Etikettarkiv: Telia

Hållbarhet i styrelserummet

Ingen har väl missat senaste veckans nyheter om Telia, muthärvan i Uzbekistan och styrelsens bristande ansvarstagande. Nu ska styrelsen bytas ut och man har insett att en person med kompetens på hållbarhetsområdet är en nödvändighet i denna församling. Bra, inget ont utan att det har något gott med sig, som man brukar säga. Synd bara att det måste krävas en sådan skandal för att inse att hållbarhet har en självklar plats i styrelserummet.

Fler och fler företag inser, utan att gå igenom en härdsmälta a la Telia, att hållbarhet är en nödvändighet för att bedriva en affärsverksamhet nu och i framtiden. Från att CSR-avdelningen varit ett slags appendix till verksamheten, ofta skött av kommunikationsfolk, ser man mer och mer att frågan, till vissa delar, lyfts upp till ekonomichefsnivå, åtminstone i större företag. Hållbarhetstänket integreras i strategi och innovationsverksamhet.

I en studie genomförd av Global Compact och Accenture, med ett par år på nacken, menar 93% av vd:arna att hållbarhet kommer att vara kritiskt för verksamhetens framtida lönsamhet. Från att lite diffust ha handlat om att ”investera i framtida generationer” handlar det nu mera om att placera hållbarhet i verksamhetens grundläggande affärsstrategi på ett konkret sätt.

Man har länge tvistat om hur lönsamt det egentligen är att jobba med hållbarhetsfrågor. Nu finns det dock undersökningar som just kan visa på detta. I en studie genomförd av Harvard Business School som inkluderade 180 företag kunde man se ett klart samband mellan integrering av hållbarhet i verksamheten och långsiktigt positiva finansiella resultat.

Vad är då problemet, vad hindrar då att alla verksamheter jobbar med dessa frågor? I samma studie som ovan av Global Compact och Accenture ansåg 49% av vd:arna att det är den stora komplexiteten med att integrera hållbarhet i alla företagsfunktioner som sätter käppar i hjulet. Hållbarhet kan vara så många olika saker och det är svårt att ta ett samlat grepp över hela området.

Detta kan jag förstå, och därför kan det i många fall vara nödvändigt att ta in utomstående expertis för att göra en värdering av vad verksamheten i första hand bör jobba med på hållbarhetsområdet. Man kan här t.ex. ta ett avstamp i huvudområdena i ISO 26 000, standarden för socialt ansvarstagande, och göra en inventering av vilka av de sju hållbarhetsområdena man främst berörs av som ex. miljö, mänskliga rättigheter, konsumentfrågor och därefter göra en riskanalys för att värdera vad man bör prioritera i sina mål och strategier.

För att få genomslag när man jobbar med dessa frågor på ledningsnivå är det viktigt att göra kopplingar till ekonomi och specifik företagskultur snarare än att trycka på mjukare värden, speciellt i kristider som dessa. För en icke-expert på området är det annars lätt att hållbarhetsfrågorna uppfattas som luddiga och icke lönsamma.

Att sedan öppet redovisa vad man står i olika frågor, att visa på både starka och svagare områden, är en framgångsfaktor för att öka sin trovärdighet gentemot sina intressenter. Man vill verkligen inte hamna i läget att en stor utredning krävs, som sedan visar på pinsamma oegentligheter som i fallet Telia, då kan man som styrelse kasta in handduken…

Läs mer:

/Marie Pettersson

Gör som teleoperatörerna – samhällsansvar i praktiken

Läser i SvD att mobiloperatörer tar bort sina avgifter på SMS-gåvor till jordbävningens offer på Haiti.

(…) normalt tar mobiloperatörerna 10 procent av pengar som via sms skänks till välgörenhet. Därför har många varnat för att använda just sms istället för vanliga insamlingsmetoder. Men uppmärksamheten hos SvD.se och i andra kanaler har fått de flesta svenska mobiloperatörer att göra som de amerikanska: ingen avgift på de sms som är avsedda som gåvor till Haitis svårt drabbade befolkning. – Det känns viktigt att gå ut och visa vår goda vilja, säger Erik Hörnfelt, pressansvarig hos operatören Tre, som också säger att beslutet gäller retroaktivt från den 13 januari. Även Tele2, Telenor och Telia gör nu samma sak men med vissa skillnader. – Avgiften kommer att efterskänkas. Vi gjorde så även under tsunamin, säger Pernilla Oldmark, informationschef på Tele2. Tele2 låter samtliga sms som går till välgörenhet under hela januari vara avgiftsfria, medan Telias beslut gäller från och med fredagen. Av de sms som skickades igår går fortfarande 10 procent till Telia, men däremot lovar företaget att lägga till fem kronor för varje gåvo-sms som skickas från och med fredagen. /SvD

Men varför stanna vid Haiti? Vilka andra ändamål tar operatörerna avgifter till? Cancerfonder, hemlösa, Rosa-bandet-galor? Egentligen kan man tycka det är självklart att stora företag och organisationer inte ska profitera på människors vilja till välgörenhet. Vad kostar det att sätta in pengar på posten eller banken? Vad kostar det om man betalar via kreditkort? Vad kostar frankering av kuvert och liknande? Inför noll i avgift på alla gåvor till 90-konton, då hade teleoperatörer, banker och andra företag verkligen kunnat visa att man tar sitt sociala ansvar.

Så kan du hjälpa de drabbade (från Aftonbladet)

Röda korset
, PG: 900800-4. Du kan även sms:a AKUT till 72900 och skänka 50 kronor (som debiteras på din telefonräkning) eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 900800-4 eller bankgiro 900-8004. Märk talongen med ”Haiti”.Rädda barnen , PG 902003-3 eller skicka sms 10KATASTROF (10 kr), KATASTROF (50 kr) till 72950.
Hoppets stjärna , PG: 900253 – 6 eller sms STAR till 72930 och bidra med 100 kronor.

Läkare utan gränser , PG: 90 06 03-2, Bankgiro: 900603-2, SMS:a ordet LIV till 72990 (50 kr).
Unicef PG 902001 -7, BG 902001-7.
Svenska kyrkans internationella arbete Plusgiro 90 01 22-3, Bankgiro 900 122-3. Märk talongen ”Haiti” Eller SMS:a ”haiti” till 72950 så bidrar du med 50 kronor.
Läkarmissionen, Plusgiro: 90 00 21-7 , Bankgiro: 901-7187. Märk talongen ”Haiti”. Eller SMS:a Haiti50 till 72930. Du skänker 50 kr till Jordbävningsoffren.
SOS Barnbyar, Plusgiro 90 02 29-6 eller Bankgiro 900-2031. Märk talongen ”Haiti” eller SMS’a ”SOSHAITI” till 72930, så bidrar du med 50 kronor.

Läs mer:

/Daniel Eriksson