Etikettarkiv: temperatur

Hur viktig är biologisk mångfald för ekosystemtjänster?

Rapporterna om att den biologiska mångfalden minskar på olika ställen på jorden duggar tätt och frågan om hur detta påverkar de för oss så viktiga ekosystemtjänsterna som matproduktion, lagring av kol m.m., är omdebatterad.

Har själv en gång I tiden studerat hur sammansättningen av arter påverkar ett ekosystems funktion. I mitt fall handlade det om jordbakterier. Nu har det kommit en intressant studie som behandlar lite ”större” system. I detta fall ett slättland med olika typer av gräs och örter.

Förut har man ansett att det räcker med ett fåtal arter i varje nisch i ekosystemet eftersom bortfallet av en art då skulle kompenseras av en annan art och att det alltså inte skulle göra så mycket om en del faller bort. I den nya studien har man dock kommit fram till en annan slutsats. Man har då även tagit med miljöförändringar i beräkningen. Vad händer när det sker omvärldsförändringar, om temperaturen ökar eller minskar, om torrperioderna blir längre etc.

Utifrån detta har man kommit fram till att en mycket större mängd arter behövs eftersom dessa är olika bra på att överleva under olika förhållanden. Olika arter kommer att växa och frodas i en ekosystemnisch beroende på om det t.ex. relativt sätt är kallt eller varmt, torrt eller fuktigt etc..

Biologisk mångfald och effektiviteten hos ekosystemtjänster har ett nära samband och att bevara en rik mångfald av arter är helt enkelt nödvändigt för regleringen av tjänster som vi människor är beroende av.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Temperaturförändringar på jorden under 130 år på 13 sekunder

Via Ny Tekniks hemsida hittade jag en intressant animering som NASA gjort. Animeringen visar temperaturförändringar under de senaste 130 åren utifrån ett medelvärde mellan 1951 och 1980. Jorden blir varmare även om det inte känns så denna vinter när man halkar runt i Skåne.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Små framsteg på väg mot ett nytt klimatavtal i Köpenhamn

Klimatmötet i Köpenhamn i december närmar sig med stormsteg. Den stora frågan är naturligtvis om det kommer att resultera i ett avtal som gör att vi minskar temperaturhöjningen innan den fått allt för förödande konsekvenser för vår planet. Tyvärr verkar det dock inte som om världens länder är nära att komma överens om hur ett avtal i slutändan ska se ut. Det hela kan nästan liknas vid ett ”chicken race” där man hoppas att någon annan ska gå före och ta täten.

Senaste förmötet inför Köpenhamn var i Bangkok. Där gjorde man vissa framsteg, men något direkt genombrott var det inte. Det finns nu en risk för att mötet i Köpenhamn inte kommer längre än till övergripande principer och en tidplan för fortsatta förhandlingar framöver.

Håller tummarna för att det ändå ska gå bra i Köpenhamn!

Läs mer:

/Marie Pettersson