Etikettarkiv: Sustainable Development

I.O.U.S.A. – Vad var det vi sa!

I.O.U.S.A. The 30-minute version

USA har helt klart varit värdens rikaste land. Med koppling till Demokraterna och Obama går inflytelserika aktörer nu ut med varningar som “Wake up, America! We’re on the brink of a financial meltdown …”

Filmen I.O.U.S.A aktualiserar att även stora starka aktörer riskerar att bli fattiga om de inte investerar i sund framtidsinriktad förnyelse. Vid Riokonferensen 1992 sade Bush d.ä. “The American life style is not negotiable”. Redan tidigare fanns det många indikationer på att den amerikanska livsstilen rationellt sett knappast är långsiktigt hållbar. De utvecklingsrisker som sedan länge har varit synliga ur ett vetenskapligt miljö- och hållbarhetsperspektiv blir nu allt tydligare även ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv.

Miljökunskap och systemtänkande kring vad som krävs för en hållbar utveckling ger viktiga insikter i hur samhällets faktiska situation utvecklas. Sådana insikter är angelägna för att kunna förbereda sig för de omställningar som de nya förutsättningarna efter hand leder till. Den som inte investerar för en hållbar utveckling blir förr eller senare fattig.

Läs mer:

  1. About the Film
  2. Sverige Radio, Studio Ett, I.O.U.S.A, Måndag 25 augusti 17.00-17.45
  3. I.O.U.S.A.: Documentary Worth a Peek

/Reine Karlsson