Etikettarkiv: svenskt näringsliv

Rapport från Svensk näringliv kritiseras av WWF

För en månad sen släppte Svenskt Näringsliv en rapport kallad Vår miljö 1930 – 2030 – den oklippta versionen. Har tyvärr inte hunnit mer än att skumma igenom den snabbt, men planerar att fördjupa mig mer i den när tid finnes. rapporten fokuserar till stor del på de förbättringar som skett i miljön och som näringslivet till stor del bidragit till de senaste 100 åren. Många är dock kritiska, bland annat WWF.

Lasse Gustavsson påpekar att vi både producerar mycket utanför landets gränser samtidigt som vi importerar mycket. – Vad det gäller kväveutsläppen så visst, svenska bönder lyckades nå sina kvävemål. Men det gjorde man genom att flytta grisproduktionen till Danmark. De här sakerna går inte att mäta globalt, därför blir en sån här rapport missvisande, säger han. /WWF i intervju på Miljöaktuellt

Som i de flesta debatter har båda sidor sina poänger, men för att ge en rättvis bild över svenskar och svenska företags miljöpåverkan måste naturligtvis den globala påverkan granskas, synas och redovisas. Annars blir det definitivt ingen rättvis bild som målas upp.

Läs mer:

/Daniel eriksson

Industrin och miljöproblemens utveckling

Företag i Sverige har under många år arbetet aktivt med att minska sina miljöstörande utsläpp. Till viss del har arbetet skett under en tvingade lagstiftning och till viss del som frivilliga åtagande. Det man fokuserat på är emissioner av miljö- och hälsoskadliga ämnen till luft och vatten. Detta, att utsläppen minskar, har länge varit känt inom miljörörelsen och för att verkligen visa detta beställde Svenskt Näringsliv förra året en rapport från IVL kallat ”Några miljöindikatorer för svenskt näringsliv”. I Svenska Dagbladet läste jag idag en insändare som tog upp resultatet från den rapporten och författaren ville visa på att näringslivet blivit mycket bättre på miljöfrågor. Visst har de blivit bättre på flera områden men vad insändarskribenten missar är att de stora utsläppen inte kommer från skorstenarna eller avloppen idag utan de sker vid fabriksgrindarna. Det är råvarorna (inkl. energi), transporterna och de färdiga produkterna som står för den största miljöpåverkan idag.

Många av de företag som jag kommer i kontakt med arbetar nu också aktivt med att minska miljöpåverkan från sina produkter och sina inköp. Utvecklingen har börjat och inom några år tror jag att vi kommer att se stora resultat. Utsläppen från företagen kommer att minska ytterligare och produkterna kommer att bli mindre miljöbelastande.

Varje produkt som tillverkas har alltså ha en allt mindre påverkan men problemet idag är den stora mängden produkter som köps och som sedan blir avfall. En stor del av miljöpåverkan uppstår alltså efter tillverkningen och här är konsumenten en viktig del. Hur konsumenten agerar spelar roll, inte så mycket för varje enskild liten produkt utan för att vi använder så många produkter varje dag. Miljöproblemen flyttas från företagen till individerna, d.v.s. företagens andel av miljöproblemen minskar och konsumenternas ökar. Kommer vi att ta det ansvaret som samhällsmedborgare som det innebär eller behöver vi hjälp på vägen (t.ex. lagstiftning) för att axla det ansvaret?

Läs mer:

/Markus Paulsson