Etikettarkiv: svaveldioxid

Hårdare miljökrav för nordeuropeiska fartygstransporter

Fartygstransporter anses delvis som positiva ur miljösynpunkt eftersom de är så energieffektiva jämfört med andra transportslag. Samtidigt är bränslet extremt smutsigt vilket ger stora mängder föroreningar. Sjöfarten bidrar idag med bl.a. utsläpp av svavel vilket leder till försurning och partiklar i luften som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och en för tidig död.
Bornholmstrafiken
Nu har FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) beslutat att ställa krav på kraftigt sänkta halter av svavel i bränslet från 2015, från 1,5% till 0,1%. Detta kan tyckas positivt, men tyvärr gäller det bara Europas vatten från Engelska kanalen och norrut.

Det har därför blivit ett ramaskri bland svenska redare som anser att den svenska sjöfarten kommer att tappa konkurrensmässigt i förhållande till andra transportslag och inom EU då det rena bränslen är betydligt dyrare än det smutsiga. Den lågsvavliga oljan kan kosta uppåt 70% mer. Redarföreningen tycker att det är fel att samma regler inte gäller i hela EU och vill att IMO river upp beslutet. En utredning från Sjöfartsverket visar också att lastbilstransporter nu kan bli billigare än fartygstransporter. Dåligt med tanke på att dessa är sämre ur miljösynpunkt.

Här tål det att funderas på hur fartygstransporter kan göras mera attraktiva i förhållande till lastbilstransporter. Kanske skulle det hela lösa sig om båda transportslagen var med i samma utsläppshandelssystem. Och förutom handel med koldioxid skulle ett internationellt utsläppshandelssystem för sjöfarten, för svaveldioxid öka ”miljövänliga” fartygstransporters konkurrenskraft internationellt.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Ökade utsläpp påverkar vår hälsa

Förorenande utsläpp påverkar oss människor i hög grad. Hörde igår på Rapport att vi har dålig luft i Sverige och att 5000 dör varje år pga. av föroreningar som svaveldioxid, bensen, kväveoxider mm. Har väl förstått att man kan få cancer, men inte att även hjärtinfarkter och slaganfall kan bero på dålig luft. Speciellt dieselavgaser ökar risken för hjärtinfarkt. Och man ska undvika att träna i förorenade miljöer pga. den extra påfrestningen på kroppen, i alla fall om man tillhör en riskgrupp.

Miljökvalitetsmålet om ren luft till 2020 är osannolikt att uppnå tyvärr. Speciellt partikelutsläpp och utsläpp av kvävedioxid och bens(a)pyren är svåra att få bukt med.

Detta beror delvis på utsläpp som kommer från andra delar av Europa, men vi behöver skärpa oss en hel del själva också. En annan nyhet i går var nämligen att utsläppen av koldioxid från trafiken ökade med 14 % mellan 1997 och 2007 pga. lastbilstrafiken. Detta medför såklart även ökade utsläpp av en rad andra föroreningar.

När det gäller partikelutsläpp är dubbdäck en stor bov. Samtidigt är de överlägsna på isiga underlag och personligen är jag inte riktigt beredd att tumma på säkerheten.

För att förbättra läget behöver vi föra över mer av transporterna till järnvägen istället. Kanske borde denna byggas ut för ökad säkerhet och effektivitet.

Nu väntas EU-kommissionen meddela att Sverige ska minska sina koldioxidutsläpp med 17 % jämfört med 1990 års nivå. Då får vi hoppas att vi samtidigt kan minska en hel del andra utsläpp på köpet.

/Marie Pettersson