Etikettarkiv: smart grid

Veckans begrepp: Grön IT

Begreppet Grön IT handlar både om att minska miljöpåverkan från själva IT-användandet och om att kunna använda IT för att minska miljöpåverkan.

I Europa uppskattas ca 2% av koldioxidutsläppen komma från användning och produktion av IT och telekom-relaterade produkter. Att jobba med Grön IT innebär att försöka minska dessa utsläpp och även annan miljöpåverkan från själva produkterna och användandet. Det kan t ex handla om mindre skadliga ämnen i produkterna, lägre energiförbrukning, att använda färre fysiska servrar och ta fram energieffektiva basstationer.

En annan aspekt av Grön IT är att använda IT för att minska miljöpåverkan från andra samhällssektorer. Inom detta område finns många positiva exempel. På en skola i Stockholm har man t ex tagit till vara värmen som uppkommer i en knutpunkt av bredbandsuppkopplingar för att värma upp skolan. IT kan också användas för att ersätta processer som har stor miljöpåverkan. Ett exempel är att fysiska möten kan ersättas av e-möten. Andra exempel är när IT kan användas för att på ett smart sätt optimera transporter och processer inom t ex industrin eller för att på ett tydligt sätt åskådliggöra energianvändningen för hyresgäster.

Så kallade smart grids – smarta elnät – håller på att utvecklas och kan i framtiden blir ett tydligt exempel på Grön IT, där t ex laddstationen för elbilar ser till att ladda bilen just när det finns ett överskott på el eller där en lågprioriterad industriprocess kan ta en paus när efterfrågan på el är hög, till förmån för en högre prioriterad process.

/Elin Dalaryd

Elnät för framtiden

Jag tänkte börja tugga på ett tema här på bloggen: Energi.

Energi är en av hjärtefrågorna för att gå mot ett hållbart samhälle, och ämnet intresserar mig personligen mycket eftersom energieffektivisering och minskning i energikonsumtion är bland de åtgärder som ger direkta ekonomiska besparingar utan att kräva betydande kostnader. Minskade energikostnader klirrar gott i kassan och kan sedan allokeras till andra miljöåtgärder som kanske minskar risker men inte ger direkta ekonomiska förmåner. Andra miljöåtgärder kan också kräva en längre tid innan besparingar och ökade inkomster realiseras, och sparbössan på energikontot kan då komma väl till pass.

Våra elnät är i grund och botten skapade för hur samhället såg ut för flera decennier sedan. Vi har växt ur det samhället nu och den snabba ökningen av förnyelsebar energiproduktion kan inte utnyttjas fullt ut utan ett nät som är skapat för moderna energikällor och nya mönster av produktion och konsumtion av energi. Här är en bra men något amerikansk video för att man ska förstå vad ”Smart Grids” handlar om: ”A Smart Grid for Intelligent Energy Use”.

Energimarknadsinspektionen har i uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen på elmarknaden för att sedan ge förslag på hur marknadens funktion kan förbättras. De har nyligen kommenterat vikten av utvecklingen av smarta elnät i Sverige, och att mer ska till för att nå dit vi behöver. Utvecklingen och införandet av nya nät är dessutom big business, som Jan Bäckman och Daniel Collby skriver om i Ny Teknik.

Som teknisk amatör inom området låter det som en lysande idé att bygga ett nät som skapar förutsättningar för framtidens energisamhälle. Jag hoppas under mina kommande inlägg läsa vidare om implikationer, globala trender och lösningar i andra delar av världen.

Saknar du studentlivet men gärna håller dig utanför klassrummet så kan jag rekommendera Schneider Electrics ”Energy University”, som jag bloggade om i somras. Ubildningarna är fria för alla och ger matnyttiga och direkt användbara lektioner inom energi.

/Carl Höjman