Etikettarkiv: Standard för socialt ansvarstagande

Lyckat CSR-frukostmöte på Delphi i Malmö

Den tredje maj anordnade Delphi i samarbete med TEM ett frukostmöte om Corporate Social Responsibility. Frukostmötet var en introduktion till CSR-området och förklarade hur man kan komma igång med sitt CSR-arbete samtidigt som man diskuterade företagens ansvarstagande utifrån ett legalt perspektiv.  Allt i från CSR-inventering och intressentdialoger till uppförandekoder, leverantörskontrakt och implementering av CSR-perspektivet i organisationen i enlighet med ISO 26000   diskuterades med ett antal engagerade deltagare.

Inom ramen för detta frukostmöte lanserade TEM och Delphi dessutom sitt samarbetet inom CSR-området. Tanken med samarbetet är att kunna leverera en helhetslösning till TEM:s och Delphis kunder. TEM står för konsultstödet när det gäller det operativa CSR-arbetet medan Delphi skapar de legala förutsättningarna för ett lyckat CSR-arbete såsom att skriva leverantörskontrakt utifrån företagets uppförandekod, att föra in CSR-perspektivet i bolagsstyrningsdokument mm.

Om du vill veta mer om TEM:s och Delphis samarbete inom CSR kontakta gärna antingen mig på iris.rehnstrom@tem.se, mobil:  +46 708 927 303 eller Anders Jemail på Advokatfirma Delphi på anders.jemail@delphi.se, tel: +46 40 6607900

/Iris Rehnström

ISO 26000 – nu dröjer det inte länge till

Den nya ISO standarden för socialt ansvar har fått klartecken för lansering. I november kommer standarden vara på plats. Än så länge har det bara funnits en så kallat DIS (Draft International Standard) som nu har klubbats till ett slutligt utkast. Men detta har inte hindrat företag och andra organisationer från att redan anpassa sitt CSR-arbete efter rekommendationerna i standarden.

Standarden är, till skillnad från de flesta andra ISO standarderna, ett vägledande dokument, utan skall – krav. Detta vill säga att standarden inte är certifierbar, även om vissa tycker att den skulle vara det. Danmark till exempel håller på att ta fram en certifierbar version av standarden. Problemet är bara att en nationell certifiering inte är mycket värd i en globaliserad värld. I mina ögon är en sådan nationell certifiering lika med att kasta pengarna  i sjön.  Men jag önskar danskarna lycka till och kommer så klart även följa utvecklingen i Danmark.

Min slutkläm är, skynda på att ladda ner standarden som slutligt utkast  på sis hemsida (se länken nedan) för att än så länge är den gratis.  Några större ändringar lär det inte bli  i alla fall.

ISO 26000 DIS

 /Iris Rehnström