Etikettarkiv: The Guardian

Persson vill se breddade affärsmodeller från skogsnäringen

I The Guardians blog ”The sustainable business blog” skriver Göran Persson i egenskap av sitt ordförande i Sveaskog om skogsnäringens roll i en hållbar ekonomi, tillsammans med Janet Ranganathan från World Resources Institute. De menar att en ökande brist på ekosystemtjänster och förändrade marknadsförutsättningar kommer driva skogsnäring mot att bredda sina affärsmodeller till att leverera nya typer av tjänster och inte bara fysiska träprodukter. Klimatförändringar innebär möjligheter till nya inkomster från ökad lagring av koldioxid och värdet av ekosystemtjänster som vattenring och minskad risk för översvämning är andra drivkrafter. Ökande efterfrågan på förnybar energi och förnybara material innebär ännu en drivkraft. Med en population som i allt högre grad finns i städer kommer också skogarnas rekreationsvärde att öka och ekoturism kan skapa arbete för landsbygden och öka välbefinnandet för de som bor i städer.
Persson exemplifierar detta med Sveaskogs verksamhet, vars inkomster till 15% kommer från biomassa  för energiproduktion samt andra tjänster som uthyrning av vindkraft och jakt- och fiskelicenser. Man försöker maximera skogarnas kolupptag för att senare kunna sälja sina utsläppsrätter. En femtedel av Sveaskogs landareal är avsatt för rekreation och under naturskydd.

En upprörd kommentator till blogginlägget menar att det är ren PR och ännu ett sätt för företagen att kommersialisera skogarna. Visst är det PR, men jag håller dock med författarna om att dessa nya tjänster inom skogsnäringen kommer vara nödvändiga steg mot en hållbar ekonomi. Hållbar skogsskötsel innebär allt annat än att hugga ner träd och bryta ner den biologiska mångfalden. Kan man dessutom bidra till att minska klimatpåverkan och stärka stadsbornas värdering av naturen så kommer positiv feedback mynna ut i många andra delar av samhället. Och så länge Sveaskog lever som de lär så finns det all anledning att sätta press på resten av skogsnäringen genom detta lilla PR-utspel.

Skogsskötseln globalt är dock ännu inte vad man kan kalla ”hållbar”. En härva av internationell policy är tänkt att motverka den avskogning som till stor del sker på södra halvklotet. Det krävs att nationell policy byggs för att effektivt stimulera skogsnäringen utifrån ländernas väldigt olika förutsättningar – socialt, ekonomiskt som ekologiskt.

/Carl Höjman

Länkar till gröna affärer

Att göra ”gröna” affärer, eller ha ett hållbart affärstänk blir en allt större framgångsfaktor i och med att investerare, kunder och andra intressenter blir mer och mer medvetna och ställer högre krav. Eftersom området är under stark utveckling kommer hela tiden en mängd nyheter. Självklart är det omöjligt att ha koll på allt, men nedan har jag samlat några intressanta länkar.

Läs mer:

Du kan också följa min green business list på Twitter för ett ständigt flöde av uppdaterade nyheter på området.

/Marie Pettersson