Etikettarkiv: skyddsklausul

Bättre skydd för urskog med nytt klimatavtal?

Att världens urskogar avverkas i snabb takt är ett stort problem både för klimatet och den biologiska mångfalden. Tyvärr har det klassats som hållbar skogsskötsel att ersätta olika typer av urskog med ny skog. En skyddsklausul mot omvandlingen av naturlig skog till skogsplantager – fanns med i det så kallade Redd-programmet som verkar för att minska utsläppen från skogsavverkning och skogsförsämring. Tyvärr plockades denna bort under FN:s samtalsrunda i Bangkok i oktober.illegal skogsbranning

Men på mötet i Barcelona i dagarna plockades klausulen in igen i förslaget till det avtal som slutligen ska förhandlas fram i Köpenhamn i december. Nu är det inte säkert att det blir kvar där eftersom förhandlingarna kommer att handla om att minska ned förslaget, inget nytt kommer att få läggas till. Ska man vara krass så vet vi alltså redan nu att det inte kommer att bli så mycket med avtalet i Köpenhamn…

Läs mer:

/Marie Pettersson