Etikettarkiv: styrelser

Klimatinsikt i styrelserummen, men blir det handling?

Klimatfrågan kommer påverka alla företag, inte bara de sin är direkt berörda som t.ex. miljöteknikföretag. Ska EU få igenom sina beslutade klimatmål om 20% minskning till 2020 kommer stora förändringar i förutsättningar vad gäller styrmedel mm att ske vilket kommer förändra konkurrensläget. Medvetheten om detta verkar vara på väg att tränga in i bolagsrummen. En intressant rapport där 1650 svenska beslutsfattare svarar på frågor om framtiden har presenterats:

”Klimatpåverkan är en konkurrensfråga. 60 procent av företagsledarna tror att företag som satsar på att minska sin klimatpåverkan uppnår en ökad försäljning jämfört med företag i samma bransch som inte gör det.” säger Patrik Parnfors, projektledare på Deloitte./Dagens Industri

Från rapporten: Sex av tio svenska företag med en årsomsättning större än 10 miljoner har en uttalad plan för att minska sin egen klimatpåverkan. Däremot saknas ofta konkreta och mätbara mål – hela 40 procent av gruppen saknar preciserade mål för vad man vill uppnå. Beslutsfattarna tror inte heller att svenska insatser ger några större effekter globalt. Det visar Deloittes undersökning om Europas konkurrenskraft bland beslutsfattare i större svenska företag.

Beslutsfattarna i svenskt näringsliv anser att klimatförändringarna radikalt kommer att förändra företagens affärsverksamheter. Var femte beslutsfattare inser att klimatförändringarna innebär nya ekonomiska möjligheter och lika många tror att det starka genomslaget för klimatfrågan kommer medföra en ökad efterfrågan av deras varor eller tjänster. Att klimatförändringarna helt innebär ändrade affärsidéer på sikt hävdar 15 procent av beslutsfattarna.

Fyra av tio företag saknar klimatplan/ Dagens Industri

Tyvärr så kom stax därefter en artikel som visar att många inte lyckas så bra med att minska utsläppen, något som visar på att min farhåga tyvärr har verklighetskoppling

Tungviktare långt från klimatmålen/ Svenska Dagbladet

/Annika Balgård