar sjukvård

Jag sitter sedan en tid tillbaka i styrelsen för europadelen av en organisation som heter Health Care Without Harm, HCWH. Knappt 500 sjukhus och andra organsiationer som arbetar med sjukvårdens miljöfrågor är medlemmar i HCWH. Ett drygt 50-tal länder är representerade inom organisationen. Ett antal organisationer i Sverige är medlemmar bla Karolinska, Skånes Universitetssjukhus och vi på TEM. Hållbar sjukvård har de senaste åren blivit ett av TEM:s fokusområden och vi arbetar med ett flertal sjukhus och landsting samtidigt som vi deltar i projekt som www.sustainablehealthcare.se

På HCWH:s styrelsemöte i Bryssel förra veckan blev det ännu tydligare för mig hur oerhört långt framme vi i Sverige ligger när det gäller miljöarbete inom hälso- och sjukvården, även om det naturligtvis finns massor kvar att göra. I många länder i europa är miljöarbetet i sektorn nästan obefintligt och utanför europa är det naturligtvis ännu sämre på många håll. Samtidigt finns det ett flertal intressanta projekt runt om i Europa som syftar till att minska sjukvårdens miljöpåverkan, lokalt, regionalt, nationell och globalt. Här finns med andra ord något vi i Sverige kan hjälpa andra länder med och vara ett mycket bra  exempel på att det går att minska sjukvårdens miljöpåverkan.

I filmerna nedan kan du få en bra presentation av HCWH och miljöfrågorna i sjukvården (ur ett USA-perspektiv, allt är inte applicerbart på Europa och kanske framför allt Skandinavien).

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Kunskapsbank om hållbar sjukvård

I projektet Sustainable Health Care som jag har förmånen att arbeta i har vi skapat en projekthemsida där vi samlar rapporter, artiklar, utredningar och annat om hållbar sjukvård ur olika aspekter. Projektplatsen är skapad för projektets medlemmar, men alla kan gå in och se de rapporter och liknande som vi samlat ihop. Ett enkelt sätt att få en överblick över kunskapsläget inom området. Har du tips på fler rapporter, länkar eller utredningar som är relevanta, tipsa gärna!

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Hållbar sjukvård på export – Projektet Sustainable Health Care igång

Är inblandad i ett projekt som syftar till att exportera svenskt kunnande inom hållbar sjukvård, Sustainable Health Care. Projektet har precis startat och vi har haft ett par informationsmöten för intresserade företag. Bland annat Tillväxtverket är finansiär. Sustainable Business Hub i Malmö är projektägare. Ett mycket intressant projekt som jag kommer att återkomma till här på bloggen. Mattias Fredriksson på Schneider Electric Buildings som är med i styrgruppen för projektet har skrivit en bra sammanfattning på sin blogg Energiskt blandat. Du kan även läsa mer på länkarna nedan:

Läs mer:

Blogginlägg om ett tidigare relaterat projekt Green Health Care Öresund

/Daniel Eriksson

Kort film om hållbar sjukvård

Kort film (6 min) om miljöprojektet Green Health Care Öresund som personal på TEM är lite inblandat i. Projektet är ett Interreg-projekt finansierat av EU.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Green Health Care Öresund – hållbar sjukvård

Har under de senaste åren haft förmånen att vara delaktig i EU-projektet Green Health Care Öresund. Projektet är ett Skånsk-Danskt Interreg-projekt som syftar till att bland annat sprida goda exempel och öka förutsättningarna för hållbar sjukvård i Öresundsregionen. Projektet har bland annat mynnat ut i en modell för det hållbara vårdrummet där vårdpersonal tillsammans med arkitekter skissat på framtidens hållbara vårdrum där hänsyn tas till patienten, personalen och miljön. Jämförande studier inom energiområdet har också gjorts. Dessutom har ett stor antal seminarier och studiebesök genomförts som resulterat i olika miljöförbättrande åtgärder på sjukhusen. Det finns helt enkelt mycket att hämta genom att lära av varandra, istället för att hela tiden uppfinna hjulet på nytt på varsin sida om sundet.

Massor av nytt material finns nu utlagt på projektets hemsida för den som är intresserad av frågan. Det finns även en samling med goda miljöexempel från den skånska och den danska sjukvården.

Varför ska då sjukvården bry sig om miljöfrågan? Sjukvården har i kraft av sin storlek en betydande miljöpåverkan. I Sverige är hälso- och sjukvården cirka 9 % av BNP. Dessutom finns ett antal ganska allvarliga sjukvårdsspecifika miljöfrågor som lustgas, läkemedel i miljön, laboratoriekemikalier, desinfektion, ökning av engångsmaterial, smittförande avfall m.m. Sjukvården har också närmast ett moraliskt ansvar att arbeta med miljöfrågor, eftersom sjukvårdens miljöpåverkan i förlängningen bidrar till ökad ohälsa.

Som tur var har både den Svenska och den Danska sjukvården kommit långt i sitt miljöarbete och det pågår massor av intressanta projekt och åtgärder. Tyvärr ser det, som inom så många andra områden, inte likadant ut i andra delar av världen.

Läs mer:


PowerPoint-bilder från Slutseminariet den 28 februari

Nedan finns PowerPoint-bilder och annat material från slutseminariet i pdf-format. Tyvärr har vi inte fått tillåtelse av alla föreläsare att lägga ut deras bilder.

Mer material finns på www.greenhealthcare.eu
/Daniel Eriksson

Landstingen börjar ställa sociala krav

Sveriges tre största landsting, Stockholm Läns Landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne ska börja ställa sociala krav på varor som köps in.

Närmare 90 procent av all sjukvårdsmateriel som levereras till Stockholms läns landsting tillverkas i Asien och i vissa länder finns det problem, säger Anna Linusson, miljöchef på Stockholms läns landsting/Miljöaktuellt

Det är mycket glädjande att landstingen tar detta ansvar. Naturligtvis är det ohållbart att Svensk sjukvård orsakar lidande och sjukdom någon annanstans. Svensk sjukvård ska naturligtvis inte bidra till att människor blir sjuka av att tillverka saker till den, eller för den del påverkas negativt av miljöproblem orsakade av den samma. Sjukvården har ett särskilt moraliskt ansvar när det gäller CSR och miljöfrågor. Man kan ju faktiskt inte, med gott sambete, göra folk friska i Sverige på bekostnad av att människor blir sjuka någon annanstans. Detta oavsett om det gäller fabriksarbetare i Kina eller arbetare på kaffeplantager i Sydamerika.

Nu ska vi inte sticka under stol med att svensk sjukvård faktiskt har ett internationell sett mycket bra miljöarbete, men det finns mer att göra. Hälso- och sjukvårdens andel av BNP är i Sverige ca 9 % och i resten av EU ligger den mellan 7 och 10 %. USA ligger på cirka 13 %. Det finns därmed inte många samhällssektorer som kan utöva ett lika stort inflytande globalt, bara genom att välja vilka produkter man köper in och på vilka villkor.

Mer läsning om CSR i sjukvården och hållbar sjukvård:

/Daniel Eriksson

Läkemedel i miljön – ett växande problem

Idag kan man läsa i Sydsvenskan att förskrivningen av antibiotika fortsätter att öka överallt i Sverige, förutom i Uppsala. Förutom problem med multiresistenta bakterier och liknande, hamnar läkemedelssubstanserna i naturen och kan även där orsaka stora problem, vilket vi nämnt på TEM-funderingar tidigare.

I Sverige är miljöpåverkan från läkemedel fortfarande ganska liten, men på kontinenten och i andra delar av världen , där befolkningstätheten är hög, är det ett reellt problem. Om jag inte minns fel konsumeras mer än 1 100 ton aktiv substans läkemedel i Sverige varje år och vi har cirka 1 000 olika substanser i våra läkemedel. Det som uppmärksammats mest är användningen av hormoner som påverkat fiskar utanför reningsverk negativt. Vissa hanfiskar har helt enkelt fått missbildade fortplantningsorgan på grund av för höga halter av kvinnligt könshormon från preventivmedel och hormonplåster. Andra läkemedelssubstanser har annan miljöpåverkan, men exakt vilka är inte utrett för en stor del av dem.

Läs mer

Seminarium om hållbar sjukvård

Den 28 februari har EU-projektet Green Health Care Öresund slutseminarium på Savoy i Malmö. Seminariet är öppet för alla med ett intresse i hållbar/miljövänligare hälso- och sjukvård. Bland annat kommer resultat från projektet att redovisas och intressanta föreläsare som Alan Atkisson från Atkisson Group och Bruno Klausbruckner från Vienna Hospital Association kommer att föreläsa. Mer information om projektet hittar du på hemsidan www.greenhealthcare.eu och där finns även en inbjudan med mer information om seminariet och hur du anmäler dig.

/Daniel Eriksson