Etikettarkiv: socialt ansvarstagande

CSR Skånes nätverksträff 26 februari

logo_CSR_staendeDen 26 februari samlades CSR Skånes medlemmar och gäster på TEM i Malmö att diskutera praktiska exempel av CSR arbete: runt 25 deltagare och åtta intressanta presentationer, alla inom CSR-området fast från olika perspektiv och verksamheter, från näringslivet och offentliga sektorn. Med sina korta men informativa presentationer har talarna skapat en utmärk överblick över sitt CSR-prestanda.

Träffen började med en presentation från APL. Zeljko Tucak, hållbarhetschef på APL, berättade om hur en genomtänkt CSR-struktur kan generera värde och ge resultat i verksamheten. Bland annat berättade han om nya lösningar som APL utvecklar för hantering av läkemedel med kort utgångsdatum: även om företaget får betalt för produkterna, är det inte hållbart att kassera läkemedel som skulle kunna användas med en längre lagerhållningstid. Och det är det som CSR handlar om: att göra mer än lagen kräver och hitta nya sätt att skapa värde.

Orkla

Eva Berglie, presschef på Orkla Foods Sverige, lyfte upp Orklas hantering av den rödlistade fiskarten tonggol. WWF har rödlistat fiskarten i början på året och därigenom avråder konsumenter från att handla tonggol. Men istället för att backa ut ur marknaden och lämna fiskare i Thailand utan arbete, försöker Orkla lösa problemet på ett alternativt sätt. Genom forskning och aktivt arbete med fiskare vill Orkla bevisa att det går att fiska tonggol på ett hållbarare sätt. Enligt Orkla, ska man göra det rätta i alla situationer.

Leverantörer och deras CSR-prestanda sitter högt på tapeten hos Region Skåne. Presentation av Annette Karlegärd, strategisk inköpare från Region Skåne, handlade just om det: hur Regionen arbetar med uppförandekod och vilka krav som ställs på leverantörer i upphandlingar. En uppförandekod har tagits fram och ska accepteras av Region Skånes leverantörer. Den är gemensam för alla landsting och regioner i Sverige. Uppförandekoden täcker alla huvudområden av CSR med grunden i de internationella riktlinjerna och ramverken (FNs allmänna förklaring av mänskliga rättigheter, ILOs konventioner osv). Region Skåne har även skapat en nätbaserad uppföljningsportal där alla leverantörer kan lämna in sina uppgifter för framtida referenser. Ett ambitiöst och så viktigt projekt!

Det stora och omfattande arbetet inom socialt ansvar som Helsingborg Stad gör sedan flera år tillbaka var i fokus av Maria Jönsson, ansvarig yrkesmentor från Helsingborg Stad. Maria berättade om den hjälp som arbetssökande i Helsingborg kan få genom Utvecklingsnämndens förvaltning med matchning, yrkesmentor, praktik och andra arrangemang som kan leda till ett jobb. Med så mycket på gång arbetar Helsingborg Stad aktivt med att sprida kunskaper om socialt ansvarstagande bland företag som de samarbetar med, inte minst under upphandlingar.

Jonas Svennberg, VD på Zenit Design, berättade om ett spännande CSR projekt som företaget är involverat i – en hållbar vedspis för ett afrikanskt land som inte bara värmer upp husen, men har en positiv inverkan på hälsan av de boende och ger barnen en möjlighet att gå i skolan istället för att spendera dagarna i skogen med att samla ved. Projektet är ett utmärkt exempel av CSR i business: spisen kommer att säljas för ett rimligt pris och vinsten av producenterna ska komponeras av försäljningspriset och carbon credits – ersättning för klimatkompenserande effekter av varje spis som säljs.

Pro bono arbete är självklarhet för många advokatbyråer, precis som för Mannheimer Swartling. Genom sitt samarbete med ett antal organisationer hjälper byrån att främja mänskliga och andra sociala rättigheter. Finns Stenström, Simon Ottosson och Martin Ågren från Mannheimer Swartling har berättat om gemensamt projekt med SOS Barnbyar där Mannheimer Swartling genom en rad aktiviteter som ekonomiskt bidrag och juridisk rådgivning hjälper utsatta barn till ett bättre liv.

Skåne StadsmissionEmma Fredriksson, marknads- och kommunikationschef på Skånes Stadsmission, pratade om CSR och PSR –personal social responsibility, eller ansvar på en individuell nivå som en person kan ta genom att engagera sig i de goda projekt som Stadsmission driver. Det kan variera mellan penninggåvor, volontärinsatser, events och andra sätt att hjälpa och skapa värde för sina medmänniskor. En del företag väljer att kombinera olika sätt att stödja Stadsmissionens projekt vilket ger positiva resultat för båda företagen och samhället. ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” – klocka ord från Emma!

Dagen avslutades med en rolig presentation från Erik Edling och Janusz Lipinski från Individuell Människohjälp som berättade om sitt samarbete med ICA Malmborg. Efter att ha vunnit ICAs tävling för en bärkasse,  lanserade Individuell Människohjälp produktion av hållbara kassar av jute som säljs på ICA Malmborgs och är väldigt populära bland kunderna. Tillverkning av kassorna försörjer en grupp arbetare i Indien där Individuell Människohjälps partner kontrollerar arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Hållbart, snyggt och lönsamt!

Ett sådant upplägg av träffen fungerade utmärkt och CSR Skånes nästa träff den 7 maj kommer att ha en liknande format: korta informativa praktiska exempel som visar hur företag arbetar med sitt ansvar, och diskussion som kan ge fler tips och idéer kring CSR-arbete.

Tack alla för en givande dag!

TEM samarbetar med Miljöaktuellt kring utbildningar

Nu samarbetar TEM med Miljöaktuellt, Sveriges största miljötidning som bevakar allt inom miljö och hållbar affärsutveckling. TEMs Marie Pettersson och Anna Yelistratova kör igång 29-30 januari 2014 med kursen CSR – ansvarstagande i praktiken i Malmö.

Intresset för CSR ökar hos företag, och det blirmiljoaktuellt uppenbart att kunskaper inom CSR ska finnas på olika nivåer och olika avdelningar. Vi har skräddarsytt utbildningen till personer som behöver en grundläggande CSR utbildning som avstamp inför framtida arbete och som idag jobbar i företagsledningen, inköp eller har andra uppdrag som involverar praktiskt arbete med CSR-frågor både inom privata och offentliga organisationer.

kursledare

CSR – ansvarstagande i praktiken är en baskurs som ger grundläggande kunskaper inom CSR, ifrån internationella ramverk och normer till företagsanpassade CSR projekt och handlingsplaner. Några andra stolpar som vi tar upp inom kursen:

kursledare2

  • drivkrafter
  • inflytandesfär
  • intressentanalys
  • intressentdialog
  • väsentlighetsanalys
  • CSR-strategi
  • uppförandekod och dess implementering
  • CSR i leverantörskedjan
  • hållbarhetskommunikation, intern och extern
  • hållbarhetsredovisning

Och självklart innehåller utbildningen många intressanta diskussioner och workshops!

Mer info kring kursens program och kontaktuppgifter finns här. Anmäl dig här.

CSR-Skåne nätverksträff om hur man skapar en företagskultur präglad av ansvarstagande/CSR

Nästa CSR-Skåne träff  börjar närma sig. Den  7/5 kl. 13.30 – 16.00 kommer CSR-Skånes medlemmar i Kinnarps Interiors lokaler i Malmö att diskutera hur CSR-perspektivet kan genomsyra hela organisationen, vilken vision som kan engagera medarbetare och hur CSR-perspektivet kan byggas in i en organisations beslutsfattande. Bl. a. kommer vi att få lyssna på Hanna Claesson, miljöchef på Wihlborgs Fastigheter och Hanna Nilsson,  Manager Environmental Labellings Kinnarps AB och efter föredragen är det dags för workshop.

Vill du vara med på denna träff för att testa om nätverket passar ditt företag hör gärna av dig till mig på iris.rehnstrom@tem.se eller 0708 927 303

logo_CSR_liggande

Vi på TEM ser fram emot intressanta föredrag och inspirerande diskussioner

/Iris Rehnström

CSR för småföretagare – öka din konkurrenskraft

Företagarna tillsammans med Region Skåne och Malmö högskola driver ett projekt för att kompetensutveckla småföretag i CSR.  Projektet skall dessutom leda till  utveckling av verktyg för småföretag att adressera CSR-frågor på ett  resurseffektivt och värdeskapande sätt. TEM kommer att  fungera som CSR resurs i denna process.

Du som är intresserad av kompetensutveckling i CSR -frågor för att säkerställa att din verksamhet  är konkurrenskraftig även i framtiden är välkommen att ta kontakt med projektledaren Jessica Andersson Jessica.andersson@foretagarna.se.

För mer information se  http://www.foretagarna.se/Regioner/Syd/Projekt/CSR/

/Iris Rehnström

Ledningens engagemang viktigast för företagens samhällsansvar

Här kommer ett axplock av slutsatser som dragits från SEBs undersökning av 1390 små- och medelstora företagare i Sverige:

Internet är den viktigaste källan till kunskap om miljö och socialt ansvarstagande för företag, följt av dagstidningar. Medelstora företag tror till 83 % att det är viktigt eller mycket viktigt för företaget att engagera sig i miljö och socialt ansvarstagande inom en femårsperiod. Handelsföretagen står ut ur mängden som de med högst andel som tror att dessa frågor är viktiga eller mycket viktiga. Det är inte konstigt att siffrorna är höga då medelstora företag till 55 % anser att kunder ställer nya krav på deras produkter och tjänster i fråga om miljö och socialt ansvarstagande.

Ju mindre företag, desto mindre anser sig företagen samarbeta med kunder och leverantörer i dessa frågor. Ju mindre företag, ju viktigare är det att företagets ledning har ett engagemang i miljö och socialt ansvarstagande. Medelstora företag har starkast önskemål från personalen att jobba med dessa frågor jämfört med små företag och ett stärkt varumärke är en starkare drivkraft än hos mindre företag.

Lagar och regler kommer på andraplats när företagen rankar vilket statligt styrmedel som är mest effektivt för att minska företagens miljöpåverkan. Miljösubventioner (för t ex miljövänligare teknik) ligger på förstaplatsen.

Läs mer här!

/Carl Höjman

Företagets ansvarstagande – värdeskapande för företaget och samhället

Vikten av att företag tar ansvar för sin påverkan på samhället och miljön och att  bidra till en positiv samhällsutveckling har diskuterats livligt under flera år både i medierna, på universiteten och i företgens ledningar. Alltfler företag känner pressen på sig att adressera frågan. Alltflera etiketter såsom Corporate social responsibility (CSR), Corporate responsibility (CR), Responsibility, ansvar, Sustainability och Creating shared value (CSV) dyker upp. Oavsett vad man kallar det för handlar arbetet om att skapa värde, både för företaget och för samhället. Detta till skillnad från den gamla läran som under alla år har progagerat renodlad shareholder value dvs. att generera avkastning till ägare och att betala skatter, som företagets enda ändamål.

Företagets arbete med sitt ansvarstagande skall alltså vara värdeskapande för samhället som företaget verka i samtidigt som det skall öka företagets långsiktiga lönsamhet och säkra dess överlevnad. Låter detta som en omöjlig ekvation? Läs gärna Michael E. Porters och Mark E. Kramers artikel ”The big idea. Creating Shared Value” i Harvard Business Review . Denna artikel har några år på nacken men reprintades i början av 2011. Då som nu inspirerande! Trevlig läsning.

/Iris Rehnström

Lyckat CSR-frukostmöte på Delphi i Malmö

Den tredje maj anordnade Delphi i samarbete med TEM ett frukostmöte om Corporate Social Responsibility. Frukostmötet var en introduktion till CSR-området och förklarade hur man kan komma igång med sitt CSR-arbete samtidigt som man diskuterade företagens ansvarstagande utifrån ett legalt perspektiv.  Allt i från CSR-inventering och intressentdialoger till uppförandekoder, leverantörskontrakt och implementering av CSR-perspektivet i organisationen i enlighet med ISO 26000   diskuterades med ett antal engagerade deltagare.

Inom ramen för detta frukostmöte lanserade TEM och Delphi dessutom sitt samarbetet inom CSR-området. Tanken med samarbetet är att kunna leverera en helhetslösning till TEM:s och Delphis kunder. TEM står för konsultstödet när det gäller det operativa CSR-arbetet medan Delphi skapar de legala förutsättningarna för ett lyckat CSR-arbete såsom att skriva leverantörskontrakt utifrån företagets uppförandekod, att föra in CSR-perspektivet i bolagsstyrningsdokument mm.

Om du vill veta mer om TEM:s och Delphis samarbete inom CSR kontakta gärna antingen mig på iris.rehnstrom@tem.se, mobil:  +46 708 927 303 eller Anders Jemail på Advokatfirma Delphi på anders.jemail@delphi.se, tel: +46 40 6607900

/Iris Rehnström

Kanonstart för CSR Skåne

logo_CSR_liggandeDet har gått några månader sedan tanken att starta ett CSR-nätverk dök upp hos oss på TEM. Så efter en hel del planerande, kreativa samtal, förmöten och nya kontakter var det igår, den 8 oktober, äntligen dags för den första nätverksträffen!

Ett femtontal företag, de flesta med sitt huvudkontor här i Sydverige, möttes i Röda Korsets lokaler i Malmö för att diskutera CSR – Corporate Social Responsibilty. CSR är bara en av många etiketter som man kan välja att sätta på det arbete som en organisation lägger ner på socialt ansvarstagande. Eftersom CSR är den mest välkända etiketten väljer vi att kalla nätverket just CSR Skåne.

Temat för träffen var att titta på begreppet CSR som är luddigt och oklart för många. Vad betyder det egentligen? Vilka är ramarna och vad kan CSR innebära rent praktiskt? Det blev en eftertänksam och öppen diskussion kring detta och det visade sig att många var överens om mycket. De flesta kände ett tryck från kunder (både konsumenter och andra företag) att arbeta med dessa frågor. Att ledningen är med och driver arbetet framåt en förutsättning för att lyckas, liksom bra ledarskap.

Att CSR är på alla läppar just nu är det ingen tvekan. Är det en trend, undrade någon, och i så fall varför kommer den just nu? Många kände att flera olika faktorer bidrar till att CSR vunnit mark; politiska styrmedel, globalisering, klimatfrågan, konsumentengagemang…

Tack till er som kom på träffen; Duni AB, E.ON Nordic AB, Hilding Anders International AB, IUC Skåne, Polykemi och Rondo Plast AB, Procordia AB, Region Skåne, Schneider Electric, Interpares, Svenska Röda Korset och Wihlborgs Fastigheter AB.

/Veronika Franzén

TeliaSonera:s felaktiga beslut

När TeliaSonera minskade sin personalstyrka i höstas fick två av tre anställda som jobbade med socialt ansvarstagande gå. Detta efter att TeliaSonera i höstas hade kastats ut från de två viktigaste etik-indexen Dow Jones Sustainability Index och FTSE4 Good ! 

Man undrar hur företagsledningen resonerar? Borde inte bakslaget med indexen har lett till ökade satsningar inom socialt ansvarstagande? Borde företaget inte försöka att begränsa skadan genom att skapa rubriker såsom ”TeliaSonera satsar på socialt ansvarstagande, två nya tjänster skapades”  ?

Har TeliaSonera fått någonting om bakfoten? Att dra ner på arbetet med hållbar utveckling i tider där finanskrisen skakar världen är nog det sämsta möjliga beslutet. I tider av lågkonjunktur är effektiviseringar nödvändiga och det är precis inom bland annat detta område som arbetet med socialt ansvarstagande kan visa vägen. Kortsiktiga beslut, som att stryka två tjänster inom området socialt ansvarstagande, kommer företaget inte att tjäna på i längden. Hållbarhetsarbetet kommer att vara lidande vilket  i längden kommer att leda till minskade marknadsandelar. Dessutom finns det risk för att den badwill, som tidningsrubrikerna skapar, kommer att kosta företaget betydligt mer än vad det vinner i form av kostnadsbesparingar.     

Så TeliaSonera, ta ett långsiktigt beslut och återanställ de uppsagda med en rejäl löneförhöjning och två personer till som jobbar med hållbar utveckling!

Läs mer:

/Iris Rehnström

Ge bort en present som verkligen gör nytta

Vi på Stiftelsen TEM köper inte några julklappar till våra kunder eller samarbetspartners, vi bjuder inte heller dem på julbord och vi skickar inte några julkort. Detta är inte för att vi är snåla, möjligtvis är vi lite lata, men framförallt anser vi att pengarna kan göra en bättre nytta någon annanstans. Vi har i år skänkt pengar till Naturskyddsföreningen, Ett klick för skogen och UNICEF. En blandning av organisationer som representerar det som vi vill stå för och stödja.

Nu är det inte så att vi skänkt speciellt mycket pengar, men hade alla företag skänkt lika mycket per anställd som vi gjort hade det faktiskt blivit en hel del pengar till välgörande ändamål. Att sen organisationer i dagsläget inte kan dra av gåvor på skatten är en annan fråga som förtjänar ett eget blogginlägg.

skarmklipp1Jag vill särskilt slå ett slag för UNICEF:S gåvoshop där du kan e-handla på traditionellt sett, men det är vaccinationer, myggnät, högenergimjölk m.m. du köper och samtidigt skänker till behövande barn runt om i världen. Man kan verkligen förstå hur vilken stor skillnad relativt små summor faktiskt kan göra. Du får sen ett gåvobevis som du kan ge bort och vem blir inte glad för 200 polivaccinationer skänkta i ens namn!

Must have gifts har samma smarta shoppingsystem som UNICEF:s gåvoshop. Här kan du bland annat köpa en lama eller en höna till en behövande familj, eller varför inte mat till 70 barn för endast £ 12. Hemsidan är tyvärr på engelska och priserna i pund.

Så köp julklappar som verkligen gör skillnad, både privat och i tjänsten.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Social Responsibility Day i Stockholm

Mitt senaste besök i Stockholm var en framgång, både för mig personligen och för samhällsutvecklingen. Den 19 december 2008 ägde världens första dag för socialt ansvarstagande rum i Stockholm och den var en framgång. För mig som har hållit på med sociala frågor sedan 9 år tillbaka känns det bara ……Yes, finally! En dag där organisationers möjlighet och skyldighet till socialt ansvarstagande tematiserades med hjälp av många bra föredrag (av bl. a. Kola Badejo, senior adviser UN Global Compact, Hans De Geer, professor på Handelshögskolan och Ann Heberlein, teologie doktor, författare och debattör) och livliga diskussioner.

Vidare fick man genom olika ”cases” (t. ex. presentationen av H & M:s CSR-arbete) en bra inblick i hur detta arbete kan fungera i pratiken. Slutligen presenterades arbetet med det nya ledningssystemet för socialt ansvarstagande ISO 26000 som skall vara klart senast 2010.

Evenemanget var välbesökt (drygt 300 personer) och stämningen positiv, allt i allt en lyckad dag och ett väldigt bra initiativ!

Läs mer:

/ Iris Rehnström

CSR i medvind

csrAllt fler företag börjar intressera sig för Corporate Social Responsibility (CSR). Till svenska översätts begreppet CSR oftast med socialt ansvarstagande. Arbetet med CSR går ut på att ta ett samhällsansvar inom framför allt områdena mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättprinciper och miljö. Företagen jobbar aktivt inom hållbarhetens alla tre dimensioner och redovisar för sitt engagemang i så kallade hållbarhetsredovisningar som följer riktlinjerna i GRI (Global Reporting Initiative). På FN-nivå finns den så kallade Global Compact med sina 9 principer som ger företag vägledning i arbetet med hållbar utveckling.

I sitt CSR – arbete definierar företag sig själva i relation till sin omvärld. Detta görs genom att formulera en mission och genom att skapa en för företaget unik värdegrund. Ett viktigt moment i arbetet med socialt ansvarstagande är dessutom identifieringen av intressenter. Utifrån värdegrunden jobbar företaget sedan proaktivt mot de identifierade intressenterna inom områdena ekonomi, miljö och det sociala.

Ett aktivt CSR – arbete hjälper till att bygga varumärket och förhindra badwill. I tider som dessa med pressade priser och en lågkonjunktur på gång är det extra viktigt att skilja sig från sina konkurrenter och på sådant sätt erövra marknadsandelar och skapa lönsamhet.

Med andra ord har företag all anledning att ta sitt samhällsansvar på allvar inte bara för att skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer utan även för lönsamhetens och sin egen överlevnads skull.

Det som värmer är att det här inte är en nyhet för företag längre. Många företag har ett väl fungerande miljöarbete och börjar fila på sin image när det gäller det sociala. Allt ifrån krishjälp i form av gratis telekommunikation, biståndsprojekt i utvecklingsländer till uppförandekoder (Codes of Conduct) som förbättrar arbetsvillkoren och den sociala situationen för många människor i världen. Även finansmarknaden har reagerat och skapat olika former av hållbarhetsindex (ex. Dow Jones Sustainability Index) för att underlätta socialt ansvarsfulla investeringar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det verkar som om man har förstått vilken viktig roll företag spelar i arbetet med hållbar utveckling samtidigt som man handlar efter denna insikt.

Läs mer:

/Iris Rehnström