Etikettarkiv: teknik

Bra med hög förbrukning

Det är kanske lite förvånande att i en miljöblogg propagera för hög bränsleförbrukning, men faktum är att det i många fall kan vara bättre med hög bränsleförbrukning än med låg. Det gäller framför allt vid godstransporter. Det beror på att bränsleförbrukningen inte ökar lika fort som lasten ökar, d.v.s. en fullastad lastbil drar mindre diesel per ton last jämfört med en halvfull lastbil. Trots denna enkla baskunskap finns det företag som försöker övertyga åkare att genomsnittlig förbrukningen är det bästa sättet att mäta om en förare kör miljövänligt eller inte. Om det vore så skulle det vara bra med många nästan tomma lastbilar på våra vägar. Det är självklart bättre att bilarna är färre och att de kör med full last eftersom det totalt sett sparar bränsle och utrymme på vägen.

Bakgrunden är att det är väl känt att hur föraren kör påverkar bränsleförbrukningen. Därför har man tagit fram utbildningar i sparsam körning, eller Eco Driving som det heter på trafikskolesvenska. Det är bra att man kan lära sig att köra sparsamt men tyvärr är det så att de flesta hemfaller åt gamla vanor ett par, tre månader efter kursen och då uteblir besparingen. För att råda bot på att man glömmer köra sparsamt så finns det tekniska hjälpmedel som rapporterar förbrukning m.m. till ägaren och visar förbrukning m.m. till föraren så att den blir påmind om att köra sparsamt. För lastbilar finns det en hel uppsjö tekniska hjälpmedel. För åkerierna är det lönsamt att investera i IT-stöd som mäter förbrukning m.m. och förhoppningsvis delar de med sig av besparingar som bonus till de chaufförer som kör sparsamt.

Vägverket har nu gått igenom systemet med teknisk uppföljning och alla alternativ på marknaden. Detta gör de för att underlätta för åkeriföretagen att välja rätt system. Läs själv i publikation 2009:63 ”Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten”. Visserligen skriver Vägverket i ett kort stycke att ” Att enbart använda medelförbrukning som ett mått på bra eller dåligt förarbeteende rekommenderas inte.” Nu får inte Vägverket favoritisera någon leverantör men de borde kunna sätta upp kriterier som diskvalificerar de som använder uppenbart felaktiga mått.

Markus Paulsson

Gammal teknik inte död

Vi har länge fått höra att nya tekniker snart skall ersätta de gamla motorerna och bränslena i bilarna: bränsleceller, vätgas, hybridtekniker m.m. Då tycker jag det är kul att höra att gamla tekniker förfinas eller dammas av igen. Teknik som har varit med länge har ju genomgått en långsam förfining och förbättring och de kan därmed uppvisa en bra prestanda jämfört med investeringen. Jag menar inte att man skall sluta utveckla ny teknik, utan jag tycker det är bra om nya och gamla tekniker tävlar mot varandra för att sporra utvecklingen så att vi får fram så bra alternativ som möjligt.

Den avdammade teknik som jag idag läst om i Miljörapporten är en ångmotor som drivs av förbränningsmotorns avgaser. Detta gör att verkningsgraden ökar och att huvudmotorn kan göras mindre eftersom bilen får extra kraft från ångmotorn. I lastbilar väntas det minska bränsleförbrukningen med 20%. Givetvis finns det en utvecklingskostnad innan motorn finns på marknaden, men det gör det även för ”nya” konkurenter som t.ex. bränsleceller.

Den gamla tekniken som jag hört om idag är etanol framställd i Sverige av svensk spannmål. Det är SR P1 som rapporterar om nya beräkningar på klimateffektiviteten av svenskproducerad etanol. Med en analys på hela produktionskedjan kommer de fram till att en etanoldriven bil reducerar koldioxidutsläppen med ca 70% jämfört med en bensindriven. Med lite mer teknikutveckling kanske etanolen snart är lika bra som biogasen är idag!

Jag undrar hur många fler bortglömda idéer det finns som skulle kunna förbättra dagens teknik och miljö?

Mer läsning:

/Markus Paulsson